Strategisch HR-beleid

"HR heeft geen verstand van meerwaarde creëren"

De HR-functie draagt weinig of niets bij tot de bloei van een onderneming. Zo kan men de kritiek samenvatten van Richard Beatty. Hij is professor in human resources aan de Rutgers University. Zijn uitlatingen op een recent congres hebben al een pak internetdiscussies losgeweekt.

Aandelenopties na ontslag door werkgever

Een aandelenoptieplan kan voorzien dat de werknemer zijn opties niet meer kan uitoefenen als hij niet meer in dienst is. Deze regel is ook van toepassing indien het de werkgever is die de werknemer ontslaat, zo blijkt uit een arrest van het Brusselse Arbeidshof. Advocatenkantoor Claeys & Engels bestempelt de uitspraak als opmerkelijk.

Rekruteren is out, prestatieverhoging is in

Uit een studie van het Britse TalentDrain blijkt dat 30 procent van de ondervraagde HR-verantwoordelijken onder druk van de crisis hun strategie veranderen. Ze zullen minder tijd en aandacht besteden aan rekrutering en selectie, en meer focussen op alles wat de bedrijfsresultaten kan verbeteren.

HR vaak genegeerd bij cruciale personeelsbeslissingen

In veel bedrijven heeft de HR-functie weinig in de pap te brokken wanneer er beslissingen moeten vallen over het al dan niet aanhouden van personeel, zo blijkt uit een peiling door de Belgische vestiging van assessmentspecialist SHL Group.

Nieuwe werkwijze voor de Vlaamse belastingkorting

Er zijn wijzigingen wat de Vlaamse forfaitaire vermindering van de bedrijfsvoorheffing betreft. Door een recent KB zal de belastingvermindering niet meer via de maandelijkse bedrijfsvoorheffing verlopen, maar één keer per jaar, nl. in februari. Details over hoe het precies in zijn werk zal gaan, zijn er nog niet. Het gaat om een bedrag van 250 of 300 euro per werknemer of bedrijfsleider.

Bedrijfsleider mag zijn auto verhuren aan de firma

Een bedrijfsleider mag zijn privé-auto verhuren aan de vennootschap zonder dat hij op het huurbedrag BTW moet aanrekenen. Zo luidt een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg in Antwerpen. Het proces was aangespannen door de BTW-administratie. De rechtbank stelt wel als voorwaarde dat er geen tekenen mogen zijn dat de zaakvoerder nog andere wagens zal verhuren aan zijn vennootschap.

"In remuneratiecomité is HR-competentie nodig"

Het RNCI (Remuneration & Nomination Committee Institute) pleit voor een professioneler remuneratiebeleid in de grote en middelgrote ondernemingen. De koudwatervrees voor meer transparantie is ongegrond, zegt het instituut. Het pakt uit met vijf aanbevelingen aan bestuurders van vennootschappen.

Hoe meer vrouwelijke managers, hoe beter

De Franse beursgenoteerde ondernemingen met relatief veel vrouwelijke leidinggevenden weerstaan beter aan de crisis dan die waar de beslissingen genomen worden door een mannenclub. Michel Ferrary, docent aan de Ceram Business School in Nice, heeft dit uitgezocht.

Helft van voltijders verdient minder dan 2400 euro bruto

Een voltijdse loontrekkende verdient in België gemiddeld 2739 euro bruto. Dit is het rekenkundig gemiddelde, dat wordt omhooggetrokken door de zeer hoge lonen van een kleine groep. Een andere manier om de cijfers te analyseren is kijken naar de mediaan. Het mediaanloon bedraagt 2402 euro.

Groot succes voor HRGovernance - bekijk de foto's online

Haast 600 human resources verantwoordelijken hebben deelgenomen aan de recente evenementen van HRGovernance. Voor de breakfasts over specifieke thema's (het jongste onderwerp was de loonbonus) waren er zelfs plaatsen te kort. De conferentie HRGovernance Day & Night van vorige week in Brussel zag bijna 300 HR executives en ceo's opdagen.

Onze partners