Tijdskrediet

250 euro extra voor bedienden: cao ondertekend

De cao 2015-2016 binnen Aanvullend Nationaal Paritair Comit├ę 200 is ondertekend. Zoals eerder door BBTK bekendgemaakt werd, krijgen meer dan 400.000 bedienden vanaf 2016 een jaarlijkse bijkomende brutopremie van 250 euro, dus bovenop de ecocheques. Er zijn ook nieuwigheden inzake tijdskrediet en SWT.

Exacte aantal medewerkers op 30 juni is belangrijk

30 juni is een belangrijke datum om in de gaten te houden voor werkgevers die momenteel ongeveer 50 of ongeveer 10 werknemers in dienst hebben. Het exacte aantal op die datum heeft namelijk een weerslag op de startbaanverplichting (verplichte aanwerving van jongeren) en op kwesties in verband met het tijdskrediet.

Landingsbaan toch nog mogelijk vanaf 55

De instapleeftijd voor tijdskrediet eindeloopbaan is verhoogd naar 60 maar u mag uitzonderingen toestaan. Wie jonger is, kan wel degelijk nog een landingsbaan krijgen, maar dan zonder uitkering van de RVA. De RVA gaat niet in op het pensioenaspect; mogelijk komt dit neer op terugschakelen naar halftijds of 4/5 werken met behoud van pensioenopbouw op basis van een referteloon.

Meeste 56-plussers bij Belfius kiezen voor stoppen

64% van de 56- en 57-jarigen bij Belfius gaat in op het voorstel van de directie om nog snel gebruik te maken van het oude stelsel van landingsbanen. Zij zullen halftijds werken tot hun 58ste verjaardag; daarna hoeven ze geen arbeidsprestaties meer te verrichten. Bovenop de RVA-uitkering krijgen zij van de staatsbank een vergoeding om het koopkrachtverlies te milderen.

Onze partners