Strategisch HR-beleid

Baas mag personeelskastjes openen

Indien hij bepaalde regels respecteert, heeft een bedrijfsleider het recht het kastje te openen waarin een van diefstal verdachte werknemer zijn persoonlijke spullen bewaart.

Tewerkstellingsbeleid van de EU-lidstaten onder de loep

Wat doen de EU-lidstaten om het aanpassingsvermogen van de bedrijven en de werknemers te vergroten? Hoe sporen zij individuen aan om actief te worden en te blijven op de arbeidsmarkt? Welke impulsen geven zij om meer te investeren in menselijk kapitaal en in deugdelijk bestuur? Het Europees Observatorium van de Tewerkstelling resumeerde de trimestriële rapporten van de lidstaten van de EU.

Dag van de sociale innovatie

Dit jaar vindt de "Journée de l'innovation sociale" plaats op 26 oktober 2005 in Louvain-la-Neuve. Het doel is actoren bij elkaar te brengen (bedrijfsleiders uit de privésector en uit de overheidssector, leveranciers van diensten aan bedrijven, en de academische wereld) om impulsen te geven voor een dynamisch human resources beleid in de Waalse ondernemingen.

Conferentie over High Potentials

De Epsilon-groep, die Franstalige opleidingsverstrekkers verenigt, organiseert op 4 oktober 2005 in samenwerking met de universiteit van Sherbrooke twee conferenties. De thema's luiden: "Het delen van leiderschap als strategie van de organisatie" en "High potentials binden aan de onderneming".

Definitieve versie van de Code Buysse is klaar

Unizo en de Union des Classes moyennes hebben de definitieve versie gepubliceerd van de Code Buysse. De code richt zich tot de Belgische niet-beursgenoteerde ondernemingen en bevat richtlijnen inzake deugdelijk bestuur (corporate governance).

Onze partners