Veiligheid en gezondheid

Slaaptekort achter stuur even gevaarlijk als alcohol

Wie één tot twee uur te weinig heeft geslapen, loopt de volgende 24 uur haast twee keer zo veel risico op een verkeersongeval als iemand die genoeg heeft geslapen. Dat is hetzelfde effect als 0,5 promille alcohol in het bloed. Wie achter het stuur kruipt na slechts vier tot vijf uren slaap, verviervoudigt zijn ongevalsrisico.

8 maanden celstraf met uitstel voor werkgever

In de nasleep van een dodelijk arbeidsongeval is de werkgever in eerste aanleg veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 8 maanden. Het gaat om een bekende tv-figuur. Een werknemer viel van een stelling en was op slag dood. Volgens de aanklacht was het veiligheidsbeleid in de firma niet in orde.

Nieuwe criteria voor verzwaard risico

Er zijn nieuwe criteria op grond waarvan een werkgever de forfaitaire preventiecontributie moet betalen. Het Fonds voor Arbeidsongevallen zal een "onevenredig verzwaard risico" vaststellen als twee voorwaarden zijn vervuld. Eén ervan is dat de risico-index bij herhaling drie keer hoger ligt dan in de eigen bedrijfstak en vijf keer hoger dan in de hele privé-sector.

Arbeidsinspectie legt massaal werven stil

Bij een bliksemactie op bouwwerven controleerde de dienst Toezicht op het Welzijn op het Werk in één dag 350 werkgevers op zware inbreuken tegen de veiligheid; ook nu was 80% niet in orde. Deze keer lieten de inspecteurs het niet bij een verwittiging, maar stelden zij pv's op en legden zij één werf op de twee stil. "De sector moet dringend geresponsabiliseerd worden."

De beroepsziekte waarvoor niemand aandacht heeft

In haast alle ambachtelijke bakkerijen zweeft veel te veel schadelijk bloemstof door de lucht, zo stelde de Arbeidsinspectie vast. Zelfs de preventiediensten zijn daar niet mee bezig. Merkwaardig, want er zijn 1000 werknemers uit de sector die een uitkering krijgen omdat zij aan farinose lijden. De FOD Werk gaat de werkgevers sensibiliseren, begeleiden en desnoods sanctioneren.

Stappenplan tegen snoepen en stilzitten

Medewerkers met een gezonde levensstijl presteren beter. Werkgevers bewijzen zichzelf dus een dienst door op dat vlak actie te ondernemen, zo zegt het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (Vigez). Via de website Jobfit.be biedt het instituut aan HR-verantwoordelijken een zelftest, inspiratie, instrumenten en een stappenplan aan.

Construbadge voor bouwvakkers vanaf 1 oktober

In september ontvangen alle arbeiders uit de bouw, die voorkomen op een DMFA-aangifte van het eerste kwartaal van dit jaar, of op een Limosa-aangifte, een zgn. Construbadge van het Fonds voor Bestaanszekerheid. De badge dient als identificatiemiddel maar kan ook geïntegreerd worden in het elektronische systeem van aanwezigheidsregistratie.

Agressie tegen werknemers stijgt explosief

16% van de werknemers is in de afgelopen 12 maanden tijdens het werk het mikpunt geweest van agressief gedrag. Dat is meer dan een verdubbeling in een jaar tijd. In 55% van de gevallen zijn het klanten of andere externen die zich agressief opstellen; het probleem is het grootst in sectoren met veel externe contacten en in het onderwijs.

Gezondheid en veiligheid op het werk 2014-2020

Om de meer dan 217 miljoen werknemers in de EU beter te beschermen tegen werkgerelateerde ongevallen en ziekten, heeft de Europese Commissie een nieuw strategisch kader voor gezondheid en veiligheid op het werk 2014–2020 gepresenteerd. 

Voetbalgekte: tips voor de werkgever

Binnenkort start het WK voetbal in Brazilië. Als uw personeel enthousiast meeleeft, kan dat implicaties hebben waar u best vooraf even bij stilstaat. PartenaHR geeft enkele raadgevingen in verband met alcoholverbruik en de aansprakelijkheid van de werkgever, het aanpassen van werkroosters, het herbekijken van wedstrijden op het internet tijdens de werkuren enzomeer.

Onze partners