Strategisch HR-beleid

Welzijnsbeleid ook nu even belangrijk als besparingen

Tegenwoordig hebben HR-afdelingen andere dingen aan hun hoofd dan de work-life balance van het personeel. Fout, concludeert een Britse studie door adviesbedrijf Morgan Redwood (zie link EN onderaan), want de winst daalt als de werknemers werk en gezin niet in evenwicht kunnen houden.

Vakbondslidmaatschap keert terug als boemerang

Een werkgever en een werknemer hadden een ruzie bijgelegd. Maar de gewestelijke secretaris van de vakbond van de werknemer rakelde de kwestie opnieuw op in een vlammende brief. De bedrijfsleider pikte dit niet, en ontsloeg de werknemer. Die trok naar de rechtbank.

"HR-functie moet wakker schieten"

Volgens adviesbedrijf Deloitte is het vijf voor twaalf voor de HR-functie. Als de personeelsdirecteuren en -managers niet beter leren bijdragen tot de strategie en het succes van de onderneming, zullen ze zichzelf overbodig maken. HR-taken zullen voor een deel uitbesteed worden aan externe bedrijven en voor een deel bij de lijnmanagers terechtkomen.

Ondernemingsraad krijgt zeg over gouden parachutes

De federale regering heeft groen licht gegeven aan een wetsontwerp over corporate governance in beursgenoteerde ondernemingen en overheidsbedrijven.

Wanneer een bonus meer bedraagt dan een kwart van het vast loon, moet de betaling gespreid worden over ten minste drie jaar. Bij tegenvallende bedrijfsresultaten kan het bedrag teruggevorderd worden.

Relance-cao bedienden in metaal, textiel en diamant

De werkgevers uit de sectoren metaal (paritair comité 209), textiel (PC 214) en diamant (PC 324) zullen kunnen steunen op een sectorale cao om bedienden tijdelijk minder te doen werken.

KB Ecocheques gepubliceerd in Belgisch Staatsblad

Met de ecocheque kunnen werknemers ecologische producten en diensten aankopen. Deze staan in een lijst waarvan u uw werknemers dient in te lichten. Voor de ecocheque moet de werkgever geen eigen aandeel betalen. Aan de sociale vrijstelling ervan zijn voorwaarden verbonden. Vooraleer ze uit te delen wacht u best het de inhoud van het tewerkstellingsakkoord van uw sector af.

Welke opleidingen voor uw tijdelijk werklozen?

Tijdelijk werklozen mogen opleidingen volgen indien bepaalde voorwaarden zijn vervuld. De werkgever mag geen misbruik maken van de tijdelijke werkloosheid om werknemers naar opleidingen te sturen terwijl hij loonkosten bespaart. De Directie Werkloosheidsreglementering heeft de instructies gepubliceerd die deze kwestie regelen.

Alle details over de federale jobkorting van mei

Voor de vierde keer pakt de federale regering uit met een cadeautje aan de werkenden. Deze "aanvullende vermindering van de bedrijfsvoorheffing voor beroepskosten" geldt zowel voor inwoners als niet-inwoners, en zowel voor werknemers als bedrijfsleiders. De bedragen hangen af van het inkomen. De tabellen vindt u o.m. bij Attentia (volg de hyperlink hieronder).

Herstelwet werpt reddingsboei naar aandelenopties

De instorting van de beurskoersen heeft veel aandelenopties zo goed als waardeloos gemaakt. De Herstelwet doet een geste. De begunstigden mogen vijf jaar langer wachten op het goede moment om hun opties uit te oefenen zonder dat ze daarvoor een fiscale prijs moeten betalen. Het gaat om optieplannen tot een maximale waarde van 100.000 euro.

Wat zegt Code 2009 over de lonen van topmanagers?

Hoeveel mag een topman verdienen? De discussie laait dezer dagen weer hoog op. De juridisch onzorgvuldige pogingen van de Wetstraat om komaf te maken met de gouden parachutes zijn op een sisser uitgelopen. Wat wél bestaat is een poging tot zelfregulering van het bedrijfsleven zelf, nl.

Onze partners