Talentbeheer

Administratieve assistants voelen de werkdruk stijgen

Administratieve assistants ondervinden de economische crisis aan den lijve. Dat blijkt uit een onderzoek door Office Team in zeven landen, waaronder België. De werkdruk en de stress nemen toe en de motivatie wordt ondermijnd. Schrik om de broodwinning te verliezen steekt zowat overal de kop op.

Werkgever laat pesters al te vaak hun gang gaan

Er komen elk jaar meer klachten over ongewenst grensoverschrijdend gedrag op het werk, en in de helft van de gevallen draagt de werkgever een deel van de verantwoordelijkheid voor de gemelde feiten. Dat blijkt uit een analyse door de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk IDEWE.

Crisis gooit prioriteiten van HR-functie ondersteboven

Uit de jongste HR Barometer van Hewitt Associates blijkt dat de vermindering van de loonkost prioriteit nr 1 is geworden voor de Europese HR-verantwoordelijken. Een jaar geleden stond die bekommernis op nr 7.

"HR heeft geen verstand van meerwaarde creëren"

De HR-functie draagt weinig of niets bij tot de bloei van een onderneming. Zo kan men de kritiek samenvatten van Richard Beatty. Hij is professor in human resources aan de Rutgers University. Zijn uitlatingen op een recent congres hebben al een pak internetdiscussies losgeweekt.

Geef zinvol werk en hou zo de besten aan boord

Ook na deze crisis zal er weer een jacht op talent uitbreken, zo schijnt ongeveer iedereen te verwachten. De goede mensen in huis houden krijgt meer aandacht dan bij vroegere recessies. Dan lijkt het geen kwaad idee een oog te werpen op een studie van Kelly Services (zie hyperlink onder dit artikel).

Gratis tool zoekt overtreding in uw jobaanbieding

Elf procent van de personeelsadvertenties overtreedt de wetgeving die discriminatie op basis van leeftijd verbiedt. Om de werkgevers te helpen, plaatste het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding een kosteloze en anonieme tool op zijn website (zie hyperlink onder dit bericht).

Loonbonus beperken tot kaderleden is toegestaan

Het staat een werkgever wel degelijk vrij een loonbonusplan in te voeren dat uitsluitend geldt voor de kaderleden en de leidinggevenden van de onderneming. Dat heeft de federale minister van Werk verklaard. Via de hyperlink onder dit artikel vindt u o.m. toelichting over de rol van het paritair comité in deze kwestie.

RSZ eist bewijzen voor forfaitaire vergoedingen

Een onderneming kende aan elf leidinggevenden een forfaitaire onkostenvergoeding toe van 250 euro per maand. Voor de fiscus was dit OK, maar de RSZ was van oordeel dat een gedeelte van die vergoeding een vermomd loon was waarop sociale bijdragen verschuldigd zijn. De rechtbank gaf de RSZ gelijk. De onderneming had meer bewijzen moeten voorleggen over elke uitgavenpost.

Google toont (gratis) waar uw medewerkers uithangen

De bewegingen van uw mobiele medewerkers kunt u sinds kort makkelijk volgen op uw computerscherm. Met Latitude, een nieuwe dienst van Google, volstaat het dat uw personeelslid een gsm met ingebouwde gps op zak heeft en de Latitude-dienst geactiveerd heeft.

Afschaffing leeftijdsbarema's haalt deadline niet

Loonbarema's gebaseerd op leeftijd zijn in overtreding met de EU-regels tegen discriminatie op het werk. Voor naar schatting 800.000 Belgische werknemers moeten daarom de verloningssystemen herschreven worden. Zoals gevreesd werd, wordt de deadline van 31 december 2008 niet gehaald.

Onze partners