Verlofstelsels

Ziek tijdens vakantie: wie draait er voor op?

Best mogelijk dat u er mee geconfronteerd wordt: een werknemer die een doktersbriefje opstuurt net voor zijn vertrek met vakantie, of tijdens zijn vakantie. Moet u hem het gewaarborgd loon betalen of niet? Mag de betrokkene zijn vakantie later toch nog opnemen? HrWorld brengt de antwoorden op deze terugkerende vragen in herinnering.

Educatief verlof: dringend attesten opvragen

Tot 30 juni kunt u de terugbetaling aanvragen van (een deel van) het loon dat u betaalde aan medewerkers die betaald educatief verlof kregen. De aanvraag moet in één keer gebeuren voor al uw werknemers samen. Dit betekent dat u geen afgifte kunt doen zolang er nog één werknemer is die zijn tweede zit nog niet heeft afgelegd of niet alle (originele) attesten aan u heeft bezorgd.

Communiefeesten en loonbehoud: de regels

De eerste communie of het lentefeest van een kind geven geen recht op klein verlet, maar een plechtige communie of feestdag van de vrijzinnige jeugd wel. Wanneer precies moet de verletdag worden opgenomen, en wanneer heeft de werknemer wel of niet recht op loon? De sociale secretariaten zetten de puntjes op de i.

Formulieren nieuwe tijdskrediet staan online

De RVA heeft de aanvraagformulieren voor tijdskrediet aangepast aan de jongste regeringsmaatregelen en op zijn website gepubliceerd. Wie een niet-gemotiveerd tijdskrediet aanvraagt, zal geen uitkering meer krijgen. De oude landingsbanen voor 55-plussers gelden nu pas vanaf 60 jaar.

Geen indexering van loongrens educatief verlof

Het is nu officieel. Een werknemer die betaald educatief verlof opneemt, dient u voor de afwezige uren slechts verder uit te betalen tot een limiet van 2760 euro bruto, hetzelfde bedrag als in vorig studiejaar. Hoeveel u als werkgever terugkrijgt van de overheid, is een bevoegdheid van de gewesten; enkel Vlaanderen heeft die knoop al doorgehakt.

Facelift voor ouderschapsverlof volgens cao 64

Het recht op ouderschapsverlof volgens cao 64 is verlengd van 3 tot 4 maanden, de maximumleeftijd van het kind is opgetrokken van 4 naar 8 jaar, en de werknemer krijgt het recht een aangepast werkrooster te vragen. De 18 jaar oude cao over het stelsel van ouderschapsverlof zonder uitkering is hiermee aangepast aan de Europese regels.

Alles wat u moet weten over het tijdskrediet

De nieuwe regels rond tijdskrediet blijven vragen oproepen, onder meer omdat niet altijd duidelijk is of de werknemer recht heeft op een uitkering. Ook de overgangsregelingen liggen soms moeilijk: wat bijvoorbeeld indien de aanvraag gebeurde onder het oude stelsel, maar de werkgever het verlof pas toestond na 1 januari 2015? De RVA heeft een overzicht van vragen en antwoorden opgesteld.

Toch sociale bijdragen op niet-opgenomen vakantie

In beginsel telt vakantiegeld niet mee bij de berekening van RSZ-bijdragen. Toch zijn wel degelijk sociale bijdragen verschuldigd op de sommen die u uitbetaalt aan een werknemer die niet al zijn bovenwettelijke vakantiedagen heeft kunnen opnemen, zo besliste het Hof van Cassatie.

Bewijslast bij ontslag tijdens ouderschapsverlof

Wanneer u een medewerker ontslaat tijdens zijn ouderschapsverlof, dient u zelf het bewijs te kunnen leveren dat er een "voldoende reden" bestond. Kan u dit niet, dan moet de beschermingsvergoeding betaald worden, zo besliste het Arbeidshof van Luik. Het is dus niet de werknemer die moet aantonen dat er geen dringende of voldoende reden voorhanden was voor zijn ontslag.

Landingsbaan toch nog vanaf 55 jaar

De Wetstraat maakt de soaps op tv stilaan overbodig. De verhoging van de minimumleefijd voor landingsbanen tot 60 jaar is alweer uitgesteld tot 2019. Daarnaast blijven ook landingsbanen in het kader van een herstructurering, zware beroepen en lange loopbanen nog een tijdje mogelijk vanaf 55 jaar.

Onze partners