Verlofstelsels

Kinderen zijn hoofdreden voor tijdskrediet

Van de Vlamingen jonger dan 50 die tijdskrediet of loopbaanonderbreking opnemen, doet driekwart van de vrouwen en de helft van de mannen dit om tijd te hebben voor de kinderen. Ook de tweede vaakst geciteerde reden, meer tijd voor het huishouden, heeft te maken met het evenwicht tussen werk en privé.

Fiscaal gunsttarief op pensioenkapitaal: spelregels

Het Generatiepact heeft het belastingstarief op pensioenkapitalen van 16,5 naar 10 procent verlaagd voor wie "effectief actief" blijft tot de wettelijke pensioenleeftijd. De administratie heeft zopas uitgelegd wat "effectief actief" betekent.

Waalse arbeider is één dag op vier afwezig

De doorsnee arbeider in Wallonië is één werkdag op vier afwezig, zo blijkt uit een grootschalige studie door Partena en de Union wallonne des Entreprises. Vakanties en feestdagen staan voor 10 procent van het aantal werkdagen op een jaar.

VBO schaart zich achter interprofessioneel akkoord

Een ruime meerderheid van de sectoren die aangesloten zijn bij het Verbond van Belgische Ondernemingen heeft het ontwerp van Interprofessioneel Akkoord goedgekeurd. Volgens de werkgevers legt het IPA de basis voor een nieuw verloningsbeleid in de bedrijven.

Canada Dry en brugpensioenen verliezen terrein

Volgens Filip Tilleman, advocaat in arbeids- en sociale zekerheidsrecht, laat het Generatiepact zich al voelen op het terrein. De populariteit van de Canada Dry formule is sterk aan het afnemen omdat het pact ze duurder heeft gemaakt. Bij herstructureringen is minder vraag naar brugpensioen omdat de betrokkenen beschikbaar moeten blijven voor de arbeidsmarkt.

De opzeggingsvergoeding voor loopbaanverminderaars

Hoe berekent men de opzeggingsvergoeding van een werknemer die werkt in het kader van tijdskrediet of loopbaanonderbreking? Op basis van een fictief voltijds loon, of op basis van het effectieve (deeltijdse) loon op het ogenblik van de beëindiging van het arbeidscontract?

"Zware beroepen" verwezen naar een commissie

Het ontwerp van interprofessioneel akkoord bevat bijlagen over enkele hangende kwesties: het tijdskrediet, de gelijkgestelde perioden, de zware beroepen en het outplacement. Het gaat om adviezen van de sociale partners aan de regering; zij kaderen o.m. in de uitvoering van het Generatiepact.

Examen ervaringsbewijs afgetrokken van educatief verlof

Het ervaringsbewijs of "certificaat van verworven competenties", dat sinds kort in sommige beroepen een diploma kan vervangen voor wie er geen heeft, wordt bekomen na een examen. De werknemer kan betaald educatief verlof krijgen voor de dag van de examens (8 u), wat inhoudt dat zijn loon gewoon doorloopt.

Moederschapsverlof mag loonhandicap veroorzaken

Het Europees hof van justitie heeft een arrest geveld dat in de toekomst een weerslag kan hebben op het arbeidsinkomen van werkende moeders. Een langere werkervaring belonen met een loonsverhoging is legitiem, stelt het hof vast. Verschillen in verloning die het gevolg zijn van verschillen in effectieve arbeidsprestaties zijn dus geoorloofd.

Overgangsregeling voor betaald educatief verlof

Om besparingsredenen heeft de federale regering onlangs wijzigingen aangebracht in het stelsel van het betaald educatief verlof voor werknemers. Om rekening te houden met protesten, o.m. vanuit de vakbonden, is nu toch een overgangsregeling uitgewerkt. Wie al bezig is aan een opleiding, zal die kunnen verderzetten volgens het aantal lesuren dat in het vroegere stelsel van kracht was.

Onze partners