Strategisch HR-beleid

KBC motiveert ouderen met werk op maat

46% van de KBC-medewerkers is 46 jaar of ouder. Om hun kennis en ervaring langer in huis te houden heeft de bank-verzekeraar samen met SD Worx, en in overleg met de vakbonden, nieuwe loopbaanpaden uitgetekend, gebaseerd op gepersonaliseerde arbeidsovereenkomsten (i-Deals). Een medewerker kan er zelfs voor kiezen elders te gaan werken met behoud van zijn KBC-arbeidsovereenkomst.

Het verloop terugdraaien: hoe pakt u dat aan?

Talent dat weggaat, kost een bom geld. Op de HR Intelligence blog beschrijft Luk Smeyers in drie artikels hoe voorspellende HR Analytics u kunnen helpen het verlooprisico gedetailleerd in kaart te brengen. U weet dan naar welke categorieën toe (jaren anciënniteit, afdeling, hipo's...) u specifieke acties kunt ontwikkelen.

Hoe sociaal is uw onderneming?

Waar ligt in uw bedrijf het evenwicht tussen economische doelstellingen en sociale bekommernissen? Een antwoord kan u vinden door in 10 minuten online een reeks vragen te beantwoorden. De vragenlijst is uitgewerkt door een onderzoeksgroep van Hogeschool Gent.

Belgische werkgevers morsen met talenten

Talenten aantrekken, ontwikkelen, behouden en benutten: de meeste werkgevers in België hebben er geen kaas van gegegeten, zo blijkt uit de Talent-o-Meter studie van dit jaar. Persoonlijke ontwikkelingsplannen zijn zeer zeldzaam en amper 55% van de werknemers vindt dat zijn werkgever kennisdeling en het aanleren van competenties ondersteunt.

Gemiddeld loon bedroeg 3192 euro in 2011

Bedrijfsleiders en hoger kaderpersoneel verdienden in 2011 gemiddeld 6258 euro bruto per maand. Voor een voltijdse werknemer ging het om 3192 euro. De regionale verschillen zijn groot. Dat blijkt uit de jongste grondige studie van de FOD Economie, die o.m. uitsplitst per beroepscategorie, naar anciënniteit en per bedrijfstak.

"Logisch dat arbeiders vroeger willen stoppen"

De Belgische werkgevers besteden "onbegrijpelijk weinig aandacht" aan de opleiding en de ontwikkeling van hun arbeiders, aldus een studie van Securex. "Niet te verwonderen dat arbeiders vaak minder gemotiveerd zijn en sneller met pensioen willen", noteert hoofdonderzoekster Hermina Van Coillie.

"Hamburgerjobs" zijn de beste van het land

Hamburgerketen McDonald's is de Beste Werkgever 2013 bij de ondernemingen met meer dan 500 werknemers. Bij de kleinere ging de award van Vlerick Business School en Great Places to Work Institute naar AE, een bedrijf dat helpt de business en IT beter op elkaar af te stemmen.

Tijd om aan uw plan 45+ te beginnen

Als u op de eerste werkdag van het jaar 20 personen in dienst had, uitzendkrachten inbegrepen, dan moet u een werkgelegenheidsplan voor ouderen opstellen. Dat volgt uit nationale cao nr 104. Enkele sociale secretariaten leggen uit hoe u deze kwestie moet aanpakken, wat er in zo'n plan moet staan en hoe u het moet uitvoeren.

HR moet Finance aan business partners helpen

Het Finance-departement moet kunnen rekenen op meer ondersteuning door HR, zo blijkt uit een enquête door Robert Half. Moderne bedrijven verwachten dat finance-specialisten ook een rol van business partner op zich nemen, en daar zijn o.m. soft skills voor nodig die voorheen niet in het traditionele vaardighedenpakket van financiële profielen zaten.

45-plussers ontzien is niet de beste strategie

Vanaf 2013 moet u een actieplan hebben om uw 45-plussers aan de slag te houden. Onderzoek door Securex geeft aan dat u beter inzet op de ontwikkeling van hun competenties dan op maatregelen die hun arbeidslast verlichten. Probleem: een kwart van de leidinggevenden heeft geen zin om 60-plussers in dienst te houden.

Onze partners