Veiligheid en gezondheid

Wat u in uw personeelsbudget 2011 moet voorzien

Uw personeelskosten zullen ook in 2011 beïnvloed worden door een hele reeks factoren. Securex heeft er een lijstje van opgesteld.

Gedaan met bonus-malus in arbeidsongevallen

Exit het bonus-malus stelsel in de verzekering tegen arbeidsongevallen. Het systeem bestond sinds 1 januari 2009. De verzekeraars vonden het een draak en ze vroegen aan de Raad van State de nietigverklaring van het KB. Ze kregen gelijk. Het afsluiten van driejaren-contracten blijft binnen bepaalde voorwaarden mogelijk. Details via NL.

Werkgever naar strafrechter als er gerookt wordt

Voortaan is de werkgever strafrechtelijk verantwoordelijk voor de naleving van het rookverbod op de werkvloer. De mogelijke straffen zijn diegene die voorzien zijn in de welzijnswet. De ambtenaren van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk (TWW) mogen de naleving van het rookverbod komen controleren.

Werkgevers onderschatten risico's van taalproblemen

Vaker dan men beseft worden zware arbeidsongevallen mee veroorzaakt door een taalprobleem op de werkvloer. Zelfs wanneer geschreven instructies goed zijn vertaald, worden zij niet altijd correct begrepen. Dat blijkt uit onderzoek door Paul Lindhout van de Technische Universiteit Delft (NL). Werkgevers onderschatten dit probleem, schrijft hij.

Belgische werknemers minder vitaal dan de Amerikaanse

De Belgische werknemers blinken niet uit door hun vitaliteit, zo besluit een studie door Securex. Dit was al eerder gebleken (zie dit bericht in HRG Alert), maar nu is ook duidelijk dat we het minder goed doen dan veel andere landen. De Belgen moeten o.m. onderdoen voor de Amerikanen.

Werkgever moet obesitasoperatie van werknemer betalen

In de VS is een werkgever veroordeeld tot het betalen van een operatie die nodig is om het lichaamsgewicht van een werknemer te verminderen. De 25-jarige man van 170 kilo lijdt sinds een arbeidsongeval aan hevige rugpijnen. Zolang de man zo veel weegt, is aan die pijn niet veel te verhelpen. De chirurgische ingreep zal ruim 20.000 dollar kosten.

Rokers moeten langer op kantoor blijven

Wie naar buiten gaat om een sigaret op te steken, moet als ambtenaar van de Oost-Vlaamse gemeente Lebbeke voortaan langs de prikklok passeren en de verloren tijd goedmaken door langer op kantoor te blijven. De burgemeester, die ook huisarts is, wil hiermee een einde maken aan de benadeling van de niet-rokers.

Psychologische bijstand na dodelijk arbeidsongeval

In de bouwsector is een cao afgesloten over de posttraumatische begeleiding van de collega's en van de gezinsleden van een bouwvakker die op het werk om het leven is gekomen. Het Fonds voor Bestaanszekerheid voor werklieden uit de bouwnijverheid neemt de kosten van de begeleiding ten laste.

Meer arbeidsongevallen op eerste zomertijd-werkdag

De tegenstanders van de zomertijd en de voorvechters van een betere slaaphygiëne zullen het graag horen. De eerste maandag na de omschakeling naar de zomertijd leidt het tekort aan slaap tot een groter aantal arbeidsongevallen; die leiden tot 68 procent méér verloren arbeidsdagen dan op een gemiddelde werkdag.

Telewerkers beter beschermd bij arbeidsongeval

De arbeidsongevallenwet bepaalt nu dat als het ongeval, behoudens tegenbewijs, plaatsvond op de plaats en tijdens de uren die in het contract voor telewerken opgegeven werden men er kan van uitgaan dat het gebeurde tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. De nieuwe bepalingen treden in werking vanaf 29 mei 2009.

Onze partners