Verlofstelsels

Break@Work toont nu ook de uitkering

Naast het nog beschikbare aantal maanden en dagen tijdskrediet, loopbaanonderbreking of thematisch verlof, kunnen werknemers in Break@Work nu ook een indicatie van het bedrag van hun uitkering bekijken. De RVA-tool is in minder dan 5 maanden door 60.000 personen in totaal 150.000 keer geraadpleegd.

Mannen blijven vaker thuis voor hun kind

Iets meer dan 1 op 20 mannelijke werknemers tussen 30 en 40 nam vorig jaar ouderschapsverlof op. Een relatief klein aantal, maar het is wel met de helft toegenomen in 5 jaar tijd. 31,55 % van de mannen die voor een vorm van loopbaanonderbreking kiezen, opteert vandaag voor deeltijds ouderschapsverlof – bij de vrouwen is dat 33,47 %.

Voetbalgekte leidde in 2016 niet tot verzuim

Het EK voetbal van 2016 heeft niet geleid tot bijkomende afwezigheden, meldt Acerta. Maar deze keer zijn er wél matchen tijdens de werkuren. En de topper van de voorronde is donderdagavond 28 juni, tegelijk ook de vooravond van de laatste schooldag: verwacht u aan veel vakantieaanvragen voor 29 juni...

Alles wat u moet weten over jaarlijkse vakantie

"Jaarlijkse vakantie", Europese vakantie, seniorvakantie, jeugdvakantie: wat betekenen deze begrippen ook alweer precies? Op hoeveel vakantiedagen heeft een werknemer recht? Hoe worden vakantiedagen bepaald? Op deze en vele andere vragen vindt u het antwoord in een artikelenreeks van Securex.

Vragen en antwoorden over cao tijdskrediet

Cao nr 103 over tijdskrediet en landingsbanen geeft soms aanleiding tot discussies. Op 5 vaak terugkerende vragen geeft de NAR het antwoord. Eén van die vragen luidt bijvoorbeeld: is een verdere vermindering van de prestaties mogelijk tijdens de opname van een halftijdse of 1/5 loopbaanvermindering. Het antwoord is neen.

100% vakantierechten bij halftijdse hervatting

Wie na ziekte zijn werk hervat in halve dagen zal in de toekomst volledige vakantierechten opbouwen. De nieuwe regeling, die een hiaat in de wet repareert, zal met terugwerkende kracht ingaan vanaf 1 januari 2018 en zal zich vanaf 2019 laten zien in het aantal vakantiedagen.

Tijdskrediet 'gehandicapt kind' uitgebreid

[goedgekeurd] Meer ouders komen binnenkort in aanmerking voor het tijdskrediet "gehandicapt kind". Uiterlijk op 1 april 2018 treedt in deze context een ruimere definitie van handicap in werking. Ook verlengingsaanvragen worden hieraan getoetst. Dit gemotiveerd tijdskrediet kan 51 maanden duren.

Break@Work toont saldo tijdskrediet en verlof

Dit is e-government zoals het hoort: met Break@Work van de RVA kan elke werknemer vanaf nu online nagaan hoeveel tijdskrediet (of loopbaanonderbreking, voor wie werkt in de publieke sector) hij nog kan opnemen. De slimme en gebruiksvriendelijke toepassing toont ook de mogelijkheden inzake ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand en verlof voor palliatieve zorgen.

Vrije woensdagnamiddag weldra mogelijk

Een halve dag ouderschapsverlof per week, gedurende 40 maanden, mits akkoord van de werkgever, komt eraan. Volgens berichten in de media is het dossier op politiek niveau eindelijk gedeblokkeerd. Op het Neutraal Syndicaat van Zelfstandigen na, zijn zelfs de werkgeversorganisaties enthousiast.

Loopbaansparen: wet-Peeters treedt in werking

Loopbaansparen zal dan toch gebeuren volgens de wet-Peeters. Luidens mediaberichten hebben de sociale partners geen alternatief kunnen formuleren. Werknemers kunnen binnenkort overuren en vakantiedagen opsparen voor later. Bij uitdiensttreding kunnen ze zich laten uitbetalen of het spaartegoed meenemen naar een werkgever binnen dezelfde sector.

Onze partners