Verlofstelsels

Aantal werknemers op 30 juni is sleutelgegeven

In het sociale wetgeving is 30 juni een belangrijke datum. Het aantal werknemers in dienst op die dag bepaalt of een onderneming al dan niet moet voldoen aaeen reeks verplichtingen, o.m. wat betreft de startbaanovereenkomsten, het tijdskrediet en thematische verloven, en de patronale werkloosheidsbijdrage van 1,60 procent.

De nieuwe programmawet is gepubliceerd

Het Belgisch Staatsblad gedateerd 30 december 2005 bevat de programmawet, met daarin o.m. de jongste regels inzake het betaald educatief verlof, de begeleidingsuitkering, de sancties bij niet-aangifte van tewerkstelling van gepensioneerden, de sociale zekerheid, de bedrijfswagens en de arbeidsongeschiktheid.

Guy Verhofstadt presenteert 66 maatregelen om de loopbaan te verlengen

Voorop in alle kranten staat vandaag de beleidsverklaring van federaal premier Guy Verhofstadt. Veel aandacht hierin gaat naar het zgn. Generatiepact.Wat de werkgelegenheid betreft, stelt de regering 66 maatregelen voor. Het voornaamste doel is ervoor te zorgen dat de mensen langer aan het werk blijven. Enkele van de maatregelen zijn:

Onze partners