Welzijn

Kanker kan "redelijke aanpassingen" wettigen

U mag een teruggekeerde kankerpatiënt niet ontslaan, bijv. omdat hij of zij de vroegere taak niet meer aankan. U dient integendeel werk te maken van "redelijke aanpassingen" (andere taak, arbeidstijden en -voorwaarden) omdat de gevolgen van kanker een handicap vormen. Dat besliste het Arbeidshof.

Landschapskantoor is echt geen goed idee

Open offices zijn goedkoper maar nefast voor de concentratie en voor het welbevinden van de medewerkers, zo concludeert een meta-studie. Het omgevingsgeluid is gewoonweg te hoog. De nieuwe trend heet Activity Based Workplaces: een mix van werkomgevingen waaruit de medewerker kiest naargelang de taak die hij te verrichten heeft.

Re-integratie blinde vlek voor veel werkgevers

Het aantal aanvragen voor re-integratietrajecten neemt toe, maar slechts 1 op 4 gaat uit van de werkgever. Bovendien kent minder dan de helft van de werkgevers de te volgen procedure, bij de KMO's  is dat zelfs amper 1 op 3. Dat blijkt uit onderzoek door Mensura. 38% van de werkgevers heeft tenminste één werknemer die al langer dan 2 jaar afwezig is.

Oproep tot getuigen van pestgedrag

De getuigen zijn de vergeten groep in de kwestie van het ongewenst gedrag op de werkvloer, vindt een team van KU Leuven. Zij zijn geen dader of slachtoffer, maar kunnen wel waardevolle informatie geven. Om hen de kans te geven hun verhaal te doen, heeft het team een enquête online gezet; de antwoorden worden anoniem verwerkt.

Waarom workaholics u kopzorgen moeten geven

"Harde werkers" (12% van de werknemers) vormen een troef voor uw onderneming. Workaholics (17%!), daarentegen, leveren ondermaats werk af, riskeren problemen met hun gezondheid zoals burn-out en zitten met ander werk zoeken in hun hoofd. Een interessant Securex-onderzoek leert hoe u de harde werker kunt onderscheiden van de werkverslaafde.

Koudegolf: welke zijn uw plichten?

De thermometer waant zich in Siberië en dat heeft gevolgen. Onder bepaalde temperaturen dient u een vooraf opgesteld "programma van technische en organisatorische maatregelen" ten uitvoer te brengen. Er gelden specifieke regels voor de bouw, voor werkplaatsen in open lucht en voor winkelbanken in open lucht.

Federgon bindt strijd aan met burn-out

Federgon maakt zich zorgen over het ziekteverzuim en heeft intern een platform opgericht voor specialisten die bedrijven en overheden kunnen adviseren over welzijnsbeleid. Behalve in de uitzendsector telt de federatie ook leden in veel andere takken van de hr-dienstverlening.

Dalend welzijn ook gevolg van crisis

De welzijnsproblemen op de werkvloer (en dus de kosten die eruit voortvloeien) zijn deels te wijten aan de financiële crisis die startte in 2008. Dat volgt uit een analyse van het Federaal Planbureau. Het bureau stelt vast dat de crisis onze gezondheid heeft aangetast. De verslechtering van de gezondheid leidde tot een meetbare achteruitgang van het welzijn van de Belgen.

Wijzigingen werkhervatting en werkverwijdering

[goedgekeurd] De daguitkering voor werkneemsters in gedeeltelijke werkverwijdering (moederschapsbescherming) wordt voortaan anders berekend. Idem dito bij progressieve werkhervatting na volledige ongeschiktheid. De ziekenfondsarts mag deze werkhervatting overigens niet meer toestaan zonder einddatum. Vanaf 1 april 2018 geldt de toelating, of de vernieuwing ervan, voor maximum 2 jaar.

Tijdskrediet 'gehandicapt kind' uitgebreid

[goedgekeurd] Meer ouders komen binnenkort in aanmerking voor het tijdskrediet "gehandicapt kind". Uiterlijk op 1 april 2018 treedt in deze context een ruimere definitie van handicap in werking. Ook verlengingsaanvragen worden hieraan getoetst. Dit gemotiveerd tijdskrediet kan 51 maanden duren.

Onze partners