Verlofstelsels

Deadline terugbetaling educatief verlof

Werkgevers in het Brusselse en het Waalse Gewest, opgelet: 30 juni is de uiterste datum voor de indiening van de aanvraag tot terugbetaling van de lonen van uw werknemers die in het schooljaar 2014-2015 betaald educatief verlof namen. Voor werkgevers in het Vlaams Gewest is het te laat; de deadline was 31 maart.

Proximus betaalt vervroegd vertrek volledig zelf

Bij Proximus is een cao afgesloten die vrijwillig verlof voorafgaand aan pensioen mogelijk maakt vanaf 60 jaar voor wie op 31 december vorig jaar 55 was. Zij krijgen tot hun wettelijke pensioendatum 75% van hun loon van het bedrijf, dat ook de sociale kosten betaalt. Men verwacht dat in drie jaar tijd 1300 werknemers op deze manier plaats zullen maken voor nieuwe profielen.

Hoeveel vrije dagen in mei voor uw deeltijders?

Drie van de 10 wettelijke feestdagen vallen in mei. Voltijdse werknemers zijn aan het feest. Voor deeltijders liggen de zaken complexer. Als ze 5 dagen per week aan de slag zijn in een vast werkrooster, dan hebben ze dezelfde rechten als een full-timer. Hoe het zit met de andere deeltijdse werknemers wordt uitgelegd in een artikel van Securex.

Waalse arbeider 7 dagen op 10 aan de slag

In Wallonië waren de loontrekkenden vorig jaar bijna 17% van hun normale werktijd afwezig, vooral wegens ziekte. 54% van die afwezigheden was ten laste van de werkgever. Vakanties meegerekend waren arbeiders 31% van de tijd niet op het werk, bedienden 22%. Langdurige ziekte wordt een gigantisch probleem. Dat blijkt allemaal uit een grondige studie van Partena Professional en de UWE.

Extra moederschapsverlof voor zelfstandigen

Vrouwelijke zelfstandigen krijgen binnenkort recht op 12 weken moederschapsverlof (4 weken meer dan vandaag), dat zij flexibel zullen mogen opnemen. In het kwartaal na de bevalling hoeven ze geen sociale bijdragen te betalen. Zij zullen ook makkelijker aan dienstencheques moederschap geraken en om hen te helpen in het huishouden komt er een statuut van "familiaal ondersteuner".

Vakantie voor 11 soorten niet-gewerkte dagen

Voor de berekening van de duur van de vakantie waarop een medewerker recht heeft, tellen niet alleen de effectief gepresteerde dagen mee. Er bestaan niet minder dan 11 soorten van niet-gepresteerde dagen die op een of andere manier in de berekening moeten betrokken worden. Het overzicht is te vinden bij HrWorld.

Aanvragen tijdskrediet dalen sterk in 2016

Er zijn sinds begin 2016 ruim 40% minder nieuwe intreders in de stelsels voor tijdskrediet dan een jaar geleden. Er is dus wel degelijk een trendbreuk. Dat het aantal werknemers in tijdskrediet vorig jaar een record bereikte, kwam precies doordat velen de aangekondigde verstrenging van het stelsel vo'o'r wilden zijn, zo legde de minister van Werk uit in de Kamer.

Tijdskrediet blijkt niet uit te roeien

Meer dan 143.000 werknemers maken tegenwoordig gebruik van tijdskrediet. Ondanks de ontmoedigende maatregelen (zoals het wegvallen van de uitkering in veel gevallen) blijft het aantal zelfs sneller toenemen dan voorheen. Het Neutraal Syndicaat der Zelfstandigen wil de afschaffing van het tijdskrediet zonder motief en heeft ook vragen bij het eindeloopbaan-tijdskrediet.

Extra vrije dagen voor oudere werknemers

Een groot aantal sectoren heeft "loopbaanverlof" ingevoerd, zo signaleert Securex. Het gaat om bijkomende dagen betaald verlof voor werknemers die een bepaalde leeftijd hebben bereikt. Het is een manier om de senioren langer aan het werk te houden. Sectoraal loopbaanverlof staat los van de verplichting om op bedrijfsniveau een werkgelegenheidsplan op te stellen voor de 45-plussers.

Opgelet met overuren tijdens tijdskrediet

Een werknemer in deeltijds tijdskrediet mag bijkomende uren en overuren presteren. De RVA aanvaardt zelfs dat toeslagen op het loon worden uitbetaald. Maar er gelden erg strikte voorwaarden, onder meer over inhaalrust, anders verliest de betrokkene zijn uitkering. Securex geeft toelichting bij de richtlijnen van de RVA.  

Onze partners