Talentbeheer

Mentors + ingroeibanen = lagere loonlasten

In de voedingshandel (paritair comité nr 119) is een slim sectorakkoord afgesloten dat de loonlast verlaagt door twee steunmaatregelen te combineren: enerzijds de aanstelling van mentors en anderzijds de aanwerving van jongeren uit risicogroepen via de ingroeibanen. Het Sociaal Fonds betaalt het mentorschap; de aanwerving van een jongere uit een risicogroep levert een premie op.

Werknemers zijn lang pendelen hartsgrondig beu

Een job dichter bij huis. Dat wil liefst 43% van diegenen die langer dan een uur onderweg zijn van en naar het werk, zo blijkt uit een studie door Securex. Het woon-werkverkeer is vooral lang en zwaar voor wie in Brussel of in een stad werkt, en voor kaderleden, hoog opgeleiden en zij die met het openbaar vervoer komen. Moeilijk bereikbare werkgevers hebben dus een probleem.

Dit is wat uw toppers willen: doorgroeikansen

Betere carrièrekansen elders: dat is volgens vele Belgische HR-managers momenteel de voornaamste reden waarom toppresteerders hun werkgever verlaten. Een uitgekiend beleid om waardevolle krachten bij u te houden (en tegelijk te sparen op de kosten om vervangers te rekruteren en in te werken) is geen overbodige luxe. Robert Half geeft tips om een retentiestrategie op te zetten.

Talent laten gaan, met garantie op terugkeer

Enkele grote werkgevers streven ernaar hun 50-plussers onderling uit te wisselen (zie HR Alert van gisteren). Het Leuvense Enkira signaleert ons dat zij een niet-leeftijdsgebonden co-sourcing platform zijn, dat werknemers de kans biedt in een andere organisatie aan de slag te gaan met behoud van loon en met de garantie dat zij achteraf terug kunnen naar hun job.

Online wegwijs naar talentontwikkeling

De competentie-hiaten opvullen die ontstaan door de vergrijzing en door burn-outs en andere lange afwezigheden is voor de Vlaamse regering mogelijk, als de HR-managers focussen op de ontwikkeling van het talent dat zij in huis hebben. De regering stelt een website ter beschikking om de personeelsverantwoordelijken daarbij te helpen.

Ongenoegen over gebrek aan promotiekansen

Er sluimert bij een meerderheid van werknemers ongenoegen over het gebrek aan promotiekansen, zo achterhaalde SD Worx. Een grote verrassing is dit niet, want amper 1 bedrijf op 10 heeft een volwaardig loopbaanbeleid uitgestippeld; de studie brengt in kaart welke HR-praktijken uw collega's wel en niet toepassen.

Belgische werkgevers morsen met talenten

Talenten aantrekken, ontwikkelen, behouden en benutten: de meeste werkgevers in België hebben er geen kaas van gegegeten, zo blijkt uit de Talent-o-Meter studie van dit jaar. Persoonlijke ontwikkelingsplannen zijn zeer zeldzaam en amper 55% van de werknemers vindt dat zijn werkgever kennisdeling en het aanleren van competenties ondersteunt.

Talentbeheer "cruciaal", maar verwaarloosd

Haast 90% van de bedrijfsmanagers bestempelt talentbeheer als een essentiële voorwaarde voor bedrijfssucces, maar 34% erkent dat hun eigen organisatie er niet mee bezig is en de helft geeft toe dat zij meer zouden kunnen doen. Dat blijkt uit een onderzoek door NorthgateArinso (NGA).

Eén op 8 doet uw onderneming risico's lopen

Eén op 8 managers vertoont gedrag dat de onderneming risico's doet lopen, zo blijkt uit een studie door SHL. Ook op de werkvloer vertoont 1 op 8 risicovol gedrag. Het senior management moet strak de hand houden aan ethische normen, luisteren naar klokkenluiders en een kanaal creëren dat medewerkers kunnen gebruiken om schendingen te signaleren.

Belgische managers zelden goede loopbaancoaches

Slechts 48% van de werknemers in België vindt zijn leidinggevende een goede loopbaancoach, zo blijkt uit onderzoek door Robert Half. 33% geeft zelfs aan nooit carrièrebegeleiding te krijgen van zijn manager. Omdat een coach beter wordt als hij zijn eigen coachingstijl begrijpt, heeft Robert Half een zelftest online geplaatst.

Onze partners