Talentbeheer

Crisis gooit prioriteiten van HR-functie ondersteboven

Uit de jongste HR Barometer van Hewitt Associates blijkt dat de vermindering van de loonkost prioriteit nr 1 is geworden voor de Europese HR-verantwoordelijken. Een jaar geleden stond die bekommernis op nr 7.

"HR heeft geen verstand van meerwaarde creëren"

De HR-functie draagt weinig of niets bij tot de bloei van een onderneming. Zo kan men de kritiek samenvatten van Richard Beatty. Hij is professor in human resources aan de Rutgers University. Zijn uitlatingen op een recent congres hebben al een pak internetdiscussies losgeweekt.

Geef zinvol werk en hou zo de besten aan boord

Ook na deze crisis zal er weer een jacht op talent uitbreken, zo schijnt ongeveer iedereen te verwachten. De goede mensen in huis houden krijgt meer aandacht dan bij vroegere recessies. Dan lijkt het geen kwaad idee een oog te werpen op een studie van Kelly Services (zie hyperlink onder dit artikel).

Gratis tool zoekt overtreding in uw jobaanbieding

Elf procent van de personeelsadvertenties overtreedt de wetgeving die discriminatie op basis van leeftijd verbiedt. Om de werkgevers te helpen, plaatste het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding een kosteloze en anonieme tool op zijn website (zie hyperlink onder dit bericht).

Loonbonus beperken tot kaderleden is toegestaan

Het staat een werkgever wel degelijk vrij een loonbonusplan in te voeren dat uitsluitend geldt voor de kaderleden en de leidinggevenden van de onderneming. Dat heeft de federale minister van Werk verklaard. Via de hyperlink onder dit artikel vindt u o.m. toelichting over de rol van het paritair comité in deze kwestie.

RSZ eist bewijzen voor forfaitaire vergoedingen

Een onderneming kende aan elf leidinggevenden een forfaitaire onkostenvergoeding toe van 250 euro per maand. Voor de fiscus was dit OK, maar de RSZ was van oordeel dat een gedeelte van die vergoeding een vermomd loon was waarop sociale bijdragen verschuldigd zijn. De rechtbank gaf de RSZ gelijk. De onderneming had meer bewijzen moeten voorleggen over elke uitgavenpost.

Google toont (gratis) waar uw medewerkers uithangen

De bewegingen van uw mobiele medewerkers kunt u sinds kort makkelijk volgen op uw computerscherm. Met Latitude, een nieuwe dienst van Google, volstaat het dat uw personeelslid een gsm met ingebouwde gps op zak heeft en de Latitude-dienst geactiveerd heeft.

Afschaffing leeftijdsbarema's haalt deadline niet

Loonbarema's gebaseerd op leeftijd zijn in overtreding met de EU-regels tegen discriminatie op het werk. Voor naar schatting 800.000 Belgische werknemers moeten daarom de verloningssystemen herschreven worden. Zoals gevreesd werd, wordt de deadline van 31 december 2008 niet gehaald.

7 tips voor meer betrokkenheid en productiviteit

Betrokken, productieve werknemers, dat is wat een onderneming nodig heeft om de crisis zonder kleerscheuren door te komen, aldus ZebraZone. Het adviesbedrijf uit de Securex groep onderzocht diepgaand hoe het met deze twee factoren gesteld is in het Belgische bedrijfsleven. Resultaat: er is werk aan de winkel.

Uitkeringen voor tijdelijk werklozen sterk omhoog

Vanaf 1 januari 2009 zullen tijdelijk werklozen er beter aan toe zijn dan vandaag. Het loonplafond waarop hun RVA-uitkering wordt berekend, gaat omhoog met 300 euro en zal dan 2206 euro bruto per maand bedragen. De uitkering gaat bijkomend nog eens omhoog omdat het percentage van het (begrensde) loon dat dient bij de berekening van de uitkering wordt opgetrokken.

Onze partners