Talentbeheer

Eén op 8 doet uw onderneming risico's lopen

Eén op 8 managers vertoont gedrag dat de onderneming risico's doet lopen, zo blijkt uit een studie door SHL. Ook op de werkvloer vertoont 1 op 8 risicovol gedrag. Het senior management moet strak de hand houden aan ethische normen, luisteren naar klokkenluiders en een kanaal creëren dat medewerkers kunnen gebruiken om schendingen te signaleren.

Belgische managers zelden goede loopbaancoaches

Slechts 48% van de werknemers in België vindt zijn leidinggevende een goede loopbaancoach, zo blijkt uit onderzoek door Robert Half. 33% geeft zelfs aan nooit carrièrebegeleiding te krijgen van zijn manager. Omdat een coach beter wordt als hij zijn eigen coachingstijl begrijpt, heeft Robert Half een zelftest online geplaatst.

Vanaf nu verplicht: actieplan voor uw 45-plussers

Werkgevers met meer dan 20 werknemers dienen voortaan elk jaar een actieplan op te stellen om 45-plussers beter en langer aan het werk te houden. Een model van zo'n "werkgelegenheidsplan oudere werknemers" is als bijlage toegevoegd aan cao nr 104 die eind vorige week afgesloten werd in de Nationale Arbeidsraad.

Voorzichtig met eenzijdige loonsverhogingen

In een analyse over de dwingende loonnorm gaat Groep S in op de eenzijdige toekenning van een loonsverhoging. Velen gaan er van uit dat zoiets mag. In werkelijkheid is dat niet zo zeker, want de inspectie kan van oordeel zijn dat de werkgever probeert de loonnorm te omzeilen en toch nog een sanctie opleggen.

Waarom uw beste mensen er vandoor gaan

18% van uw mensen is van plan in 2012 elders te gaan werken. De besten vertrekken vooral omdat ze hun directe chef beu zijn, hun job niet meer interessant vinden of twijfels hebben over hun loopbaanmogelijkheden, zo blijkt uit een diepgaand exitonderzoek door Securex.

Goed talentbeheer vergt geïntegreerde software

Veel bedrijven pakken hun talent management onefficiënt aan, blijkt uit een studie van NorthgateArinso. Ze gebruiken er twee of meer tools voor, die vaak bovendien niet eens geïntegreerd zijn met hun software voor personeelsadministratie en loonbeheer.

Migranten nodig om vergrijzing op te vangen

Een blijvende instroom van migranten op arbeidsactieve leeftijd zal helpen om de kosten van de vergrijzing op te vangen, schrijft de Vergrijzingscommissie. Maar volgens de VDAB wordt 75% van de cv's van allochtonen niet eens beantwoord.

Waarom geen "surfpauze" inlassen in werkdag?

Advies van Harvard-researchers: verbied privésurfen op kantoor helemaal, of creëer naar analogie met lunch- of rookpauzes vaste tijdstippen waarop uw medewerkers het internet mogen gebruiken voor hun persoonlijke doeleinden.

Jongeren vinden multitasken stresserend

Het klopt niet dat de jongste generatie op de werkvloer beter is in multitasken en vlotter omgaat met de nieuwe technologieën, zo blijkt uit een studie door Frajlick Campus. Jongeren vinden multitasken zelfs stresserender.

"Twitteren op het werk stimuleert creativiteit"

Het gebruik van sociale media als Twitter of Facebook tijdens de werktijd is goed voor de creativiteit en de innovatie. Er is geen bewijs dat daarbij informatiestress ontstaat. Zo besluit het bekende Nederlandse onderzoeksinstituut TNO.

Onze partners