Veiligheid en gezondheid

RECHTSPRAAK: werkgever aansprakelijk voor illegaal

De strafrechter in Antwerpen heeft een aannemer aansprakelijk gesteld voor een ernstig arbeidsongeval waarvan zijn clandestien in het land verblijvende en in het zwart werkende arbeider het slachtoffer was geworden. De werkgever werd schuldig bevonden aan het toebrengen van onopzettelijke slagen en verwondingen door gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg.

Evolutie arbeidsongevallen volgt tewerkstelling

In de privé-sector werden in 2006 alles bijeen 185.039 arbeidsongevallen geregistreerd. Dat is een toename met bijna 5000, maar de toename staat in verhouding tot het gestegen arbeidsvolume. 80 procent van de ongevallen deed zich voor op de werkplek. De sectoren met de hoogste frequentie zijn de gezondheidszorg en sociale dienstverlening, de bouw en de diensten aan bedrijven.

RECHTSPRAAK: Geen uitkering na werkongeval

Het feit slachtoffer te zijn van een arbeidsongeval geeft niet automatisch recht op de wettelijke arbeidsongevallen-uitkeringen. Dat blijkt uit een arrest van het arbeidshof, besproken in HRUpdate. De zaak draait om een verpleger die een plotse pijn voelde in de arm en het werk niet hervatte.

Vrouwelijke chefs worden minder thuis opgebeld

Drie werknemers op vier in de Europese Unie hebben een mannelijke chef. Vrouwelijke directeurs en professionals hebben minder autonomie dan hun mannelijke gelijken en verdienen meestal ook minder. Anderzijds worden ze wel maar half zo vaak buiten de werkuren opgebeld in verband met een professionele kwestie.

KMO-compromis goedgekeurd door bonden

Als laatste vakbond heeft het ABVV zich akkoord verklaard met het compromis dat in de Groep van Tien was bereikt over de vakbondsvertegenwoordiging in kleine en middelgrote ondernemingen. In de KMO's met 50 tot 99 werknemers wordt het preventiecomité de facto opgewaardeerd tot een ondernemingsraad.

Brochure: preventie van psychosociale belasting

Pesterijen, ongewenst seksueel gedrag, geweld en stress zijn situaties die kunnen bestaan. De regelgeving in dit domein werd recent aangepast om de notie grensoverschrijdend gezag te verbinden met de notie psychosociale belasting.

Bijgestuurde pestwet gaat van kracht op 16 juni

Op 16 juni treden nieuwe regels over pesterijen, geweld en ongewenst seksueel gedrag op het werk in werking. De nieuwe wet herdefinieert enkele sleutelbegrippen en legt sterker de nadruk op preventie en op het aanmoedigen van bedrijfsinterne oplossingen. Nieuw is ook een procedure "zoals in kortgeding"; de voorzitter van de arbeidsrechtbank zal o.m.

Daoust Job Academy werkt ook aan attitudes

De Groep Daoust, actief in uitzendarbeid, personeelsselectie, outplacement, dienstencheques en jobcoaching, heeft de Daoust Job Academy gelanceerd. De bedoeling is kortdurende, praktijkgerichte opleidingen te verstrekken. Er wordt gestart in de sectoren horeca, verkoop, dienstencheques en veiligheid.

Helft van bedrijven heeft alcoholreglement

Anders dan voor roken op het werk, heeft de werkgever wat alcoholgebruik betreft wel de keuze om al dan niet zelf een reglement op te stellen. Uit een enquête van AristA blijkt dat de helft van de ondernemingen alcoholregels heeft. Werknemers en werkgevers zijn het erover eens dat een dronken werknemer de sfeer binnen het team verziekt.

PUBLICATIE: Gezondheid op de arbeidsplaats

Volgens de Europese vakbonden komen de gezondheid en de veiligheid op de arbeidsplaats in het gedrang doordat de EU voorrang geeft aan het verscherpen van de concurrentiekracht van de ondernemingen. De studie staaft deze stelling met voorbeelden. De controle van de naleving van de bestaande regelgeving wordt ontoereikend genoemd.

Onze partners