Strategisch HR-beleid

Uw 45-plus plan moet eind maart klaar zijn

Indien uw boekjaar eindigde op 31 december, dan hebt u nog tot eind maart om uw "werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers" voor te leggen. Deze verplichting rust op ondernemingen en technische bedrijfseenheden met 20 of meer werknemers. U bent al in orde indien u in 2013 een meerjarenplan had opgesteld.

Veranderen? Schakel uw senioren in

Oudere werknemers zijn minder afkerig van verandering dan men wel eens denkt. Integendeel, ze staan er positiever tegenover dan hun jongere collega's, en ze kunnen dan ook een begeleidende en stimulerende rol spelen wanneer de organisatie een veranderingsproces doormaakt. Dat moet blijken uit een recente doctoraatsstudie.

Loonbonus wordt niet optimaal ingezet

Al 4 op 10 uitvoerende bedienden hebben tegenwoordig recht op een loonbonus (cao 90). Maar volgens specialisten wordt deze maatregel niet optimaal benut. Er wordt te veel gekeken naar het loonkostaspect en het fiscale voordeel, en te weinig naar strategische doelstellingen van de onderneming, zoals klanttevredenheid of duurzaamheid.

Gezin blijft vaak blinde vlek in HR-beleid

95% van de werkgevers zegt te geloven in het belang van een goed evenwicht tussen werk en gezinsleven, maar 45% voert een HR-beleid dat daaraan voorbij gaat, zo blijkt uit een peiling door Partena Kinderbijslagfonds. 38% van de werkende ouders heeft al eens een promotie of een opdracht laten schieten om tijd over te houden voor zijn gezin.

Wet belemmert uitwisseling van 50-plussers

Axa, Belgacom, KBC en andere werkgevers willen hun 50-plussers gemotiveerd houden door hen in goede voorwaarden in elkaars projecten te laten stappen. Maar dit innovatief project kan nog niet van start gaan. De wetgever talmt immers met een goed juridisch kader voor werkgeversgroeperingen in de privé-sector.

Tegenvoorstel haalt uiteindelijk weinig uit

Wanneer een medewerker wil vertrekken, zal 66% van de Belgische HR-managers een tegenvoorstel doen, zo blijkt uit een studie door Robert Half. Die noodgreep haalt weinig uit. Zelfs als hij het tegenaanbod aanvaardt, zal de medewerker in veel gevallen enige tijd later toch weggaan. "Een goede bedrijfscultuur is de beste retentiestrategie."

Vergeet de evaluatie van uw plan 45+ niet

Indien u vorig jaar een werkgelegenheidsplan 45+ opgemaakt had en geopteerd had voor een plan van één jaar, dan dient u voor het einde van het boekjaar een nieuw plan 45+ op te stellen. EasyPay Group legt de procedure uit en wijst erop dat de evaluatie van uw vorige plan daarvan een deel moet uitmaken.

Oudere bedienden knagen aan bedrijfswinst

50-plussers tewerkstellen schaadt de winstgevendheid. Zo luidt de conclusie van een grondige en gratis downloadbare studie door UCL-prof Vincent Vandenberghe. Het effect is het sterkst bij de bedienden. Hun productiviteit daalt gelijk met die van de arbeiders, maar hun loon blijft langer stijgen.

KBC motiveert ouderen met werk op maat

46% van de KBC-medewerkers is 46 jaar of ouder. Om hun kennis en ervaring langer in huis te houden heeft de bank-verzekeraar samen met SD Worx, en in overleg met de vakbonden, nieuwe loopbaanpaden uitgetekend, gebaseerd op gepersonaliseerde arbeidsovereenkomsten (i-Deals). Een medewerker kan er zelfs voor kiezen elders te gaan werken met behoud van zijn KBC-arbeidsovereenkomst.

Het verloop terugdraaien: hoe pakt u dat aan?

Talent dat weggaat, kost een bom geld. Op de HR Intelligence blog beschrijft Luk Smeyers in drie artikels hoe voorspellende HR Analytics u kunnen helpen het verlooprisico gedetailleerd in kaart te brengen. U weet dan naar welke categorieën toe (jaren anciënniteit, afdeling, hipo's...) u specifieke acties kunt ontwikkelen.

Onze partners