Talentbeheer

Betrokkenheid versterken is lucratief in crisistijd

Zelfs in deze moeilijke tijden slagen goede bedrijven erin de betrokkenheid van hun personeel te vergroten. Financieel presteren zij 4,5 keer zo sterk als hun rivalen die een minder performant HR-beleid voeren, zo blijkt uit een wereldwijde peiling door Hay Group bij een miljoen werknemers. Ook de klanttevredenheid is groter, en het personeelsverloop 40 procent lager.

Geen ontslagreden vermelden op C4 is veiliger

Een werkgever had op een C4 als reden opgegeven "gebrek aan werk". Tijdens het proces dat de afgedankte vrachtrijder aanspande, gaf de werkgever een ander motief op, nl. tekortkomingen.

Slechte webapplicaties vormen groot HR-probleem

Meer en meer werk gebeurt via het internet. Als een webapplicatie hapert, is dit niet alleen een technisch probleem. Het is ook een probleem met HR-aspecten, zeker wanneer er regelmatig een defect is. Frustratie, opwinding, boosheid, daling van de productiviteit, verlies van motivatie zijn de gevolgen die geobserveerd werden door IT-bedrijf CA bij 1000 werknemers in vier Europese landen.

Intentie om te discrimineren bij aanwerving is strafbaar

Het Arbeidshof van Brussel heeft het kantelpoortenbedrijf Feryn veroordeeld omdat het publiek zijn intentie kenbaar had gemaakt om geen jobkandidaten van Marokkaanse afkomst aan te werven. Details via de link NL of FR hierna. In eerste aanleg was Feryn vrijgesproken. In het proces in beroep volgden de raadsheren evenwel het advies van het Europese Hof van Justitie.

Remedie tegen demotivatie: iedereen bloot...

Dit is een wel zeer curieuze HR-tactiek. Na een ontslagronde heerste in een Engels marketingbureau een bedrukte stemming. De fut was eruit. Een externe bedrijfspsycholoog kwam met een ongewoon idee: naakte vrijdag. De firma beweert dat de teamgeest opnieuw opperbest is nu de collega's elkaar zonder kleren hebben zien werken. Of dat waar is, kunnen we niet nagaan.

Anticrisismaatregelen worden vandaag van kracht

Het Staatsblad publiceert vandaag, donderdag 25 juni, de belangrijke wet "houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis". De maatregelen worden vandaag van kracht en gelden tot 31 december van dit jaar. Of ze verlengd worden, moet worden afgewacht.

Securex brengt alle hr-diensten onder één dak

Ook human resources dienstverleners moeten innoveren. Securex stelde vast dat de ondernemingen en hun personeelsmanagers meer en meer een geïntegreerde service verlangen en heeft daarom al zijn afdelingen en dochterbedrijven samengebracht in één groep, die de volledige waaier van hr-diensten aanbiedt.

Buitenlandse leidinggevenden vrijgesteld van arbeidskaart

Buitenlands leidinggevenden worden voortaan vrijgesteld van een arbeidskaart als zij door het buitenlandse hoofdkwartier worden tewerkgesteld als kaderlid, en voor zover hun jaarlijkse bezoldiging in 2009 hoger ligt dan 59.460 euro.

Personeelsinkrimpingen managen: de do's en de don'ts

Door de crisis zitten veel HR-managers met de handen in het haar. Hoe een inkrimping van het personeelsbestand in goede banen leiden? Taleo Research en het Human Capital Institute hebben een lijst gemaakt van goede en van slechte praktijken. De hyperlink EN hieronder brengt u naar een pdf met de bijzonderheden.

Auchan rekruteert zonder cv te vragen

De Franse warenhuisketen Auchan gaat 200 aanwervingen op kaderniveau doen. Aan de kandidaten wordt helemaal geen cv gevraagd. Wie laat weten geïnteresseerd te zijn, wordt uitgenodigd voor een interview met erg open vragen. Als hij of zij spontaan een cv heeft ingezonden, wordt die opzijgelegd. Pas na een aanwerving wordt het document ingekeken, o.m.

Onze partners