Sociale verkiezingen

460 preventiecomités zijn tegelijk ondernemingsraad

De definitieve resultaten van de sociale verkiezingen van mei jl. zijn gepubliceerd op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Daaruit blijkt dat er 460 ondernemingen met 50 tot 99 werknemers zijn, waar de verkozenen van het comité voor preventie en bescherming op het werk voortaan ook de rol van ondernemingsraad opnemen.

Ontslagbescherming kan stoppen op 5 november

Voor sommige personeelsafgevaardigden die hun mandaat verkregen tijdens de sociale verkiezingen van 2004 loopt de periode van ontslagbescherming af op 4 november ek. Securex legt de omstandigheden uit waarin deze situatie zich voordoet.

Wegwijs in regels rond syndicale afvaardiging

In uw bedrijf bestaat al een preventiecomité en mogelijk een ondernemingsraad. Vragen de vakbonden nu ook de instelling van een syndicale delegatie, zoals vaak gebeurt in het kielzog van sociale verkiezingen? Dan doemen plots een hele reeks vragen op. Wat is een vakbondsafvaardiging? Is ze verplicht? Worden de delegees aangeduid of verkozen? Wat zijn hun bevoegdheden, rechten en plichten?

Eerste resultaten van sociale verkiezingen

Minister Milquet heeft de voorlopige officiële resultaten van de sociale verkiezingen bekendgemaakt. Ze zijn te downloaden van de website van de FOD Werk, Arbeid en Sociaal Overleg. Volgens De Tijd blijven de globale krachtverhoudingen tussen de vakbonden vrijwel stabiel.

RECHTSPRAAK: Sociale verkiezingen en dringende reden

De werkgever die een personeelsafgevaardigde in de ondernemingsraad wil ontslaan, moet de vakbond bij de procedure betrekken. Een werkgever verloor een proces omdat hij niet het overkoepelende niveau van de vakbond had ingelicht.

KMO-compromis goedgekeurd door bonden

Als laatste vakbond heeft het ABVV zich akkoord verklaard met het compromis dat in de Groep van Tien was bereikt over de vakbondsvertegenwoordiging in kleine en middelgrote ondernemingen. In de KMO's met 50 tot 99 werknemers wordt het preventiecomité de facto opgewaardeerd tot een ondernemingsraad.

Aanloop naar sociale verkiezingen is begonnen

Elke onderneming die verplicht is sociale verkiezingen te houden, dient uiterlijk voor "dag X-60" in het bezit te zijn van een registratienummer per technische bedrijfseenheid. Dit nummer speelt een rol in het verdere verloop van de procedure. Afhankelijk van de datum van de verkiezingen in uw onderneming, situeert "dag X-60" zich tussen 7 en 20 december 2007.

Sociale verkiezingen: opletten met interims

De sociale verkiezingen van 2008 gaan dus door. Indien uw bedrijf bijna 50 of bijna 100 werknemers telt, kan het inzetten van uitzendkrachten tijdens het vierde kwartaal een onbedoeld effect hebben. Deze uitzendkrachten worden immers meegeteld bij de berekening van de gemiddelde personeelsbezetting. Mogelijk doet u er beter aan, "gewone" werknemers aan te werven.

Sociale verkiezingen worden niet uitgesteld

De sociale verkiezingen vinden wel degelijk plaats in 2008, zonder dat er iets verandert aan de drempels. De sociale partners hebben daarover een akkoord bereikt. De vakbonden hebben even hun eisen over verkiezingen in kleinere ondernemingen in de koelkast gezet.

RECHTSPRAAK: bescherming van niet-verkozen kandidaat

De rechterlijke macht heeft de knoop doorgehakt wat de duur betreft van de ontslagbescherming waarvan een werknemer geniet nadat hij zich een tweede keer vruchteloos kandidaat had gesteld bij de sociale verkiezingen.

Onze partners