SWT

Vervangingsplicht bij SWT nu tot 62 jaar

Wanneer een werknemer met brugpensioen vertrekt, is de werkgever verplicht een vervanger in dienst te nemen tenzij de SWT'er een bepaalde leeftijd heeft bereikt. Tot voor kort was deze grensleeftijd 60. Sinds 1 januari 2015 is dit opgetrokken tot 62 jaar. Er zijn uitzonderingen.

Wegwijs in het nieuwe brugpensioen

Nu de tekst verschenen is in het Staatsblad, is er zekerheid over wie in aanmerking komt voor het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) en over de overgangsmaatregelen. Securex heeft alles op een rij gezet en samengevat in downloadbare tabellen.

Regering sleutelt aan hervorming brugpensioen

De leeftijd voor SWT (brugpensioen) bij herstructureringen wordt pas tegen 2020 opgetrokken tot 60 jaar, drie jaar later dan voorzien. Ook de hogere leeftijd voor brugpensioen in de bouw en bij andere zware beroepen wordt geleidelijker ingevoerd; de ingangsdatum voor het optrekken van de leeftijd is nog niet bepaald.

Wie heeft op 1 januari nog recht op brugpensioen?

Vanaf 1 januari 2015 gelden strengere voorwaarden om met SWT (brugpensioen) te gaan, dat wist u al. Maar het is moeilijk uit elkaar te houden welke voorwaarden al de kracht van wet hebben en wat nog in het stadium van de beleidsplannen zit. Hoe het precies in elkaar zit, legt Group S uit in een gedetailleerd artikel.

Snel ontslag niet meer nodig voor SWT

Werknemers moeten niet meer voor 31 oktober, maar voor 31 december 2014 in opzeg geplaatst zijn om nog onder de huidige regeling met brugpensioen (SWT) te kunnen gaan. Bovendien zullen werknemers die nu in aanmerking komen, dat recht behouden, ook als ze langer aan de slag blijven.

Strenger brugpensioen: race tegen de tijd

Per 1 januari 2015 wordt de minimumleeftijd voor brugpensioen opgetrokken van 58 naar 60 jaar, een gevolg van de hervormingen van Di Rupo. Voor wie eraan wil ontsnappen is een race tegen de tijd ingezet. Ook voor HR verandert er heel wat, nog vooraleer de regering-Michel haar eigen SWT-plannen concreet heeft gemaakt.

SWT: ontslagcompensatie wijzigt vervangingsplicht

De invoering van de ontslagcompensatievergoeding voor arbeiders die met brugpensioen gaan geeft de werkgever meer tijd om de verplichte vervangende aanwerving te doen. De SWT'er ontvangt immers pas zijn eerste werkloosheidsuitkering na de periode die gedekt wordt door de vergoeding. Er zijn verschillende situaties mogelijk. Attentia maakt u wegwijs.

Wanneer start toeslag aan arbeider met SWT?

Aan een arbeider die op SWT (brugpensioen) gaat en die een ontslagcompensatie ontvangt van de RVA, hoeft u pas na een zekere periode de bedrijfstoeslag te betalen. Maar als werkgever kent u die periode niet, terwijl u toch een sanctie zal oplopen als u niet tijdig de toeslag betaalt. Hoe lost u dat op?

Brugpensioen op 56 wordt recht bij Agfa

Opmerkelijk in deze tijden: Agfa geeft zijn arbeiders zwart op wit het recht om op 56 jaar te stoppen met werken. Daar tegenover staat dat de voorheen peperdure bedrijfstoelage op het brugpensioen wordt verlaagd en op zo'n manier wordt gemoduleerd dat langer aan de slag blijven toch financieel interessant is. Unizo reageert zeer negatief en spreekt van misbruik van het SWT.

Er bestaan nu 12 brugpensioenstelsels

Hoe zit dat nu ook weer met het Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT), nog altijd beter gekend als brugpensioen? Group S vat de huidige situatie samen en dat leidde tot een tabel met niet minder dan 12 verschillende mogelijkheden, plus enkele variaties en randbemerkingen.

Onze partners