Talentbeheer

Gratis tool zoekt overtreding in uw jobaanbieding

Elf procent van de personeelsadvertenties overtreedt de wetgeving die discriminatie op basis van leeftijd verbiedt. Om de werkgevers te helpen, plaatste het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding een kosteloze en anonieme tool op zijn website (zie hyperlink onder dit bericht).

Loonbonus beperken tot kaderleden is toegestaan

Het staat een werkgever wel degelijk vrij een loonbonusplan in te voeren dat uitsluitend geldt voor de kaderleden en de leidinggevenden van de onderneming. Dat heeft de federale minister van Werk verklaard. Via de hyperlink onder dit artikel vindt u o.m. toelichting over de rol van het paritair comité in deze kwestie.

RSZ eist bewijzen voor forfaitaire vergoedingen

Een onderneming kende aan elf leidinggevenden een forfaitaire onkostenvergoeding toe van 250 euro per maand. Voor de fiscus was dit OK, maar de RSZ was van oordeel dat een gedeelte van die vergoeding een vermomd loon was waarop sociale bijdragen verschuldigd zijn. De rechtbank gaf de RSZ gelijk. De onderneming had meer bewijzen moeten voorleggen over elke uitgavenpost.

Google toont (gratis) waar uw medewerkers uithangen

De bewegingen van uw mobiele medewerkers kunt u sinds kort makkelijk volgen op uw computerscherm. Met Latitude, een nieuwe dienst van Google, volstaat het dat uw personeelslid een gsm met ingebouwde gps op zak heeft en de Latitude-dienst geactiveerd heeft.

Afschaffing leeftijdsbarema's haalt deadline niet

Loonbarema's gebaseerd op leeftijd zijn in overtreding met de EU-regels tegen discriminatie op het werk. Voor naar schatting 800.000 Belgische werknemers moeten daarom de verloningssystemen herschreven worden. Zoals gevreesd werd, wordt de deadline van 31 december 2008 niet gehaald.

7 tips voor meer betrokkenheid en productiviteit

Betrokken, productieve werknemers, dat is wat een onderneming nodig heeft om de crisis zonder kleerscheuren door te komen, aldus ZebraZone. Het adviesbedrijf uit de Securex groep onderzocht diepgaand hoe het met deze twee factoren gesteld is in het Belgische bedrijfsleven. Resultaat: er is werk aan de winkel.

Uitkeringen voor tijdelijk werklozen sterk omhoog

Vanaf 1 januari 2009 zullen tijdelijk werklozen er beter aan toe zijn dan vandaag. Het loonplafond waarop hun RVA-uitkering wordt berekend, gaat omhoog met 300 euro en zal dan 2206 euro bruto per maand bedragen. De uitkering gaat bijkomend nog eens omhoog omdat het percentage van het (begrensde) loon dat dient bij de berekening van de uitkering wordt opgetrokken.

Veel managers voelen zich slecht in hun rol

Het Institute of Leadership and Management ondervroeg meer dan duizend Britse managers. Twee op de drie ondervraagden komen uit de studie naar voor als "reluctant managers", managers tegen wil en dank die zich niet lekker voelen in een leidinggevende rol. Ze tuimelden in hun functie, simpelweg omdat die hen werd aangeboden.

Rekruteringssite rond mensen met een handicap

De nieuwe website Wheelit verzamelt enerzijds cv's van werkzoekenden met een handicap en anderzijds jobaanbiedingen van ondernemingen die openstaan voor de aanwerving van mensen met een handicap. Wheelit werkt o.m. samen met de Brailleliga.

Hoe kleiner de teams, hoe lager het arbeidsverzuim

Een Frans onderzoek door Alma Consulting Group stelt vast dat de human resources afdelingen er maar niet in slagen het absenteïsme terug te dringen. De factor die de sterkste invloed heeft op het verzuimgedrag is de omvang van de teams, besluiten de auteurs van de studie.

Onze partners