Talentbeheer

Een adjunct manager heeft recht op overloon

Elke werknemer heeft recht op overloon voor gepresteerde overuren, uitgezonderd de leidinggevenden. En tot deze categorie behoort een adjunct winkelmanager niet, zo besliste het Arbeidshof. Een adjunct shopmanager die na haar ontslag overloon opeiste, won haar proces. De werkgever moest dus het overloon betalen, nl. 150% voor gewone overuren en 200% voor overuren op zon- en feestdagen.

Belgische werknemers minder vitaal dan de Amerikaanse

De Belgische werknemers blinken niet uit door hun vitaliteit, zo besluit een studie door Securex. Dit was al eerder gebleken (zie dit bericht in HRG Alert), maar nu is ook duidelijk dat we het minder goed doen dan veel andere landen. De Belgen moeten o.m. onderdoen voor de Amerikanen.

Zwangerschap is geen reden voor langere opzeggingstermijn

Zwangerschap vormt geen aanleiding om een langere opzeggingstermijn toe te kennen. Dat besliste het Hof van Beroep. De kansen van de vrouw op de arbeidsmarkt zijn immers, juridisch gezien, even hoog als voor een niet-zwangere, aangezien de Genderwet aan werkgevers verbiedt een sollicitante te discrimineren op grond van haar zwangerschap.

RVA betaalt 500 euro per maand voor gehandicapte

De RVA zal vanaf 1 april dit jaar 500 euro van het loon van gehandicapte werknemers voor zijn rekening nemen, en dit gedurende 24 maanden. De maatregel moet werkgevers inspireren sneller een persoon met een handicap aan te werven. Welke mindervaliden in aanmerking komen, leest u in het bericht van de federale minister van Werk (zie NL hieronder).

HR-software faalt jammerlijk als beleidsinstrument

Human resources softwareprogramma's zijn meestal ongeschikt om strategische beslissingen te ondersteunen. Tot deze sombere conclusie komt adviesbedrijf KPMG na een studie van 27 programma's die beschikbaar zijn op de Nederlandse markt. Slechts 12 ervan bieden meer dan de helft van de functies die nodig zijn om inzicht te krijgen in de kosten en het rendement van het personeel.

Ambtenaren werken even hard als werknemers in de privé

Ambtenaren scoren even goed als werknemers uit de privé-sector inzake werkvermogen, betrokkenheid, tevredenheid en innovatie. Ook de percepties op het gebied van jobinhoud, werkbelasting, arbeidsvoorwaarden, enz. zijn sterk gelijklopend, zo blijkt uit een Securex-studie (details via hyperlink NL). Tijd om enkele vooroordelen opzij te schuiven dus.

1 op 3 speelt met de gedachte u te verlaten

Een recente online peiling door Accountemps bevestigt eerdere onderzoeken: beduidend veel werknemers denken eraan hun huidige werkgever te verlaten zodra de economische omstandigheden weer beter zijn. Het is een element waarmee u dus best toch rekening houdt in uw personeelsbeleid, ook al zal het waarschijnlijk niet zo'n vaart lopen.

Talent ontwikkelen is topprioriteit voor HR in 2010

Nu een nieuw jaar begint, heeft HR-dienstverlener Attentia drie prioriteiten voor de personeelsverantwoordelijken geïdentificeerd. Vooraan staat het ontwikkelen van de meest getalenteerde krachten in uw organisatie; hun waarde voor de toekomst van uw bedrijf is zeer groot.

Onbekwame leidinggevenden veroorzaken hartinfarcten

De ondergeschikte zijn van een slecht presterende manager is ongezond. Dat blijkt uit een studie van het gezaghebbende Karolinska Institutet in Zweden. Er bleken 25 procent meer infarcten te zijn opgetreden bij werknemers die tien jaar eerder, bij het begin van de studie, hun leidinggevende negatief hadden beoordeeld.

Bonussen zijn niet goed voor de motivatie

31 procent van de werknemers is "autonoom gemotiveerd", wat wil zeggen dat zij uit zichzelf en met passie goed presteren. Zij zijn de goudhaantjes van elke onderneming. Dat blijkt uit de interessante studie "Een nieuwe kijk op motivatie" door Securex.

Onze partners