SWT

Nieuwe bedragen en drempels in brugpensioen

Er zijn aanpassingen in het stelsel van de werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT, het vroegere brugpensioen). De drempels voor de specifieke inhouding van 6,5% die u als werkgever moet toepassen, veranderen; in veel gevallen gaat het wettelijke gedeelte van de brugpensioenvergoeding licht omhoog; ook het referteloon is opgetrokken.

Indexering van werkbonus en bedrijfstoeslag

Met ingang van 1 december 2012 veranderen de loongrenzen voor de berekening van de werkbonus. Dat heeft te maken met de index en twee gewijzigde coëfficiënten. Vanwege de index stijgt ook de bedrijfstoeslag die u betaalt aan uw bruggepensioneerden.

Geen strenger brugpensioen voor zware beroepen

De regering maakt opnieuw een bocht. Wie in wisselende ploegen werkt, of 's nachts of in onderbroken diensten, valt niet langer onder de strengere voorwaarden voor brugpensioen. De intrekking van de verstrenging geldt met terugwerkende kracht. Het KB regelt ook het vastklikken van verworven rechten en treedt in werking op 14 oktober.

Lager pensioen voor jonge bruggepensioneerden

Wie vanaf nu jong op SWT (werkloosheid met bedrijfstoeslag, het vroegere brugpensioen) gaat, zal daar later een prijs voor betalen. Pas vanaf het 59ste levensjaar zullen SWT-perioden volwaardig meetellen in de berekening van het pensioenbedrag. Dat blijkt uit een zopas gepubliceerde wet die de pensioenhervorming van di Rupo-I voltooit.

"Invaliditeit mag brugpensioen niet vervangen"

Mensen langer doen werken zal leiden tot een stijging van de ziekte-uitkeringen, vreest Unizo. De organisatie pleit voor controles en hoge toegangsdrempels om te voorkomen dat wie geen vervroegd pensioen (SWT) krijgt zijn heil zoekt bij het RIZIV. Unizo ziet de eerste tekenen nu al, vooral bij de werknemers.

Nieuwe patronale bijdragen op brugpensioenen

Op de toeslag die u toekent aan uw SWT'ers (bruggepensioneerden) betaalt u voortaan een patronale bijdrage aan de sociale zekerheid die varieert van 6,36 tot 53%. Ook de vroegere Canada Dry en Fortis-tijdskredieten vallen onder de tarieven die de RSZ publiceert nog vooraleer het KB is verschenen.

U betaalt geen toeslag als u een SWT'er ontslaat

Als u een werkloze met bedrijfstoeslag (vroeger: bruggepensioneerde) in dienst neemt, en hem daarna zelf ontslaat, zal u geen bedrijfstoeslag moeten betalen. Hij blijft tot zijn 65ste de toeslag ontvangen van de eerste werkgever die hem op brugpensioen stuurde. Deze regel is bedoeld om de aanwervingskansen van SWT'ers te verhogen.

Hoeveel mag gepensioneerde bijverdienen in 2012?

De regering-Di Rupo is van plan de grenzen van de toegelaten arbeid door gepensioneerden aan te passen, maar voor 2012 zou er nog niets veranderen. Partena publiceert daarom de tabel van de inkomensgrenzen die voorlopig van toepassing blijven.

Niet werken knaagt sterker aan pensioen

Voortaan verminderen SWT (brugpensioen), loopbaanonderbreking, tijdskrediet en werkloosheid van de derde periode in een sterkere mate het latere pensioenbedrag. Meestal komt het er op neer dat een vrijgestelde periode ofwel niet meer meetelt, ofwel slechts recht geeft op het minimumjaarrecht.

Uitzonderingen op outplacement zijn definitief

Een KB maakt de tijdelijke uitzonderingen op de outplacementverplichting definitief. U hoeft geen outplacementaanbod te doen aan werknemers die vertrekken met het oog op SWT (vroegere brugpensioen) en enkele categorieën van doelgroepwerknemers.

Onze partners