Vakantie

Uitzendsector organiseerde 125.000 vakantiejobs

Het aantal uren uitzendarbeid door studenten is in de grote vakantie van 2007 (juli-augustus-september) toegenomen met bijna 10 procent in vergelijking met 2006. Federgon schat dat zowat 125.000 studenten de weg naar het interimkantoor hadden gevonden.

Opgelet: vakantiegeld te betalen in december

Hebt u werknemers waarvan de gemiddelde arbeidsduur in de loop van 2007 verminderd is? Dan zal u hen in december vertrekvakantiegeld dienen uit te betalen, uiteraard bovenop het normale loon en de eindejaarspremie. De meerkost kan oplopen tot vierduizend euro per betrokken werknemer. Dit is het gevolg van wijzigingen aan de wetgeving over het vertrekvakantiegeld.

IBM laat werknemers kiezen hoeveel vakantie ze nemen

De 355.000 werknemers van IBM in de VS nemen vakantie wanneer en voor zolang als zij zelf willen. Het bedrijf houdt op geen enkele manier bij hoeveel dagen iemand vrij neemt. Het systeem bestond al in sommige afdelingen, en is veralgemeend in 2003.

Helft van Belgen snakt naar meer vakantie

Bijna de helft (48%) van de Belgische respondenten in een online poll van StepStone vindt dat ze niet voldoende vakantiedagen hebben. Dat is veel meer dan het Europese gemiddelde van 35 procent. 43% van de Belgische respondenten is wél tevreden met het aantal dagen jaarlijkse vakantie. Ook hier is er een groot verschil met andere landen.

Jobstudent verdient 1500 euro voor dertig dagen

Jobstudenten verdienen gemiddeld iets meer dan 1500 euro voor dertig werkdagen. Dat blijkt uit het jongste onderzoek door Randstad. Drie studenten op vier werken, in de grote vakantie en/of daarbuiten. Dat is een historisch record. Bijklussende studerende jongeren zijn een onderdeel van de arbeidsmarkt geworden.

Wie heeft recht op seniorvakantie?

In bepaalde omstandigheden heeft een 50-plusser recht op zgn. seniorvakantie. Het gaat om werknemers die geen recht hebben op vier weken 'normale' vakantie als gevolg van perioden van werkloosheid of invaliditeit tijdens het vakantiedienstjaar. Securex zet uiteen hoe het systeem van de extra seniorvakantiedagen werkt.

Publicatie: Beknopt overzicht van de SZ in België

De editie 2006 van het ‘Beknopt overzicht van de sociale zekerheid in België’ is verschenen. Het document biedt een samenvatting van de hele reglementering inzake sociale zekerheid voor werknemers, zelfstandigen, ambtenaren en zeelieden ter koopvaardij. Thema’s die aan bod komen zijn o.m.

Vertrekvakantiegeld voor bedienden

Vervroegd vakantiegeld of vertrekvakantiegeld bevat de opgebouwde vakantierechten die de werkgever bij het einde van de arbeidsovereenkomst aan een bediende moet uitbetalen. De regeling ondergaat een grondige wijziging sinds 1 januari 2007 zowel inzake percentages, RSZ-bijdragen en vakantieattest.

Meer studenten aan het werk tijdens het jaar

De studenten maken volop gebruik van de nieuwe regeling, waarbij ze sinds 1 oktober 2005 ook tijdens het schooljaar 23 dagen mogen werken zonder dat de normale RSZ-bijdragen worden afgehouden op hun loon. Dat is de belangrijkste conclusie van een evaluatierapport van Randstad, dat zelf via het eigen net meer dan 9.000 studenten aan werk kon helpen buiten de zomervakantie.

Vakantie moet uiterlijk eind december opgenomen zijn

Hoewel de praktijk vaak anders is, verbiedt de wet het overhevelen van vakantiedagen naar het volgende jaar. Er is één uitzondering: wanneer de werknemer in de onmogelijkheid verkeerde al zijn dagen op te nemen, bijvoorbeeld omdat hij door ziekte of ongeval arbeidsonbekwaam is geweest. Omdat de jaarlijkse vakantie van openbare orde is, kan de werknemer zelf er geen afstand van doen.

Onze partners