Veiligheid en gezondheid

Maximum 0,2 promille voor beroepschauffeurs

Beroepschauffeurs zullen vanaf 1 januari 2015 in overtreding zijn zodra het alcoholgehalte in hun bloed boven de 0,2 promille komt. De regel geldt voor de bestuurder van elk voertuig waarvoor een rijbewijs C, C1, D, D1 (eventueel + E) is vereist en ook voor elke bestuurder die personen vervoert en onderworpen is aan een rijgeschiktheidsattest.

Lucht in kantoren is vaak veel te droog

In een kwart van de Nederlandse kantoorruimten is de luchtvochtigheid zo laag dat er gezondheidsrisico's door ontstaan. In evenveel kantoren blijken te veel schimmels en bacteriën aanwezig te zijn en is het CO2-gehalte te hoog. De strijd tegen het fijn stof, daarentegen, is bijna gewonnen.

Boete na arbeidsongeval bij onderaannemer

De correctionele rechtbank veroordeelde ArcelorMittal in Zelzate tot een geldboete van 55.000 euro voor een dodelijk arbeidsongeval. Het slachtoffer werkte voor een onderaannemer. De rechtbank oordeelde dat de veiligheidsprocedures die de staalreus oplegde aan zijn onderaannemers tekort schoten; inmiddels zijn de procedures aangepast.

Brandpreventie ook verplicht in kleine bedrijven

Elke onderneming, ook de kleinste, dient vanaf nu een dienst voor brandbestrijding op te richten. Aldus bepaalt een koninklijk besluit dat is opgenomen in de Codex over het welzijn op het werk. Er zijn ook nieuwe bepalingen inzake opleiding en informatie van werknemers, periodieke controles en aankoop en gebruik van collectieve beschermingsmiddelen tegen brand.

Bedienden willen zelf betalen voor meer hygiëne

Belgische kantoorwerkers zijn bereid 130 euro van hun jaarloon af te staan in ruil voor een meer hygiënische werkplek, aldus een studie. Volgens de onderzoekers kosten woekerende bacteriën ook veel geld aan de werkgever. Onlangs toonde een andere peiling aan dat er veel ongenoegen heerst over vieze bedrijfstoiletten.

Begrip arbeidsongeval uitgebreid in privé-sector

Vanaf vandaag, 6 februari, vallen in de privé-sector ook sommige voorvallen buiten de werkuren onder het begrip arbeidsongeval. De wet dekt nu situaties zoals een bankbediende die het slachtoffer is van agressie door een klant aan wie hij een krediet had geweigerd, of een werkgever die wordt belaagd door een ontslagen medewerker.

Pendelen is ongezond

Wie met de auto, bus of tram naar het werk pendelt, krijgt tot 30 procent meer roetdeeltjes binnen dan zijn collega die thuiswerkt. Dat is de conclusie van een doctoraatsonderzoek van Evi Dons (Universiteit Hasselt, Vito).

Technostress baart werknemers zorgen

Het massale gebruik van moderne communicatiemiddelen veroorzaakt veel "technostress", zowel tijdens als buiten de werkuren, en doet de grens tussen werk en gezin vervagen, zo besluit het ABVV uit een enquête. De vakbond vraagt dit risico op de agenda te zetten van de overlegorganen in de ondernemingen en vraagt meer inspecties.

Zelfmoordpoging erkend als arbeidsongeval

De Antwerpse arbeidsrechtbank heeft een zelfmoordpoging op het werk erkend als een arbeidsongeval. Financieel kan deze beslissing zeer verstrekkende gevolgen krijgen voor de werkgever en voor zijn arbeidsongevallen-verzekeraar. Na een woelige confrontantie met zijn nieuwe oversten waren bij een 60-jarige werknemer de stoppen doorgeslagen. Hij stak zichzelf in brand, maar werd gered.

Eén ziektedag kost de werkgever 875 euro

Voor de Belgische ondernemingen liep de kostprijs van het ziekteverzuim vorig jaar op tot 10,7 miljard euro, zo berekende Securex. Het aantal verzuimdagen per werknemer steeg met 4,5% in één jaar en met 25% sinds 2001. Volgens het hr-dienstenbedrijf kost één ziektedag aan de werkgever 875 euro in de periode van gewaarborgd loon.

Onze partners