Verlofstelsels

Vakantiejobs reserveren voor familie is discriminatie

Wanneer u de vakantiejobs van uw onderneming uitsluitend toekent aan kinderen of andere familieleden van de eigen werknemers handelt u in strijd met de Antidiscriminatiewet. Dat zegt Unia. Er is een uitweg: slechts een beperkt percentage van de jobs reserveren voor familie. Die oplossing zou de proportionaliteitstoets doorstaan.

Goed AR kan conficten over vakantie voorkomen

Tenzij vakantiedagen collectief zijn vastgelegd, wordt het jaarlijks verlof bepaald in overleg tussen werkgever en werknemer. Hoe voorkomt u geschillen met en tussen werknemers die dezelfde periode vragen? Door in uw arbeidsreglement enkele prioriteitsregels op te nemen. Criteria kunnen zijn: anciënniteit, collectieve vakantie van de partner, enz.

Terugbetaling educatief verlof: let op details

Voor Brussel en Wallonië is 30 juni de uiterste datum voor een aanvraag tot terugbetaling van loon dat u betaalde aan medewerkers die educatief verlof namen. De Waalse regelgeving is evenwel aan het veranderen, zodat u extra aandacht moet hebben voor de details. Per gewest waarin u actief bent, is een apart dossier vereist.  

Tijdskrediet zonder motief wordt stopgezet

Dat een aangekondigd besluit uitblijft, heeft voor gevolg dat uw medewerkers vanaf 1 april geen aanvraag meer mogen indienen voor een niet-gemotiveerd tijdskrediet, zelfs niet voor een verlenging. Eveneens redelijk kafkaiaans is dat het tijdskrediet voor alle zorgmotieven wordt uitgebreid tot 51 maanden, maar dat de uitkeringen stoppen na 48 maanden.

Loonplafond educatief verlof retroactief verhoogd

Heeft u medewerkers die dit schooljaar betaald educatief verlof aan het opnemen zijn? Dan zal u de rekenmachine mogen bovenhalen. Het loonplafond gaat met terugwerkende kracht tot 1 september vorig jaar met 55 euro omhoog. Het bedraagt nu 2815 euro, zo blijkt uit een veel te laat gepubliceerd KB. U zal dus een verschil in het voordeel van de betrokken werknemers moeten bijpassen.

Nieuwe stelsel tijdskrediet mist zijn start

Voorzien was dat de nieuwe cao tijdskrediet zou ingaan per 1 april 2017. Dat gaat niet door, zo meldt het ABVV. De regering wil eerst de uitgaven in dit systeem verlagen, en de discussies tussen de partijen zijn niet afgerond. Voorlopig dus onder meer geen ouderschapsverlof van een halve dag per week en geen verlenging van het zorg-tijdskrediet tot 51 maanden.

Wet-Peeters (14): loopbaansparen

Een werknemer kan binnenkort (een deel van) zijn overuren en extralegale vakantiedagen later opnemen, bijvoorbeeld om een loopbaanpauze te financieren. Bij uitdiensttreding kan hij zich laten uitbetalen of het spaartegoed meenemen naar een volgende werkgever binnen dezelfde sector.  Voorzien is dat de werknemer later ook geld zal kunnen opsparen, bijvoorbeeld sommige premies.

Wet-Peeters (10): langer recht op palliatief verlof

Uw medewerkers kunnen voortaan in totaal drie maanden voltijds of deeltijds palliatief verlof nemen, een maand langer dan voorheen. Voor het overige blijft deze vorm van thematisch verlof ongewijzigd. De werknemer ontvangt dus een uitkering van de RVA. Te noteren: eind vorig jaar hebben de sociale partners het recht op zorg-tijdskrediet verlengd tot 51 maanden.

Landingsbaan met uitkering vanaf 55 jaar: voor wie?

Sinds 2015 is een landingsbaan mét uitkering voorbehouden aan wie 60 is of ouder. Tegen de zin van de regering officialiseerden de sociale partners deze week een opvallende uitzondering. Het recht op een landingsbaan mét uitkering vanaf 55 jaar blijft bestaan voor werknemers met een zwaar beroep, een lange loopbaan of van een bedrijf in moeilijkheden of in herstructurering.

Wet-Peeters (9): schenking van verlofdagen

Totaal nieuw is de regeling die uw medewerkers de mogelijkheid biedt, anoniem en zonder tegenprestatie, conventionele verlofdagen cadeau te doen aan een collega met een zwaar zorgbehoevend kind. Het gaat dus niet over wettelijke verlofdagen. Eerst moet uw sector een cao tot stand brengen. Als de sector niets regelt, is een ondernemings-cao of een wijziging van het arbeidsreglement nodig.

Onze partners