Verlofstelsels

Twee dagen vrij bij dood van schoonzoon? Ja, soms

Behalve voor de klassiekers, zoals geboorte of overlijden in de eigen familie, bestaat het recht op klein verlet ook voor minder vaak voorkomende situaties. Een voorbeeld: het huwelijk van een schoonouder. SD Worx biedt een beknopt overzicht. De regels zijn complex. Klein verlet wordt soms verward met onbetaald verlof om dwingende reden.

Ouders mogen woensdagnamiddag thuisblijven

De sociale partners hebben verregaande ingrepen gedaan in het stelsel van het tijdskrediet. Eén nieuwigheid is het 1/10 ouderschapsverlof. 40 maanden lang kan een ouder een halve dag per week thuisblijven. Het tijdskrediet zonder motief (het "wereldreis-tijdskrediet") wordt helemaal afgeschaft. De landingsbanen, daarentegen, blijven bestaan.

Terugbetaling educatief verlof: deadline vervroegd

Betaalde u in het zopas afgelopen academie- of schooljaar lonen en sociale bijdragen voor werknemers die educatief verlof opnamen? Dan mag u niet vergeten uw aanvraag tot terugbetaling in te dienen uiterlijk eind december. De Vlaamse regering heeft de aanvraagtermijn immers drastisch ingekort. Een werkgever die de deadline mist, ontvangt geen terugbetaling.

Sociaal statuut zelfstandige vrouwen verbeterd

Zelfstandige vrouwen die bevallen vanaf 1 oktober 2016 zijn met behoud van rechten vrijgesteld van de RSZ-bijdragen voor het eerstvolgende kwartaal, op voorwaarde dat zij genieten van de moederschapsverzekering. Samen met de verlenging (tot 12 weken) en flexibilisering van het moederschapsverlof, is dit een verbetering van het sociaal statuut van zelfstandige vrouwen.

15 maanden extra tijdskrediet voor sommige ouders

Een maatregel uit het begrotingsakkoord die onder de radar bleef, is een geplande hervorming van het tijdskrediet. Ouders met jonge, zieke of gehandicapte kinderen en werknemers met een zwaar ziek gezins- of familielid zullen vanaf 2017 in totaal 51 maanden tijdskrediet met zorgmotief mogen opnemen. Het palliatief verlof zal drie maanden kunnen duren.

7 lange weekends en 2 bruggen in 2017

Van de officiële feestdagen valt in 2017 enkel Allerheiligen midden in de werkweek. Voor veel werknemers liggen 7 weekends van 3 dagen en (mits één dag verlof op te nemen) 2 brugweekends van 4 dagen in het verschiet. U dient tegen half december een bericht over de vervangingsdagen uit te hangen en een kopie daarvan bij het AR te voegen.

Korte wegwijs in de vakbondsopleidingen

Sommige vakbondsopleidingen vereisen de aanwezigheid van een werknemer, andere niet. Sommige van die opleidingen zijn erkend in het kader van het betaald educatief verlof, andere niet. Soms is er recht op maaltijdcheques. Hoe dat allemaal in elkaar zit, leest u in een artikel op de site van Securex.

1/5 ouderschapsverlof wordt zeer populair

Eén dag per week ouderschapsverlof is tien keer populairder dan halftijds ouderschapsverlof. Vooral de vaders kiezen dat regime, maar het verschil met de moeders is niet groot. Dat blijkt uit cijfers van Attentia. Mogelijk is één dag per week makkelijker te combineren met een normale loopbaan.

Hoeveel vakantie voor uw jonge nieuwkomers?

Wie in 2016 voor het eerst aan de slag gaat met een arbeidsovereenkomst, heeft pas volgend jaar recht op wettelijke vakantie. Soms blijft die vakantie bovendien beperkt tot een paar dagen. Voor jongeren en pas afgestudeerden bestaan er evenwel drie manieren om toch enkele weken af te haken. Eén ervan is onbetaald, de twee andere formules leveren een inkomen op.

Wegwijs in betaald educatief verlof 2016-2017

Bent u verplicht betaald educatief verlof toe te staan? In principe wel, maar enkel als de modaliteiten overeenkomen met de wet. Sommige modaliteiten verschillen per Gewest. Group S gidst u door deze materie en gaat ook in op het kostenplaatje voor de werkgever. In Wallonië zijn sinds kort nieuwe regels van kracht.

Onze partners