Strategisch HR-beleid

Wet op bonussen en gouden parachutes is verschenen

In het Staatsblad van vrijdag 23 april verscheen de wet van 6 april 2010 "tot versterking van het deugdelijk bestuur bij de genoteerde vennootschappen en de autonome overheidsbedrijven en tot wijziging van de regeling inzake het beroepsverbod in de bank- en financiële sector".

Opletten met 'reorganisatie' als reden voor afdanking

Als u op een C4 'reorganisatie' schrijft als reden voor het ontslag, moet u als werkgever in staat zijn te bewijzen dat er wel degelijk een reorganisatie is geweest en dat het ontslag daar rechtstreeks mee te maken heeft. Anders riskeert u een veroordeling wegens willekeurig ontslag.

Afschaffing van brugpensioen: veel geblaat, weinig wol

Boodschap aan wie denkt dat het de federale regering menens is met de afschaffing van het brugpensioen: u hebt het verkeerd voor. Van de 90 overtollige werknemers bij de Brusselse pralinemaker Godiva gaan er 60 op brugpensioen, en nog wel vanaf 52 jaar.

In mei ontvangt uw personeel minstens 51 euro méér

In mei zullen uw werknemers 51,36 tot 69,48 euro netto méér overhouden van hun voltijdse brutoloon. Dat is het gevolg van de federale jobkorting. Een gedetailleerde tabel vindt u bij EasyPay Group (link NL onderaan). Deze keer profiteren de zelfstandige bedrijfsleiders niet van de federale jobkorting. [Correctie: de jobkorting kan oplopen tot 102,84 euro - nvdr.]

Schuld afschuiven naar sociaal secretariaat lukt niet

Een werkgever kan zich niet zomaar verschuilen achter een vergetelheid van zijn sociaal secretariaat om te ontkomen aan een boete wegens een administratieve slordigheid. Dat ondervond een werkgever die niet alle paperassen had ingevuld in verband met tijdelijke werkloosheid, wat een misdrijf is. De werkgever werd veroordeeld tot een geldboete.

Vlaamse belastingvermindering gekortwiekt

Vanwege de crisis, en misschien ook omdat 2010 geen verkiezingsjaar is, wordt de Vlaamse jobkorting sterk beperkt. Dit fiscale cadeautje, bedoeld om werken attractiever te maken, bedraagt nu maximaal 125 euro en is gekoppeld aan strengere voorwaarden wat het inkomen betreft. Bovendien wordt dit bedrag niet in één keer uitbetaald, maar verrekend in de bedrijfsvoorheffing.

Zelfstandigen betalen minder sociale bijdragen

De sociale bijdragen die zelfstandigen en zelfstandige bedrijfsleiders moeten betalen, dalen lichtjes in 2010 (bij een gelijk inkomen). De bedragen staan op de website van Zenito. Tegelijk blijven de inkomstengrenzen ongewijzigd. Dit betekent dat de minimum- en maximumbijdragen onveranderd blijven.

Fiscale nieuwigheden in een notendop

Er zijn weer heel wat nieuwe fiscale regels. Klik op NL hieronder voor een handig overzicht, dat o.m.

Belastbaar forfait voor warmte en stroom verhoogd

Wanneer een werkgever kosteloos elektriciteit of verwarming ter beschikking stelt van een werknemer of een bedrijfsleider, wordt de verkrijger belast op een voordeel van alle aard. Het voordeel is forfaitair geraamd. Zopas zijn nieuwe forfaits bepaald, die van kracht worden op 1 januari 2010. U vindt ze via de link NL hierna.

Subsidies voor duurzaam woon-werkverkeer

Het Pendelplan, een initiatief van de Vlaamse minister van Mobiliteit, bundelt maatregelen om het pendelverkeer te verbeteren en duurzamer te maken. Doelstellingen zijn ondermeer het woonwerkverkeer met de wagen van 70% naar 60% te doen dalen tegen 2010, en voor de fiets en het openbaar vervoer elk een aandeel van 20% te bekomen.

Onze partners