Welzijn

4 dagen werken en toch 5 dagen loon

De ceo van een Nieuw-Zeelands bedrijf liet zijn 140 medewerkers twee maanden lang 4 dagen per week werken zonder verlies van loon. Iedereen tevreden, ook de werkgever. Het personeel leerde efficiënter werken en regelde geen privé-zaken meer vanop kantoor, zodat de taken toch afgewerkt geraakten.

4/5: evenveel burn-out en (nog) meer stress

Wie vier dagen per week aan de slag is, kampt met meer werkstress dan voltijders, en loopt evenveel risico op burn-out. Twee mogelijke verklaringen: er wordt vaak verwacht dat hij/zij in vier dagen presteert wat normaal in vijf zou gebeuren, en niet zelden is deze werknemer op part-time overgeschakeld omdat full-time te zwaar was geworden. Dat leert de Vlaamse Werkbaarheidsmonitor.

Lang verzuim bij vrouwen pijlsnel omhoog

Eind vorig jaar telde het Riziv 228.000 langdurig zieke werkneemsters, een toename met bijna 11,7% in twee jaar. Oorzaken: langere loopbanen, hun dubbele job (ook het huishouden) en het grote aantal vrouwen in sectoren met veel menselijk contact en dus stress. Bij de mannen steeg het aantal langdurig zieken in die twee jaar met "slechts" 6,3% tot 177.000.

Extra fileleed zal thuiswerk stimuleren

Tunnelrenovaties, grote wegenwerken en de altijd toenemende drukte doen vrezen voor bijkomende verkeersellende. Securex verwacht dat meer werknemers zullen opteren voor thuiswerken. Maar de band met de onderneming zal daar niet onder lijden, eerder integendeel, zo wijst het tweejaarlijkse benchmarkonderzoek van de hr-dienstenverlener uit.

Veel werknemers afgeleid door hun smartphone

Hays Belgium hield een poll over de vraag hoe vaak werknemers uit hun concentratie worden gehaald. 60% antwoordde dat zij "vaak" of "altijd" worden afgeleid door hun smartphone, vooral door sms-berichten, Whatsapp, Facebook en Instagram. "Schakel notificaties uit of leg uw smartphone in een andere ruimte."

Ideale temperatuur op kantoor bestaat niet

Nu het zomert, draait misschien ook in uw bedrijf de airco overuren. Maar nog altijd zal de ingestelde temperatuur voor de enen te hoog zijn en voor de anderen te laag. Vrouwen hebben het ook vaker te warm of te koud dan mannen. Interessante gegevens over deze materie staan in een onderzoek van Provikmo (ADMB).

Subsidie voor projecten tegen burn-out

Werkgevers kunnen tot 8000 euro federale subsidie bekomen voor projecten ter voorkoming van burn-out. Het gaat niet om begeleiding van individuele gevallen. De aanvraag moet elektronisch worden ingediend bij de NAR of de FOD Werk, tussen 1 juli en 15 september 2018. De projectbegeleider moet beschikken over expertise en ervaring.

"Good housekeeping" tegen fijn stof

Vandaag 20 juni is Dag van de Schoonmaak. Attentia grijpt de gelegenheid aan om het belang van schone huishouding (good housekeeping in het jargon) te onderstrepen, en dan vooral in bedrijven waar fijn stof aanwezig is. Wist u dat een stoflaag van 0,1 mm dikte explosiegevaar kan inhouden?

Het dipje op vrijdagnamiddag is reëel

Kaderleden, mannen en andere categorieën vinden dat zij vrijdag na de middag minder productief zijn. Dat blijkt uit een interessante Randstad-peiling. Kennelijk is niet gevraagd of men zichzelf als een ochtendmens of een avondmens beschouwt, en dat is jammer want het effect daarvan staat intussen wel vast.

Break@Work toont nu ook de uitkering

Naast het nog beschikbare aantal maanden en dagen tijdskrediet, loopbaanonderbreking of thematisch verlof, kunnen werknemers in Break@Work nu ook een indicatie van het bedrag van hun uitkering bekijken. De RVA-tool is in minder dan 5 maanden door 60.000 personen in totaal 150.000 keer geraadpleegd.

Onze partners