Verlofstelsels

Veel bedienden bereid tot overwerk zonder overloon

Twee bedienden op drie willen gerust extra uren presteren en zelfs het overloon laten vallen, als ze die uren later mogen omzetten in vakantie, zo blijkt uit een onderzoek. Alleen willen ze dan wel inspraak over wanneer zij die vakantie mogen opnemen. Als de werkgever daarover alleen beslist, is er nog slechts 1 op 3 te vinden voor deze vorm van flexibilisering van de arbeidstijd.

Wanneer 180 uren betaald educatief verlof?

Wanneer hij een opleiding kiest die leidt naar een knelpuntberoep, heeft een werknemer recht op 180 uren betaald educatief verlof in plaats van 100 of 120 uren. Elk gewest heeft een eigen lijst van knelpuntberoepen. De geactualiseerde lijsten zijn online beschikbaar.

Werkende ouders willen schoolvakantie korter

52% van de werkende ouders vindt een schoolvakantie van 9 weken te lang, zo meldt Partena Professional. Vooral de mama's breken zich het hoofd over de kinderopvang. Eén op drie van de werkende Belgen (niet-ouders inbegrepen) is gewonnen voor 6 weken. Voornaamste argumenten: de kids zullen zich minder vervelen en hun schoolprestaties zullen verbeteren.

Twee berekeningen geschorste opzeggingstermijn

De berekening van de verlenging van een geschorste opzeggingstermijn verschilt naargelang de schorsing het gevolg was van arbeidsongeschiktheid of van jaarlijkse vakantie. In het tweede geval kan het aantal dagen verlenging lager uitvallen. Dat blijkt uit een vonnis van de Arbeidsrechtbank van Brussel.

Jeugd- en seniorvakantie: RSZ wijzigt standpunt

Een werknemer die jeugd- of seniorvakantie opneemt, wordt betaald door de RVA. Wanneer u daar bovenop als werkgever een aanvulling betaalt, zal de RSZ voortaan dit bedrag als loon beschouwen en zal u daarop bijgevolg ook sociale bijdragen verschuldigd zijn. Deze interpretatie is nieuw; ze is opgenomen in de jongste instructies van de RSZ.

Brussels Gewest verlaagt forfait educatief verlof

Het Brussels Gewest is teruggekomen op zijn beslissing om de terugbetaling van het betaald educatief verlof ongewijzigd te behouden. Het bedrag is lichtjes verlaagd van 22,08 euro naar 21,30 euro per uur. Dat bedrag geldt nu voor alle types van opleiding. Het wordt toegepast voor het academiejaar 2014-2015.

Deadline terugbetaling educatief verlof

Werkgevers in het Brusselse en het Waalse Gewest, opgelet: 30 juni is de uiterste datum voor de indiening van de aanvraag tot terugbetaling van de lonen van uw werknemers die in het schooljaar 2014-2015 betaald educatief verlof namen. Voor werkgevers in het Vlaams Gewest is het te laat; de deadline was 31 maart.

Proximus betaalt vervroegd vertrek volledig zelf

Bij Proximus is een cao afgesloten die vrijwillig verlof voorafgaand aan pensioen mogelijk maakt vanaf 60 jaar voor wie op 31 december vorig jaar 55 was. Zij krijgen tot hun wettelijke pensioendatum 75% van hun loon van het bedrijf, dat ook de sociale kosten betaalt. Men verwacht dat in drie jaar tijd 1300 werknemers op deze manier plaats zullen maken voor nieuwe profielen.

Hoeveel vrije dagen in mei voor uw deeltijders?

Drie van de 10 wettelijke feestdagen vallen in mei. Voltijdse werknemers zijn aan het feest. Voor deeltijders liggen de zaken complexer. Als ze 5 dagen per week aan de slag zijn in een vast werkrooster, dan hebben ze dezelfde rechten als een full-timer. Hoe het zit met de andere deeltijdse werknemers wordt uitgelegd in een artikel van Securex.

Waalse arbeider 7 dagen op 10 aan de slag

In Wallonië waren de loontrekkenden vorig jaar bijna 17% van hun normale werktijd afwezig, vooral wegens ziekte. 54% van die afwezigheden was ten laste van de werkgever. Vakanties meegerekend waren arbeiders 31% van de tijd niet op het werk, bedienden 22%. Langdurige ziekte wordt een gigantisch probleem. Dat blijkt allemaal uit een grondige studie van Partena Professional en de UWE.

Onze partners