Verlofstelsels

Nieuwe bovengrens educatief verlof 2871 euro

Er zit beweging in het betaald educatief verlof (BEV), dat overwegend benut wordt door vrouwen en in grote bedrijven.  Voor het schooljaar 2017-2018 geldt in de drie gewesten nog dezelfde bovengrens van het referteloon voor terugbetaling (2871,30 euro, onder voorbehoud). Maar voor andere aspecten groeien de verschillen. Vlaanderen stevent af op een grondige hervorming.

Handig: kalender van de schoolvakanties

Group S heeft een overzicht gemaakt van de vakanties voor de leerlingen in het schooljaar dat eind deze week van start gaat. U leert bijvoorbeeld dat de kerstvakantie begint op kerstdag zelf (een maandag), dat we opnieuw een vroege paasvakantie krijgen en dat de zomervakantie deze keer exact van weekend tot weekend zal lopen.

Controlearts naar vakantieadres sturen? Het mag

Vanuit een zonnig oord stuurt een medewerker een doktersbriefje dat stelt dat hij later dan voorzien zal terugkeren. Of hij meldt zich ziek net voor zijn vakantie, waardoor zijn vakantiedagen ziektedagen worden, en hij vertrekt dan naar het buitenland. Kan u een controlearts inzetten? Jawel, legt Securex uit, maar u neemt best een bepaalde verplichting op in uw arbeidsreglement.

Hogere zorgverlofpremies voor alleenstaanden

Voor een alleenstaande ouder met een kind dat extra zorgen vraagt, zal het weldra haalbaarder worden thematisch verlof op te nemen, want een aantal premies gaan fors omhoog. Het gaat om ouderschapsverlof, palliatief verlof en verlof voor medische bijstand. Het bedrag voor een voltijdse onderbreking gaat van afgerond 809 euro naar 1130 euro per maand.

Trend naar meer deeltijdwerk niet te stuiten

Werknemers zien steeds meer redenen om niet fulltime aan de slag te gaan of te blijven. Dat geldt voor alle leeftijdsgroepen, niet enkel wie dicht bij zijn pensioen staat of weet dat hij tot 67 zal moeten arbeiden. De jongste Barometer van de Arbeidsmarkt ziet de verschuiving van voltijds naar deeltijds werk al in de nieuwe contracten.
 

Nieuwe regels verlof voor bijstand of verzorging

Vanaf vandaag 1 juni wordt verlof voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid niet meer toegekend als de zorgbehoevende een familielid in de tweede graad is. Voor wettelijk samenwonenden is de regeling versoepeld. Nog een nieuwigheid: vaak zal het doktersattest nu moeten vermelden of de onderbreking voltijds, halftijds of 1/5 moet zijn.

Vakantiejobs reserveren voor familie is discriminatie

Wanneer u de vakantiejobs van uw onderneming uitsluitend toekent aan kinderen of andere familieleden van de eigen werknemers handelt u in strijd met de Antidiscriminatiewet. Dat zegt Unia. Er is een uitweg: slechts een beperkt percentage van de jobs reserveren voor familie. Die oplossing zou de proportionaliteitstoets doorstaan.

Goed AR kan conficten over vakantie voorkomen

Tenzij vakantiedagen collectief zijn vastgelegd, wordt het jaarlijks verlof bepaald in overleg tussen werkgever en werknemer. Hoe voorkomt u geschillen met en tussen werknemers die dezelfde periode vragen? Door in uw arbeidsreglement enkele prioriteitsregels op te nemen. Criteria kunnen zijn: anciënniteit, collectieve vakantie van de partner, enz.

Terugbetaling educatief verlof: let op details

Voor Brussel en Wallonië is 30 juni de uiterste datum voor een aanvraag tot terugbetaling van loon dat u betaalde aan medewerkers die educatief verlof namen. De Waalse regelgeving is evenwel aan het veranderen, zodat u extra aandacht moet hebben voor de details. Per gewest waarin u actief bent, is een apart dossier vereist.  

Tijdskrediet zonder motief wordt stopgezet

Dat een aangekondigd besluit uitblijft, heeft voor gevolg dat uw medewerkers vanaf 1 april geen aanvraag meer mogen indienen voor een niet-gemotiveerd tijdskrediet, zelfs niet voor een verlenging. Eveneens redelijk kafkaiaans is dat het tijdskrediet voor alle zorgmotieven wordt uitgebreid tot 51 maanden, maar dat de uitkeringen stoppen na 48 maanden.

Onze partners