Veiligheid en gezondheid

RECHTSPRAAK: Pensioenpremies tellen mee bij arbeidsongeval

Het Arbeidshof van Gent heeft bepaald dat voor de toepassing van de wet op de arbeidsongevallen de premies die een werkgever betaalt voor het aanvullend pensioen van een werknemer tot diens basisloon behoren. Een arbeidsongevallenverzekeraar had dit betwist, maar verloor dus het pleit. Jurisprudentie van gelijkaardige strekking bestaat al voor de hospitalisatieverzekering.

Praktische leidraad over het Preventiecomité

Alles wat u weten wil over het Comité voor Preventie en Bescherming staat in een nieuwe publicatie van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Aan bod komen o.m. de oprichting, samenstelling, bevoegdheden, het huishoudelijk reglement en het statuut van de afgevaardigden van de werknemers.

Valt de elektrische sigaret onder het rookverbod?

Een elektrische sigaret lijkt op een echte, maar bevat geen tabak. In Nederland is de e-cigarette al ruim verkrijgbaar, en in Brasschaat ging een jaar geleden de vermoedelijk eerste winkel in België open.

Wegwijs in regels rond syndicale afvaardiging

In uw bedrijf bestaat al een preventiecomité en mogelijk een ondernemingsraad. Vragen de vakbonden nu ook de instelling van een syndicale delegatie, zoals vaak gebeurt in het kielzog van sociale verkiezingen? Dan doemen plots een hele reeks vragen op. Wat is een vakbondsafvaardiging? Is ze verplicht? Worden de delegees aangeduid of verkozen? Wat zijn hun bevoegdheden, rechten en plichten?

Rookverbod blijkt goed te zijn voor de werksfeer

Volgens dokter Jean-Charles Perier, tabacoloog en preventie-adviseur, heeft het rookverbod op de werkplaats gezorgd voor een verbetering van de sociale relaties onder collega's. Het rookverbod wordt goed opgevolgd. De aanvankelijke tegenkanting heeft plaats gemaakt voor een vrij algemene aanvaarding.

Overleg moet vooral materiële belangen dienen

De Belgische werknemers zijn tevreden over de vakbonden en over het werk dat gepresteerd wordt in de ondernemingsraad en het preventiecomité. Dat blijkt uit een grootscheepse bevraging in opdracht van Randstad. Een ruime meerderheid vindt dat ook in KMO's meer plaats moet zijn voor formele overlegorganen.

Online tool zegt of arbeidsongeval 'ernstig' is

Bij een ernstig arbeidsongeval gelden bepaalde verplichtingen voor de werkgever, o.m. ten opzichte van de arbeidsinspectie. Maar wanneer is een arbeidsongeval "ernstig" volgens de wetgeving betreffende het welzijn op het werk? De Sociale Zekerheid heeft op haar portaalsite een eenvoudige toepassing geplaatst, die de werkgevers helpt de vraag te beantwoorden.

Cao over arbeidsongevallen van thuiswerkers

In de Nationale Arbeidsraad is cao nr 85bis afgesloten, die wijzigingen aanbrengt aan cao nr 85 over het telewerk.

Op de valreep: uitleg bij preventie-jaarverslag

Het jaarverslag van de Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPB) moet voor 1 april 2008 bij de regionale directie van de Algemene Directie van Toezicht Welzijn op het Werk toekomen.

Kost van absenteïsme sterk omhoog in 2007

Het ziekteverzuim is in 2007 nog toegenomen, zo blijkt uit recent onderzoek door Securex. Dit is slecht nieuws voor de totale kost van het ziekteverzuim, die hierdoor met maar liefst 15% opnieuw is toegenomen.

Onze partners