SWT

Hoeveel mag gepensioneerde bijverdienen in 2012?

De regering-Di Rupo is van plan de grenzen van de toegelaten arbeid door gepensioneerden aan te passen, maar voor 2012 zou er nog niets veranderen. Partena publiceert daarom de tabel van de inkomensgrenzen die voorlopig van toepassing blijven.

Niet werken knaagt sterker aan pensioen

Voortaan verminderen SWT (brugpensioen), loopbaanonderbreking, tijdskrediet en werkloosheid van de derde periode in een sterkere mate het latere pensioenbedrag. Meestal komt het er op neer dat een vrijgestelde periode ofwel niet meer meetelt, ofwel slechts recht geeft op het minimumjaarrecht.

Uitzonderingen op outplacement zijn definitief

Een KB maakt de tijdelijke uitzonderingen op de outplacementverplichting definitief. U hoeft geen outplacementaanbod te doen aan werknemers die vertrekken met het oog op SWT (vroegere brugpensioen) en enkele categorieën van doelgroepwerknemers.

Nieuwe SWT's plots veel duurder voor werkgever

Alweer een bijsturing van de regeringsmaatregelen. Voor SWT's (brugpensioenen) en pseudobrugpensioenen die ingaan vanaf 1 april 2012 stijgt de bedrijfstoeslag (patronale bijdrage) veel sterker dan eerst was gezegd. Voor de lopende SWT's, daarentegen, gaat de toeslag vanaf 1 april met 10% omhoog, en dus niet met 15% zoals eerst was beslist.

SWT naar minimum 55 jaar bij herstructurering

Vanaf volgend jaar voor zal een bedrijf in herstructurering, dat gelijkgeschakeld wordt met een onderneming in moeilijkheden, de minimumleeftijd voor SWT (brugpensioen) 55 jaar zijn.

Wegwijs in het nieuwe conventioneel brugpensioen

Als àlle uitvoeringsbesluiten zo snel klaar zouden zijn... Twee dagen na de goedkeuring van de wet publiceerde het Staatsblad de strengere voorwaarden voor het voltijds conventioneel brugpensioen, dat we vanaf nu trouwens "het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag" (SWT) moeten noemen.

Bedrijfstoeslag op SWT blijft onveranderd

Het brugpensioen heet voortaan "stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag". Het bedrag van deze bedrijfstoeslag (nieuwe naam van de aanvullende brugpensioenvergoeding) blijft in 2012 onveranderd. Dat geldt ook voor het grensbedrag van het referteloon. De reden is de stagnatie van de reële lonen in 2011.

Onze partners