Sociale verkiezingen

Soms toch verkiezingen in kleine bedrijfjes

Runt u verschillende kleine juridische entiteiten die samen een technische bedrijfseenheid vormen? Dan is het mogelijk dat u toch sociale verkiezingen moet organiseren, ook al zou geen enkele juridische entiteit op zichzelf de grens van 50 werknemers bereiken. De vakbonden kunnen een "vermoeden van samenvoeging" inroepen om een stembusgang te eisen.

Beschermde werknemer kan op brugpensioen zonder dat u een forse boete riskeert

Door een beschermde werknemer op brugpensioen te laten vertrekken, riskeerde de werkgever tot voor kort veroordeeld te worden tot het betalen van een torenhoge beschermingsvergoeding. Aan deze kafkaiaanse toestand heeft het Hof van Cassatie een eind gemaakt.

Sociale verkiezingen mogen gewoon op pc

Elektronisch stemmen zal eenvoudiger zijn bij de sociale verkiezingen van mei volgend jaar. Een gewone pc en een webapplicatie zullen volstaan. Vroeger waren magneetkaarten nodig. Dat systeem was zo omslachtig en duur dat zo goed als nergens elektronisch werd gestemd.

Sociale verkiezingen 2012: wat verandert er?

De ministerraad heeft begin april drie wetsontwerpen goedgekeurd die de praktische organisatie regelen van de sociale verkiezingen van volgend jaar. Er zijn enkele kleine veranderingen op til.

Welke ontslagbescherming voor enige kandidaat?

Stel dat in uw bedrijf twee keer na elkaar geen comité voor preventie en bescherming wordt verkozen bij gebrek aan voldoende kandidaten, maar dat er telkens toch één en dezelfde werknemer de enige kandidaat was: hoe lang blijft hij beschermd?

Nu al tijd om aan de sociale verkiezingen te denken

2011 is het referentiejaar om het aantal werknemers te bepalen dat gewoonlijk in uw onderneming is tewerkgesteld. Maar hoe berekent u dat aantal?

Data van sociale verkiezingen vastgelegd

De sociale verkiezingen zullen plaatsvinden van 7 tot en met 20 mei 2012, zo meldt Acerta. Binnen deze periode kiezen de werkgevers op welke dag(en) de verkiezingen bij hen zullen plaatsvinden.

Tellen interims mee voor sociale verkiezingen?

De sociale verkiezingen komen eraan. Moet u uw uitzendkrachten meetellen om te weten of u een Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk moet laten verkiezen (vanaf 50 werknemers), of een ondernemingsraad (vanaf 100 werknemers)? Soms wel, soms niet.

Afwezigheid werknemers bij verkiezingen

De werkgever is verplicht de werknemer de nodige tijd te geven voor zijn burgerlijke verplichtingen, dus om naar de stembus te gaan. Maar een werknemer is verplicht toestemming te vragen om afwezig te zijn als hij niet voor of na het werk kan gaan stemmen. De werknemer heeft slechts recht op loon voor die afwezigheid als hij bewijst dat hij niet bij volmacht kon stemmen.

RECHTSPRAAK: Ontslag van beschermde werknemer

Een niet-verkozen kandidaat bij de sociale verkiezingen nam ontslag. Hij beweerde geen opzegtermijn te moeten naleven omdat de werkgever de regels inzake rusttijden niet respecteerde. De werknemer eiste een beschermingsvergoeding. Hij kreeg ongelijk.

Onze partners