Vakantie

Maak duidelijk wie vakantietelefoontjes betaalt

Als uw werknemer zijn bedrijfs-gsm of -smartphone gebruikt tijdens een binnen- of buitenlandse vakantie, wie betaalt dan de rekening? Het korte antwoord luidt: het is de werkgever die beslist. U werkt het best met een formele gebruiksovereenkomst. Securex legt uit wat in die overeenkomst kan staan.

"Voorkom dat vakantie bron van stress wordt"

Velen vinden de extra werkdruk voor en na hun vakantie zo stresserend, dat ze zich afvragen of het nog wel de moeite loont vakantie te nemen. Dat is een ernstig probleem, zegt arbeidsgeneesheer Philippe Kiss, want een mens heeft rust nodig om burn-out te voorkomen. Securex rondt een onderzoek hierover af met tips voor werknemers en werkgevers.

Geen vakantie zonder akkoord van baas of rechter

Vakantie is een recht en de werkgever kan daar niet aan tornen. Maar de werknemer die vakantie neemt op een moment dat zijn baas dat uitdrukkelijk verbiedt, overtreedt zijn arbeidscontract. Wanneer het overleg over de vakantieperiode geen akkoord oplevert, is het de arbeidsrechtbank die in kort geding de knoop moet doorhakken.

Alles wat u moet weten over de jaarlijkse vakantie

Met de zomer in zicht, wordt alles wat te maken heeft met het recht op vakantie weer erg actueel. Uw kennis over de materie opfrissen kan u met twee gedetailleerde overzichtsartikels die nu online staan. Zij beantwoorden de meest courante vragen in het licht van de jongste aanpassingen van de regelgeving.

Vakantie van arbeiders zal werkgever minder kosten

Wellicht al vanaf het tweede kwartaal van dit jaar daalt de kwartaalbijdrage die de werkgever betaalt voor de vakantieregeling van zijn arbeiders. De regering heeft een ontwerp-KB goedgekeurd dat het percentage in stappen vermindert van de huidige 6 naar 5,57. De maatregel is een compensatie voor de invoering van het eenheidsstatuut.

Ondernemers gemiddeld 1 tot 2 weken met vakantie

Ruim 6 op 10 ondernemers nemen deze zomer vakantie. Veertig procent trekt er een weekje tussenuit, evenveel ondernemers kiezen voor twee weken vakantie. Een op acht houdt de deuren voor drie weken gesloten. Maar 80 procent van de ondernemers blijft bereikbaar tijdens de vakantie.

Decemberafrekening vakantiegeld verandert

Het is alweer tijd voor de berekening van het "vertrekvakantiegeld" van werknemers die hun prestaties in de loop van dit jaar blijvend verminderden. Tot grote opluchting van velen is het de laatste keer dat u daarin een voorschot op het toekomstig vakantiegeld moet opnemen, want vanaf volgend jaar verandert de berekeningswijze grondig.

Toelichting vindt u o.m.:

Europese vakantie voor meer werknemers

Deeltijders die overschakelen naar voltijds of die hun prestaties met 20% verhogen, en die in het voorgaande jaar geen vakantierechten hadden opgebouwd, zullen, als zij dat willen, aanspraak kunnen maken op 4 weken "Europese vakantie". Althans, zodra de regering een KB uitvaardigt dat het akkoord onder de sociale partners bekrachtigt.

"Aanvullende vakantie" treedt in werking

Vanaf vandaag kunnen sommige werknemers een "aanvullende vakantie" aanvragen. Dit nieuwe recht voorkomt dat een beginnende of hervattende werknemer tot het volgende kalenderjaar moet wachten om vakantie te krijgen. De vrije dagen worden vergoed met een voorschot op het dubbel vakantiegeld.

Provisies voor vakantiegeld vastgelegd

De fiscus heeft de percentages vastgelegd van de voorzieningen voor vakantiegeld voor volgend jaar. Voor de bedienden mag u in de balans 18,8% van de vaste en veranderlijke bezoldigingen voorzien, voor de arbeiders en leerlingen gaat het om 10,27% van 108% van de lonen. Meer via NL.

Onze partners