Talentbeheer

De technologische industrie in 2004-2005

In 2005 zullen naar verwachting 5500 arbeidsplaatsen verloren gaan in de technologische industrie, aldus Agoria. Dit verlies van twee procent is minder dan in 2004, maar toch meer dan voorzien. De productiviteit en de rendabiliteit van de ondernemingen gaan er wel op vooruit.

Europees onderzoek naar arbeidsomstandigheden

De European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions is gestart met het veldwerk voor het vierde pan-Europees onderzoek over arbeidsomstandigheden. Deze keer gaat ook aandacht naar de moderne vormen van arbeidsorganisatie, naar de genderproblematiek en naar de perceptie van de arbeidskwaliteit. De eerste resultaten worden gepubliceerd in 2006.

Dag van de sociale innovatie

Dit jaar vindt de "Journée de l'innovation sociale" plaats op 26 oktober 2005 in Louvain-la-Neuve. Het doel is actoren bij elkaar te brengen (bedrijfsleiders uit de privésector en uit de overheidssector, leveranciers van diensten aan bedrijven, en de academische wereld) om impulsen te geven voor een dynamisch human resources beleid in de Waalse ondernemingen.

Conferentie over High Potentials

De Epsilon-groep, die Franstalige opleidingsverstrekkers verenigt, organiseert op 4 oktober 2005 in samenwerking met de universiteit van Sherbrooke twee conferenties. De thema's luiden: "Het delen van leiderschap als strategie van de organisatie" en "High potentials binden aan de onderneming".

Focus op human resources

In zijn uitgave van 22 september 2005 besteedt het weekblad Trends een lijvig dossier aan diverse aspecten van human resources.

Onze partners