Vakantie

Wateroverlast: geen uitkering voor afwezige werknemers

Als uw bedrijf stilligt wegens waterschade, zal de RVA uw aanvraag voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht zonder problemen goedkeuren. Anders dan ten tijde van de IJslandse vulkaanuitbarsting, zullen werknemers die gewettigd afwezig blijven als gevolg van de overstromingen geen uitkering krijgen van de RVA. Om loonverlies te voorkomen, moeten ze vakantiedagen opnemen.

Pleegouderverlof gelijkgesteld met werkdagen

Werknemers die pleegouder zijn, mogen hiervoor zes dagen per jaar afwezig blijven. Zij krijgen dan geen loon maar een RVA-uitkering. Deze pleegzorgverlofdagen zijn voortaan gelijkgesteld met werkdagen voor de berekening van de duur van de jaarlijkse vakantie en het vakantiegeld.

Maan uw personeel aan hun vakantie op te nemen

Als werkgever bent u verplicht uw mensen de gelegenheid te bieden hun wettelijke vakantie op te nemen, anders riskeert u strafrechtelijke sancties. Easypay Group adviseert een mededeling te verspreiden onder het personeel om te zeggen dat iedereen het saldo van zijn vakantiedagen dient op te nemen tegen het einde van het jaar.

Wat u in uw personeelsbudget 2011 moet voorzien

Uw personeelskosten zullen ook in 2011 beïnvloed worden door een hele reeks factoren. Securex heeft er een lijstje van opgesteld.

Beste abonnee,

Uw favoriete HR-nieuwsbrief neemt een adempauze. Wij zijn er terug in de week van 16 augustus. Tot dan en dank voor uw blijvende trouw. Wij wensen u een fijne vakantie toe.

Baas met vakantie: wie mag werknemers ontslaan?

Wie heeft de bevoegdheid een werknemer te ontslaan tijdens de afwezigheid van de bedrijfsleider? Wat gebeurt er als dit ontslag gegeven werd door een medewerker die daartoe niet expliciet was gemachtigd?

Uw werknemer wordt ziek op vakantie in het buitenland

Uw werknemer wordt ziek tijdens zijn vakantie in het buitenland en de periode van arbeidsongeschiktheid loopt nog verder na het einde van zijn vakantie. Moet u gewaarborgd loon betalen? Kan de werknemer zijn vakantiedagen omzetten in ziektedagen met gewaarborgd loon, en later zijn vakantiedagen opnemen? Op deze en gelijkaardige vragen heeft Randstad de antwoorden verzameld.

Alles wat u moet weten over de jaarlijkse vakantie

Alles wat u al vergeten was over de wetgeving rond de jaarlijkse vakantie staat te lezen op een zeer uitgebreide webpagina van Acerta (zie link NL). Een algemeen principe is bijv. dat de jaarlijkse vakantie niet mag worden opgenomen in halve dagen. Het artikel bevat ook handige tabellen.

Laat jobstudenten een verklaring op eer ondertekenen

De Paasvakantie komt eraan. Indien u jobstudenten tewerkstelt, zorg er dan voor dat zij in een verklaring op eer bekendmaken hoeveel dagen zij sinds 1 januari reeds als student hebben gewerkt. Vanaf hun 24ste werkdag (buiten juli/augustus) vallen de voordelen van het statuut weg, en dat kan u als werkgever flink wat geld kosten. Klik op NL voor de details.

Crisismaatregelen veranderen niets aan vakantiegeld

Een recent KB heeft ervoor gezorgd dat de periodes van crisiswerkloosheid, crisistijdskrediet en crisisarbeidsduurvermindering voor de berekening van de jaarlijkse vakantie gelijkgesteld worden met actieve periodes. De betrokken werknemers behouden dus hun recht op jaarlijkse vakantie en op het bijhorende vakantiegeld.

Onze partners