Veiligheid en gezondheid

Meer Nederlanders willen werken tot 65

26 procent van de Nederlandse werknemers zegt aan de slag te willen blijven tot de leeftijd van 65 jaar, een stijging met vijf procent in één jaar. Net zoals in België is er dus bij onze Noorderburen een kentering in de geesten.

Drie keer Turks spreken betekent ontslag

Uit overwegingen van veiligheid en onderling respect hanteert HP Pelzer, een toeleveringsbedrijf van Ford Genk, de regel dat ook de 70 procent allochtone werknemers Nederlands moeten spreken, inbegrepen in de refter. Na drie overtredingen volgt ontslag. Zover is het nog niet gekomen.
De Turkse werknemers, die de grootste groep vormen, komen in verzet.

Verzuim is stabiel maar kostprijs stijgt

Volgens ZebraZone bedroeg vorig jaar het ziekteverzuim in de privé-sector 5,11 procent, en leidden arbeidsongevallen tot een afwezigheid van 0,44 procent. Voor het eerst in vijf jaar zijn deze percentages niet toegenomen. De totale kost voor de werkgevers is evenwel opgelopen tot 8,2 miljard euro, en dat is een toename met 3,5 procent tegenover het jaar voordien.

Helft vindt job te zwaar om door te gaan tot 60

Eurofound heeft de resultaten bekendgemaakt van de vierde enquête naar de arbeidsomstandigheden in Europa. Slechts 52,3% van de Belgische werknemers acht zich in staat hetzelfde werk te blijven doen tot de leeftijd van 60 jaar. De Belgische werknemers klagen minder over musculoskeletale aandoeningen (rug- en spierpijn), vermoeidheid, stress en hoofdpijn dan het Europese gemiddelde.

Uitgangscontrole mag, fouilleren niet

De nieuwe wet houdende diverse bepalingen heeft de wet op de private veiligheid aangepast, zodat het in bepaalde gevallen en onder strikte voorwaarden mogelijk wordt werknemers te controleren, bijvoorbeeld in het kader van diefstalbestrijding. Het fouilleren van werknemers blijft verboden.

Publicatie: Beknopt overzicht van de SZ in België

De editie 2006 van het ‘Beknopt overzicht van de sociale zekerheid in België’ is verschenen. Het document biedt een samenvatting van de hele reglementering inzake sociale zekerheid voor werknemers, zelfstandigen, ambtenaren en zeelieden ter koopvaardij. Thema’s die aan bod komen zijn o.m.

Beter slapen geeft betere resultaten

Slaapexperts stellen dat bedrijfleiders moeten rekening houden met de nood aan slaap van hun werknemers als zij betere resultaten willen behalen. Ze raden bedrijven aan om gedragslijnen op te stellen en een slaapbeleid uit te werken, opleidingen over slaap, gezondheid en veiligheid te voorzien en een jaarlijkse bedrijfscontrole op slaapstoornissen te organiseren.

De top-tien van de stress-signalen

Nobol, een beroepsfederatie van Nederlandse arbeidsadviseurs, stelt dat langdurige afwezigheden vaak het gevolg zijn van stress die men nochtans had moeten herkennen. Uit zijn onderzoek distilleerde Nobol de volgende top-tien van stress-signalen: 1. Vermindering van de productiviteit, 2. Regelmatig te laat komen, 3. Afspraken en belangrijke informatie vergeten, 4.

Werkgevers steunen hervorming van arbeidsinspectie

De wereld telt 120.000 arbeidsinspecteurs. De Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) heeft voorstellen gedaan om hun werk te hervormen.

Arbeid en gezondheid van jongeren onder de loep

Jongeren staan meer bloot aan arbeidsongevallen dan andere werknemers in Europa. De oorzaken zijn complex en de factoren die een rol spelen talrijk: de duur van de werkervaring in de taak of in het bedrijf, verschillen naargelang de sectoren, de vraag of er al dan niet een opleiding bestaat die aandacht schenkt aan gezondheidsaspecten, de aanwezigheid of afwezigheid van een vakbond enz.

Onze partners