Talentbeheer

Eén bedrijf op vier zoekt vruchteloos

Volgens het VBO heeft een kwart van de bedrijven vorig jaar een selectieprocedure stopgezet bij gebrek aan kandidaten. Het kan nog erger worden want in de komende vijf jaar zullen veel werknemers met pensioen gaan. Retentie wordt een hoofdbekommernis.

Techspace Aero aantrekkelijkste werkgever

Techspace Aero is de meest aantrekkelijke werkgever bij de Belgische bedrijven met meer dan 1000 werknemers, zo bleek uit een peiling in opdracht van Randstad. Baggeraar Deme komt op de tweede plaats en farmabedrijf Glaxo Smith Kline op de derde.

Eén ziektedag kost de werkgever 875 euro

Voor de Belgische ondernemingen liep de kostprijs van het ziekteverzuim vorig jaar op tot 10,7 miljard euro, zo berekende Securex. Het aantal verzuimdagen per werknemer steeg met 4,5% in één jaar en met 25% sinds 2001. Volgens het hr-dienstenbedrijf kost één ziektedag aan de werkgever 875 euro in de periode van gewaarborgd loon.

Loon cash betalen zonder kwitantie is geriskeerd

Een poetsvrouw vorderde 9300 euro achterstallig loon. De werkgever kon niet aantonen dat hij wel degelijk had betaald, want het geld was contant overhandigd zonder dat een kwitantie werd opgemaakt. Maar de arbeidsrechtbank wees de vordering van de werkneemster af, omdat zij de vrouw niet geloofde: 31 maanden lang had zij geen enkel formeel protest ingediend.

Korte opzeggingstermijn is toegestaan voor 65-jarige

Een bediende gaat niet “automatisch” op pensioen, u moet hem effectief ontslaan. Betekent dit dat u een bediende die 65 jaar zal worden en al lang bij u werkt, ruim van tevoren zijn opzegging moet geven? Toch niet. Voor deze specifieke situatie voorziet de Arbeidsovereenkomstenwet een uitzondering. Een opzeggingstermijn van zes maanden volstaat. Uitleg door het advocatenkantoor Laga via NL.

Uw administratief personeel voelt zich onderbetaald

De helft van de administratieve medewerkers rekent nog dit jaar op een salarisverhoging en 67% verwacht dit uiterlijk volgend jaar. Hun argumenten zijn een toename van hun verantwoordelijkheden (31%), meer ervaring (17%), omdat ze vandaag onderbetaald zijn (13%), harder werken (12%) of omdat ze een beloning willen voor hun loyaliteit (12%).

HR-managers nemen kortste lunchpauze van allemaal

De helft van de Britse human resources managers neemt een lunchpauze van minder dan tien minuten, zo blijkt uit een studie. De andere beroepscategorieën nemen iets meer de tijd om hun sandwich te verorberen.

Crisiswerkloosheid vermindert recht op tijdskrediet niet

Cao nr. 77 septies van de Nationale Arbeidsraad is bekrachtigd door een KB en moet dus verplicht worden nageleefd door elke werkgever in de privé-sector.

"Onduidelijk wat HR bijdraagt tot bedrijfsresultaat"

Ongeveer één bedrijf op twee is niet tevreden over zijn HR-afdeling. Zo blijkt uit een enquête die – gelukkig voor ons – in Frankrijk plaatsvond. Het probleem is o.m. dat men niet ziet op welke manier de human resources functie daadwerkelijk bijdraagt tot de bottom line.

Crisis vreet aan motivatie en tevredenheid

U doet er goed aan, alert te zijn voor tekenen die wijzen op een achteruitgang van de motivatie bij uw mensen. Volgens een studie van SD Worx liggen prestaties, tevredenheid, energie, loyauteit tegenover de werkgever en passie voor het werk dit jaar significant lager dan in 2009.

Onze partners