Talentbeheer

Slechts 1 op 2 vindt dat zijn baas hem inspireert

Zeven op tien van de Belgische werknemers zegt tevreden te zijn over de manier waarop zijn baas leiding geeft. Dat blijkt uit een studie door Securex. Als men in detail gaat, zijn de cijfers evenwel minder rooskleurig. Slechts één op twee ziet zijn baas werkelijk als een voorbeeld. 52% voelt dat zijn baas hem inspireert, 54% ziet in zijn baas een coach.

27% van bedrijven vindt juiste jobkandidaten niet

Ondanks het grote aantal werkzoekenden ondervindt 27 procent van de Belgische werkgevers moeilijkheden om de geschikte profielen te vinden. Dat is 8% meer dan vorig jaar. Zo blijkt uit de vijfde editie van de Manpower-Enquête naar het tekort aan talent. Details via NL.

Vind veel sneller de opleiding die u zoekt

In partnership met Opleidingen.be biedt HR Alert voortaan toegang tot diensten, tools en informatie over duizenden vormingen en cursussen in alle domeinen die u aanbelangen: communicatie - human resources beheer - talen - aankoopbeleid - management - informatica - burotica - marketing - kwaliteitszorg en nog veel meer.

Hoofddoekverbod op het werk wel degelijk mogelijk

Verbieden een hoofddoek te dragen op het werk is wettelijk mogelijk, zo oordeelt de arbeidsrechtbank van Antwerpen. Een receptioniste was begonnen met het dragen van een hoofddoek. Zij kreeg haar ontslag met opzeggingsvergoeding, maar stapte naar de rechtbank en voerde aan dat zij het slachtoffer was van discriminatie op basis van haar geloof.

HR-kennis helpt tekort aan kandidaten op te vangen

Ondanks de zeer hoge werkloosheid in Brussel, blijken sommige profielen er onvindbaar. Dat ondervond Viage (zie link EN hieronder), een grote werkgever in het hart van de stad, toen het voor zijn nieuwe entertainmentcomplex op zoek ging naar 100 bijkomende medewerkers bovenop de 450 bestaande. Het ging o.m. om casinopersoneel.

Een adjunct manager heeft recht op overloon

Elke werknemer heeft recht op overloon voor gepresteerde overuren, uitgezonderd de leidinggevenden. En tot deze categorie behoort een adjunct winkelmanager niet, zo besliste het Arbeidshof. Een adjunct shopmanager die na haar ontslag overloon opeiste, won haar proces. De werkgever moest dus het overloon betalen, nl. 150% voor gewone overuren en 200% voor overuren op zon- en feestdagen.

Belgische werknemers minder vitaal dan de Amerikaanse

De Belgische werknemers blinken niet uit door hun vitaliteit, zo besluit een studie door Securex. Dit was al eerder gebleken (zie dit bericht in HRG Alert), maar nu is ook duidelijk dat we het minder goed doen dan veel andere landen. De Belgen moeten o.m. onderdoen voor de Amerikanen.

Zwangerschap is geen reden voor langere opzeggingstermijn

Zwangerschap vormt geen aanleiding om een langere opzeggingstermijn toe te kennen. Dat besliste het Hof van Beroep. De kansen van de vrouw op de arbeidsmarkt zijn immers, juridisch gezien, even hoog als voor een niet-zwangere, aangezien de Genderwet aan werkgevers verbiedt een sollicitante te discrimineren op grond van haar zwangerschap.

RVA betaalt 500 euro per maand voor gehandicapte

De RVA zal vanaf 1 april dit jaar 500 euro van het loon van gehandicapte werknemers voor zijn rekening nemen, en dit gedurende 24 maanden. De maatregel moet werkgevers inspireren sneller een persoon met een handicap aan te werven. Welke mindervaliden in aanmerking komen, leest u in het bericht van de federale minister van Werk (zie NL hieronder).

HR-software faalt jammerlijk als beleidsinstrument

Human resources softwareprogramma's zijn meestal ongeschikt om strategische beslissingen te ondersteunen. Tot deze sombere conclusie komt adviesbedrijf KPMG na een studie van 27 programma's die beschikbaar zijn op de Nederlandse markt. Slechts 12 ervan bieden meer dan de helft van de functies die nodig zijn om inzicht te krijgen in de kosten en het rendement van het personeel.

Onze partners