Talentbeheer

Naar een moderner human resources management

In zijn nummer van 20 oktober besteedt het weekblad Trends Tendances aandacht aan de Social Management Governance Day op 15 november ek. De bijeenkomst zal de stand van zaken bekijken over het nieuwe thema van het deugdelijk HR management. Op zijn website biedt het weekblad ook hyperlinks naar artikels over "de affaire Carly Fiorina", de CEO van computergigant HP die moest opstappen.

Werkgelegenheid creëren in tijden van zwakke groei

Economische groei op zichzelf volstaat niet om arbeidsplaatsen tot stand te zien komen, zo blijkt uit het jaarlijkse verslag over de tewerkstelling in Europa. Om de tewerkstellingsgraad te verhogen is een goed samenspel nodig tussen enerzijds het tewerkstellingsbeleid en anderzijds actieve maatregelen inzake arbeidsmarktbeleid.

Meer coaching van KMO's door grote ondernemingen

De Franse zakenkrant Les Echos wijst op het toenemende succes, in België, van het Plato initiatief (zie Platonet en Plato).

ICT in de Waalse ondernemingen

In haar jongste barometer over de toepassing van informatie- en communicatietechnologie door de bedrijven in Wallonië brengt de Agence wallonne des Télécommunications een stand van zaken over telewerk en opleidingen. Een belangrijke kwestie, aangezien de KMO's zeggen intern niet over de vereiste competenties te beschikken.

Interne communicatie: taak voor HR of voor Communicatiedienst?

Is interne communicatie het actieterrein van de communicatie-afdeling van het bedrijf, omdat het van belang is dat alle boodschappen op elkaar worden afgestemd? Of is interne communicatie een onderdeel van het personeelsbeleid en dus best in handen van de HR-afdeling? Op vrijdag 28 oktober 2005, van 12u15 tot 14u, vindt over deze vraag een conferentie plaats bij ING.

De technologische industrie in 2004-2005

In 2005 zullen naar verwachting 5500 arbeidsplaatsen verloren gaan in de technologische industrie, aldus Agoria. Dit verlies van twee procent is minder dan in 2004, maar toch meer dan voorzien. De productiviteit en de rendabiliteit van de ondernemingen gaan er wel op vooruit.

Europees onderzoek naar arbeidsomstandigheden

De European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions is gestart met het veldwerk voor het vierde pan-Europees onderzoek over arbeidsomstandigheden. Deze keer gaat ook aandacht naar de moderne vormen van arbeidsorganisatie, naar de genderproblematiek en naar de perceptie van de arbeidskwaliteit. De eerste resultaten worden gepubliceerd in 2006.

Dag van de sociale innovatie

Dit jaar vindt de "Journée de l'innovation sociale" plaats op 26 oktober 2005 in Louvain-la-Neuve. Het doel is actoren bij elkaar te brengen (bedrijfsleiders uit de privésector en uit de overheidssector, leveranciers van diensten aan bedrijven, en de academische wereld) om impulsen te geven voor een dynamisch human resources beleid in de Waalse ondernemingen.

Conferentie over High Potentials

De Epsilon-groep, die Franstalige opleidingsverstrekkers verenigt, organiseert op 4 oktober 2005 in samenwerking met de universiteit van Sherbrooke twee conferenties. De thema's luiden: "Het delen van leiderschap als strategie van de organisatie" en "High potentials binden aan de onderneming".

Focus op human resources

In zijn uitgave van 22 september 2005 besteedt het weekblad Trends een lijvig dossier aan diverse aspecten van human resources.

Onze partners