Verlofstelsels

15 maanden extra tijdskrediet voor sommige ouders

Een maatregel uit het begrotingsakkoord die onder de radar bleef, is een geplande hervorming van het tijdskrediet. Ouders met jonge, zieke of gehandicapte kinderen en werknemers met een zwaar ziek gezins- of familielid zullen vanaf 2017 in totaal 51 maanden tijdskrediet met zorgmotief mogen opnemen. Het palliatief verlof zal drie maanden kunnen duren.

7 lange weekends en 2 bruggen in 2017

Van de officiële feestdagen valt in 2017 enkel Allerheiligen midden in de werkweek. Voor veel werknemers liggen 7 weekends van 3 dagen en (mits één dag verlof op te nemen) 2 brugweekends van 4 dagen in het verschiet. U dient tegen half december een bericht over de vervangingsdagen uit te hangen en een kopie daarvan bij het AR te voegen.

Korte wegwijs in de vakbondsopleidingen

Sommige vakbondsopleidingen vereisen de aanwezigheid van een werknemer, andere niet. Sommige van die opleidingen zijn erkend in het kader van het betaald educatief verlof, andere niet. Soms is er recht op maaltijdcheques. Hoe dat allemaal in elkaar zit, leest u in een artikel op de site van Securex.

1/5 ouderschapsverlof wordt zeer populair

Eén dag per week ouderschapsverlof is tien keer populairder dan halftijds ouderschapsverlof. Vooral de vaders kiezen dat regime, maar het verschil met de moeders is niet groot. Dat blijkt uit cijfers van Attentia. Mogelijk is één dag per week makkelijker te combineren met een normale loopbaan.

Hoeveel vakantie voor uw jonge nieuwkomers?

Wie in 2016 voor het eerst aan de slag gaat met een arbeidsovereenkomst, heeft pas volgend jaar recht op wettelijke vakantie. Soms blijft die vakantie bovendien beperkt tot een paar dagen. Voor jongeren en pas afgestudeerden bestaan er evenwel drie manieren om toch enkele weken af te haken. Eén ervan is onbetaald, de twee andere formules leveren een inkomen op.

Wegwijs in betaald educatief verlof 2016-2017

Bent u verplicht betaald educatief verlof toe te staan? In principe wel, maar enkel als de modaliteiten overeenkomen met de wet. Sommige modaliteiten verschillen per Gewest. Group S gidst u door deze materie en gaat ook in op het kostenplaatje voor de werkgever. In Wallonië zijn sinds kort nieuwe regels van kracht.

Veel bedienden bereid tot overwerk zonder overloon

Twee bedienden op drie willen gerust extra uren presteren en zelfs het overloon laten vallen, als ze die uren later mogen omzetten in vakantie, zo blijkt uit een onderzoek. Alleen willen ze dan wel inspraak over wanneer zij die vakantie mogen opnemen. Als de werkgever daarover alleen beslist, is er nog slechts 1 op 3 te vinden voor deze vorm van flexibilisering van de arbeidstijd.

Wanneer 180 uren betaald educatief verlof?

Wanneer hij een opleiding kiest die leidt naar een knelpuntberoep, heeft een werknemer recht op 180 uren betaald educatief verlof in plaats van 100 of 120 uren. Elk gewest heeft een eigen lijst van knelpuntberoepen. De geactualiseerde lijsten zijn online beschikbaar.

Werkende ouders willen schoolvakantie korter

52% van de werkende ouders vindt een schoolvakantie van 9 weken te lang, zo meldt Partena Professional. Vooral de mama's breken zich het hoofd over de kinderopvang. Eén op drie van de werkende Belgen (niet-ouders inbegrepen) is gewonnen voor 6 weken. Voornaamste argumenten: de kids zullen zich minder vervelen en hun schoolprestaties zullen verbeteren.

Twee berekeningen geschorste opzeggingstermijn

De berekening van de verlenging van een geschorste opzeggingstermijn verschilt naargelang de schorsing het gevolg was van arbeidsongeschiktheid of van jaarlijkse vakantie. In het tweede geval kan het aantal dagen verlenging lager uitvallen. Dat blijkt uit een vonnis van de Arbeidsrechtbank van Brussel.

Onze partners