Vakantie

U moet bewijzen dat werknemer geen vakantie aanvroeg

Als werkgever heeft u de plicht vakantiedagen toe te kennen, ook al verzoekt de werknemer hier niet om. Indien u de opname van de vakantiedagen zou belemmeren, riskeert u strafrechtelijke sancties. Maar wat indien de werknemer geen verlofaanvraag indient? Dan verhindert u de opname van het verlof in principe niet.

Vakantiedagen op overschot: hoe lost u dit op?

Het kalenderjaar loopt naar zijn einde en u stelt vast dat sommige werknemers nog vakantiedagen over hebben. Wat gebeurt er met deze vakantiedagen als de werknemer die onmogelijk kan opnemen voor 31 december? Groep S zet de regelgeving uiteen in een artikel (klik op NL of FR).

Minder loon OK als iets beters in de plaats komt

44% van de hoogopgeleiden zou een loonsvermindering aanvaarden in ruil voor niet-financiële voordelen, zoals extra vakantiedagen, een inhoudelijk interessantere job of werk dichter bij huis. Dat blijkt uit een onderzoek door Executive Research en Kern Selection. De respondenten hadden een diploma van bachelor of van master.

Base geeft drie maanden extra vakantie na 10 jaar

Het telecombedrijf Base geeft voortaan na tien jaar anciënniteit drie maanden betaalde vakantie cadeau. Dit jaar vallen 35 werknemers in de prijzen, ze krijgen er nog een reischeque bovenop. Volgend jaar zullen het er 60 zijn. De werknemers mogen deze extra vakantie opnemen zoals zij het zelf willen.

Wet verplicht geen doktersattest na vakantie

Een werknemer die ziek wordt tijdens zijn vakantie, is niet verplicht een doktersattest op te sturen. Indien de ziekte voortduurt na zijn vakantie, wordt de werknemer als arbeidsongeschikt beschouwd en komt hij in aanmerking voor gewaarborgd loon. Wettelijk is hij evenwel niet verplicht een medisch attest te bezorgen.

Geen griepattest vragen bij terugkeer uit vakantie

De regelgeving biedt werkgevers geen mogelijkheid om van hun werknemers een doktersgetuigschrift te eisen, dat zou vaststellen dat zij tijdens hun vakantie niet besmet werden door de Mexicaanse griep. Minister Milquet biedt op haar website twee achtergronddocumenten aan in verband met deze kwestie (klik op NL of FR hieronder).

Vakantie-attesten vereist voor uitbetaling vertrekvakantiegeld

Indien een werknemer vertrekvakantiegeld heeft ontvangen dient een regularisatie bij de uitbetaling van het dubbel vakantiegeld gebeuren. U maakt eerst de som van het maandloon en het dubbel vakantiegeld dat de werkgever aan de werknemer betaalt en trekt daar het bedrag van het vertrekvakantiegeld dat de werknemer reeds ontvangen heeft af.

Opgelet in PC 218: geen opleiding is extra vakantie

Zowat 400.000 bedienden hebben volgend jaar recht op vier extra dagen betaald verlof indien zij in 2008-2009 niet de vier dagen opleiding hebben genoten, waarop hun cao hen recht geeft. Het gaat hier om paritair comité 218.

Fiscale provisies voor het vakantiegeld 2009

Partena publiceert de percentages van de lonen van arbeiders en bedienden, die in de balansen op 31 december 2008 mogen worden geboekt als provisie voor vakantiegeld 2009. Voor de bedienden gaat het om 18,80 procent, voor de arbeiders om 10,27 procent. De Administratie der Directe Belastingen moet deze percentages nog goedkeuren.

RJV beantwoordt klachten binnen de 20 dagen

De Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie gaat elke gebruikerskritiek op zijn werking serieus nemen en start met een nieuw, centraal systeem om klachten te behandelen. Personen en organisaties die ontevreden zijn - bijv. over onduidelijke informatie, of over een slecht onthaal - kunnen op diverse manieren hun grieven kenbaar maken.

Onze partners