Verlofstelsels

Landingsbaan met uitkering vanaf 55 jaar: voor wie?

Sinds 2015 is een landingsbaan mét uitkering voorbehouden aan wie 60 is of ouder. Tegen de zin van de regering officialiseerden de sociale partners deze week een opvallende uitzondering. Het recht op een landingsbaan mét uitkering vanaf 55 jaar blijft bestaan voor werknemers met een zwaar beroep, een lange loopbaan of van een bedrijf in moeilijkheden of in herstructurering.

Wet-Peeters (9): schenking van verlofdagen

Totaal nieuw is de regeling die uw medewerkers de mogelijkheid biedt, anoniem en zonder tegenprestatie, conventionele verlofdagen cadeau te doen aan een collega met een zwaar zorgbehoevend kind. Het gaat dus niet over wettelijke verlofdagen. Eerst moet uw sector een cao tot stand brengen. Als de sector niets regelt, is een ondernemings-cao of een wijziging van het arbeidsreglement nodig.

Betaald seksverlof? Moet kunnen, vindt politicus

Seks is goed voor de mens, maar hardwerkende koppels hebben er nauwelijks tijd voor. Een Zweedse politicus komt met een voorstel dat hem op slag zijn 15 minutes of fame heeft opgeleverd: de invoering van een uur per week betaald seksverlof tijdens de kantooruren. En neen, hij vindt niet dat de baas moet controleren of de prestaties effectief geleverd worden.

Auto, vakantie en pensioensparen meest gegeerd

Als ze zelf keuzes mogen maken in hun extralegale voordelen, dan opteren werknemers meestal voor een bedrijfswagen (60%), extra vakantiedagen (46%) en pensioensparen (44%). Daarna komen een tankkaart en - jawel - kinderbijslag. Slechts 8% kiest voor aandelenopties, maar daarmee is dan wel steevast een hoog bedrag gemoeid.

Electrabel biedt "pensioen" aan vanaf 53 jaar

Aan geselecteerde werknemers vanaf 53 jaar biedt Electrabel een vertrekregeling aan. Zij hoeven niet meer te presteren, behouden 50 tot 60 procent van hun salaris en zijn vrij om elders een job te aanvaarden. Het energiebedrijf hoopt dat 275 werknemers op het voorstel zullen ingaan. Daarnaast krijgen alle werknemers een coach als ze willen weggaan om zelf een zaak op te starten.

Eindspurt voor wereldreis-tijdskrediet

Het "wereldreis"-tijdskrediet wordt afgeschaft, dat wist u al. Maar de nieuwe bepalingen zijn nog niet van kracht. Dat brengt mee dat een werknemer die voldoet aan de criteria van cao nr. 103, nog steeds in aanmerking komt. Het tijdskrediet mét zorgmotief blijft nog even beperkt tot 36 maanden; binnenkort wordt dit 51 maanden

Twee dagen vrij bij dood van schoonzoon? Ja, soms

Behalve voor de klassiekers, zoals geboorte of overlijden in de eigen familie, bestaat het recht op klein verlet ook voor minder vaak voorkomende situaties. Een voorbeeld: het huwelijk van een schoonouder. SD Worx biedt een beknopt overzicht. De regels zijn complex. Klein verlet wordt soms verward met onbetaald verlof om dwingende reden.

Ouders mogen woensdagnamiddag thuisblijven

De sociale partners hebben verregaande ingrepen gedaan in het stelsel van het tijdskrediet. Eén nieuwigheid is het 1/10 ouderschapsverlof. 40 maanden lang kan een ouder een halve dag per week thuisblijven. Het tijdskrediet zonder motief (het "wereldreis-tijdskrediet") wordt helemaal afgeschaft. De landingsbanen, daarentegen, blijven bestaan.

Terugbetaling educatief verlof: deadline vervroegd

Betaalde u in het zopas afgelopen academie- of schooljaar lonen en sociale bijdragen voor werknemers die educatief verlof opnamen? Dan mag u niet vergeten uw aanvraag tot terugbetaling in te dienen uiterlijk eind december. De Vlaamse regering heeft de aanvraagtermijn immers drastisch ingekort. Een werkgever die de deadline mist, ontvangt geen terugbetaling.

Sociaal statuut zelfstandige vrouwen verbeterd

Zelfstandige vrouwen die bevallen vanaf 1 oktober 2016 zijn met behoud van rechten vrijgesteld van de RSZ-bijdragen voor het eerstvolgende kwartaal, op voorwaarde dat zij genieten van de moederschapsverzekering. Samen met de verlenging (tot 12 weken) en flexibilisering van het moederschapsverlof, is dit een verbetering van het sociaal statuut van zelfstandige vrouwen.

Onze partners