SWT

Brugpensioen op 56 wordt recht bij Agfa

Opmerkelijk in deze tijden: Agfa geeft zijn arbeiders zwart op wit het recht om op 56 jaar te stoppen met werken. Daar tegenover staat dat de voorheen peperdure bedrijfstoelage op het brugpensioen wordt verlaagd en op zo'n manier wordt gemoduleerd dat langer aan de slag blijven toch financieel interessant is. Unizo reageert zeer negatief en spreekt van misbruik van het SWT.

Er bestaan nu 12 brugpensioenstelsels

Hoe zit dat nu ook weer met het Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT), nog altijd beter gekend als brugpensioen? Group S vat de huidige situatie samen en dat leidde tot een tabel met niet minder dan 12 verschillende mogelijkheden, plus enkele variaties en randbemerkingen.

Aanvullende vergoeding SWT gaat niet omhoog

Omdat de lonen in 2013 nauwelijks omhoog zijn gegaan, past de Nationale Arbeidsraad in 2014 geen herwaarderingscoëfficiënt toe op het bedrag van de aanvullende vergoedingen voor werknemers in brugpension (SWT) of halftijds brugpensioen.

Hogere bedienden nu opzeggen kan win-win zijn

Hebt u hogere bedienden met veel anciënniteit die aan brugpensioen denken, dan kan het beter zijn hen nog vóór Nieuwjaar op te zeggen. De opzeggingstermijn kan u vanaf Nieuwjaar immers niet meer beperken tot het huidige minimum, dat (veel) korter is dan de termijnen die weldra zullen gelden voor iemand met een lange staat van dienst.

Meer tijdskrediet voor 400.000 bedienden

Na gespannen onderhandelingen is in paritair comité 218 overeenstemming bereikt over een cao voor 2014. SWT (brugpensioen) op 58 blijft mogelijk, maar vooral de uitbreiding van de mogelijkheden voor tijdskrediet springen in het oog. Ook zullen bedienden vanaf hun 50 definitief voor de vierdaagse werkweek kunnen kiezen van zodra zij een loopbaan van 28 jaar kunnen bewijzen.

Naar meer verplichte vervanging van SWT'ers

Wanneer u iemand laat vertrekken in het kader van het Stelsel Werkloosheid met Toeslag (brugpensioen), bent u verplicht hem te vervangen tenzij de betrokkene de leeftijd van 60 jaar al heeft bereikt. Partena HR meldt dat deze grens wordt opgetrokken naar 62 jaar met ingang van 1 januari 2015. Er zijn uitzonderingen.

Piloten en airhostessen mogen vroeger stoppen

Werken aan boord van een vliegtuig is erkend als een zwaar beroep. Wie tenminste 20 jaar ook 's nachts heeft gewerkt en een loopbaan heeft van 33 jaar zal op brugpensioen (SWT) mogen op zijn 56ste. Vroeger ging vliegend personeel met pensioen op 55, maar sinds de verstrenging van de wet was dat 65 geworden.

Vanaf welke leeftijd SWT bij collectief ontslag?

Sinds 1 januari is 55 jaar de minimumleeftijd waarop een onderneming in herstructurering werknemers op SWT (brugpensioen) kan sturen. In welbepaalde gevallen blijft tot 2017 een lagere minimumleeftijd mogelijk. Zopas is een KB gepubliceerd dat de voorwaarden verduidelijkt.

Hoge boetes bij niet-vervanging van SWT'ers

Vorig jaar heeft de RVA 84 werkgevers beboet omdat zij niet tijdig werklozen hadden aangeworven ter vervanging van werknemers die met brugpensioen (SWT) waren gegaan. Naast een administratieve of strafrechtelijke boete moesten zij een zgn. forfaitaire compensatoire vergoeding betalen, die tot duizenden euro's kon oplopen.

SWT voor mindervaliden en nachtwerkers

SWT (brugpensioen) blijft mogelijk vanaf 58 jaar voor mindervalide werknemers met een beroepsverleden van 35 jaar. SWT blijft ook mogelijk vanaf 56 jaar voor werknemers met 33 jaar loopbaan die minstens 20 jaar nachtprestaties hebben geleverd of die arbeidsongeschikt verklaarde bouwvakker zijn.

Onze partners