Vakantie

Bedrijf sluit, te weinig vakantie over: wat nu

Het kan gebeuren dat een werknemer niet voldoende vakantiedagen overhoudt om de periode van collectieve sluiting van de onderneming te overbruggen. Normaal gezien zal de werknemer in de tijdelijke werkloosheid terechtkomen en een uitkering ontvangen van de RVA. Maar soms heeft hij recht op helemaal niets.

Wegwijs in de regels rond seniorvakantie

Indien u een 50-plusser aanwerft die geen recht heeft op vier weken vakantie omwille van werkloosheid of invaliditeit in het voorgaande jaar, is het toch mogelijk dat deze nieuwe werknemer vier weken vakantie neemt. Dit kan, indien hij gebruik maakt van zijn recht op zgn. seniorvakantie. Analyse van de procedure en van de financiële implicaties voor de nieuwe werkgever.

Werk meenemen op vakantie? Geen goed idee

Volgens een enquête van Jobat is 40% van de werknemers op vakantie nog op een of andere manier met zijn werk bezig. Arbeidspsycholoog Hans De Witte (KU Leuven) raadt dit af. Om uitgerust en met frisse ideeën terug aan het werk te gaan, moet je even de knop omdraaien, zegt hij.

Forfaitair vakantiegeld ambtenaren verhoogd

Het forfaitair gedeelte van het vakantiegeld 2008 van de werknemers van de overheid is door de FOD Personeel & Organisatie bepaald op 1.028,64 euro. Dat is zo'n 26 euro meer dan in 2007.

Drie uren per week surfen op vakantiesites

70 procent van de Britse werknemers geven toe dat ze tijdens de werkuren op het internet research doen voor hun volgende zomervakantie en die vakantie ook effectief boeken vanop kantoor. Gemiddeld zijn ze daar volgens dit onderzoek, georganiseerd door arbeidsrechtspecialist Peninsula, drie uren per week mee bezig.

RECHTSPRAAK: Opgelet met ontslag tijdens vakantie

Een werkgever had een bediende ontslagen twee dagen na diens vertrek met vakantie en buiten zijn weten. Het arbeidshof achtte de handelwijze van de werkgever strijdig met de achting en de eerbied die een werkgever aan zijn werknemer verschuldigd is. Het hof kende aan de bediende, bovenop de opzegvergoeding, een vergoeding wegens misbruik van ontslagrecht toe.

Handleiding over de vakantie van arbeiders

De Rijksdienst voor de Jaarlijkse Vakantie heeft zopas een brochure gepubliceerd die de regelgeving over de vakantie van de arbeiders en de leerling-arbeiders overzichtelijk samenvat. De brochure telt meer dan 140 pagina's. Ze is gratis te downloaden.

Arbeiders kunnen zelf vakantie-account beheren

Arbeiders en kunstenaars onder contract hebben al enige tijd toegang tot hun account bij de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie en de Bijzondere Vakantiefondsen. Sedert deze maand kunnen de arbeiders zelf bepaalde gegevens inbrengen of wijzigen. Het gaat om de taal, het bankrekeningnummer en het correspondentieadres.

Werkgever kan bijdragen in kosten van kinderkampen

De paasvakantie komt eraan, en dit betekent dat heel wat werknemers met kinderen weer zullen worden geconfronteerd met een opvangprobleem. HRTribune signaleert dat werkgevers kunnen bijdragen in de kosten van vakantiekampen.

Kost van absenteïsme sterk omhoog in 2007

Het ziekteverzuim is in 2007 nog toegenomen, zo blijkt uit recent onderzoek door Securex. Dit is slecht nieuws voor de totale kost van het ziekteverzuim, die hierdoor met maar liefst 15% opnieuw is toegenomen.

Onze partners