Verlofstelsels

RVA zet rekenmodule tijdskrediet online

Wie in aanmerking komt voor tijdskrediet, kan vanaf nu op de site van de RVA uitrekenen hoeveel zijn uitkering zal bedragen. Zowel voor tijdskrediet uit het algemeen stelsel met of zonder motief als voor tijdskrediet uit het eindeloopbaanstelsel simuleert de toepassing het bedrag van de uitkering waarop u volgens uw profiel, uw anciënniteit, enzovoort recht zou hebben.

Tijdskrediet strenger, landingsbaan pas vanaf 60

Wie een niet-gemotiveerd tijdskrediet of loopbaanonderbreking neemt, zal dat in de toekomst nog mogen doen maar zal geen uitkering krijgen. De landingsbanen voor 50- tot 54-jarigen doven uit en reeds vanaf 1 januari 2015 zal men 60 jaar moeten zijn om aanspraak te kunnen maken op een landingsbaan.

Download modelbericht vervangingsdagen 2015

De 10 feestdagen van 2015 liggen vast. 15 augustus valt op een zaterdag en 1 november op een zondag. U hebt tot 15 december om een bericht uit te hangen over de vervangingsdagen. Bij PartenaHR kunt u gratis een modelbericht downloaden, dat ook kan dienen als verplichte bijlage bij uw arbeidsreglement.

Alles over het educatief verlof 2014-2015

Bij de start van het nieuwe schooljaar heeft Acerta een samenvatting gemaakt van de jongste stand van zaken over het betaald educatief verlof. Het artikel behandelt onder meer de formaliteiten, de terugbetalingen aan de werkgever en de gevolgen van de regionalisering van het stelsel.

Wanneer 180 uren betaald educatief verlof?

De RVA heeft de nieuwe lijsten van de knelpuntberoepen gepubliceerd. Die lijsten zijn ook van belang voor de werkgevers, omdat werknemers recht hebben op een hoger aantal uren betaald educatief verlof (180 i.p.v. 100 of 120) indien zij een opleiding kiezen die leidt naar een knelpuntberoep.

Unizo: "Hervoming verlofsystemen mislukt"

Het aantal aanvragen voor verlofsystemen zoals tijdskrediet, landingsbanen of thematische verloven zit volgens Unizo opnieuw aan het piekniveau van 2011. De maatregelen die genomen zijn om de verlofsystemen te hervormen, zijn dus een maat voor niets geweest, vindt Unizo-topman Karel Van Eetvelt. Hij baseert zich daarvoor op cijfers van de RVA.

5 dagen stemmen tellen met behoud van loon

Een werknemer die in het kader van de verkiezingen werd aangeduid als bijzitter in een hoofdtelbureau kan tot maximum 5 dagen afwezig blijven met behoud van loon als hij vooraf de werkgever heeft geïnformeerd en desgevraagd het bewijs van zijn aanduiding voorlegt. In vier situaties heeft een werknemer die een verkiezingsambt opneemt geen recht op bezoldigd omstandigheidsverlof.

Terugbetaling educatief verlof nu aanvragen

U hebt nog tot 30 juni de tijd om een aanvraag in te dienen voor de (begrensde) terugbetaling van lonen en sociale bijdragen die u betaalde voor medewerkers die in het schooljaar 2012-2013 afwezig waren van het werk omdat zij educatief verlof hadden gekregen. Na 30 juni is het onherroepelijk te laat.

HR ziet veel waarde in verlofstelsels

Meer dan een kwart van de Belgische HR-verantwoordelijken is van oordeel dat de overheid nog meer verlofmogelijkheden zou moeten creëren om een beter evenwicht tussen werk en gezin binnen bereik te brengen. 72% zegt dat het eigen bedrijf wellicht zelf passende alternatieven zou aanbieden indien de overheid zou raken aan het tijdskrediet, het ouderschapsverlof of het educatief verlof.

Duur ontslag tijdens deeltijds ouderschapsverlof

Wanneer u iemand zonder dringende of voldoende reden ontslaat tijdens een periode van deeltijds ouderschapsverlof, dan moet niet enkel de opzeggingsvergoeding, maar ook de beschermingsvergoeding berekend worden op het voltijds loon, zo besliste het Europese Hof van Justitie naar aanleiding van een proces tegen een Belgische werkgever.

Onze partners