Sociale verkiezingen

Ondernemingsraad dan toch vanaf 50 werknemers?

De Raad van State heeft het KB over de sociale verkiezingen van mei 2008 vernietigd. Volgens het rechtscollege moet er een ondernemingsraad komen in alle bedrijven met 50 werknemers i.p.v. 100. Dat is ook wat een EU-richtlijn wil. Federaal minister Vanvelthoven zoekt een oplossing om te voorkomen dat de sociale verkiezingen een chaos worden.

RECHTSPRAAK: ontslagbescherming na sociale verkiezingen

Wie twee keer zonder succes kandidaat-personeelsafgevaardigde was, geniet na deze tweede keer slechts twee jaar ontslagbescherming (i.p.v. tot na de volgende sociale verkiezingen), en heeft slechts twee jaar recht op de zgn. beschermingsvergoeding wanneer hij wordt afgedankt.

Onze partners