Sociale verkiezingen

Nu al formulieren sociale verkiezingen online

De formele procedure voor de sociale verkiezingen start pas over een jaar, maar toch stelt de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg nu al de modelformulieren beschikbaar op zijn site. Nieuw zijn formulieren die voorbehouden zijn aan de vakbonden.

Beschermingsvergoeding ondanks akkoord van PC

Het Arbeidshof bestempelde het ontslag van een beschermde werknemer in het kader van een collectief ontslag als onregelmatig, ondanks het feit dat het was goedgekeurd door het paritair comité. De werkgever had niet aangetoond waarom uitgerekend de betrokkene weg moest, terwijl directe collega's mochten blijven; hij moet een beschermingsvergoeding betalen.

ACLVB doorbreekt symbolische grens van 10%

De liberale vakbond ACLVB behaalt 11,32% van de stemmen en is de morele winnaar van de sociale verkiezingen. Zowel het ACV, dat de sterkste vakbond blijft, als het ABVV gaan lichtjes achteruit. 35% van de mandaten gaat naar een vrouw.

Bouw stopt met sociale verkiezingen

In de bouwsector (PC nr. 124) zullen andermaal geen sociale verkiezingen plaatsvinden. Dit komt niet onverwacht, gezien de aard van de sector. De vakbondsafgevaardigden krijgen alle taken toegewezen die elders worden vervuld door het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) en de ondernemingsraad (OR).

Verzaken aan beschermingsvergoeding: opgelet

Let scherp op de timing wanneer een niet-verkozen of verkozen kandidaat voor de sociale verkiezingen aan zijn beschermingsvergoeding verzaakt, bijvoorbeeld om op SWT (brugpensioen) te kunnen gaan. Een werkgever die dacht dat alles in orde was, moest toch de beschermingsvergoeding betalen.

Lijstnummers voor sociale verkiezingen gekend

De loting van de nummers van de kandidatenlijsten voor de sociale verkiezingen heeft het volgende resultaat gegeven: Lijst 1: ACLVB; Lijst 2: ACV; Lijst 3: ABVV; Lijst 4: NCK (Nationale Confederatie van het Kaderpersoneel).

Leidinggevenden staan buiten sociale verkiezingen

Leidinggevenden vertegenwoordigen de directie. Anders dan gewone kaderleden kunnen zij daarom bij de sociale verkiezingen geen kandidaat zijn en mogen ze ook geen stem uitbrengen. De werkgever beslist wie op de lijst van de leidinggevenden staat.

VBO publiceert handboek sociale verkiezingen

Over amper zes weken begint de procedure voor de sociale verkiezingen. Het VBO heeft een lijvig up-to-date handboek klaargestoomd, dat bedoeld is om de praktische vragen van HR-departementen, bedrijfsjuristen en werkgevers te beantwoorden. Het boek maakt deel uit van een "knowhow-pakket" dat het VBO aanbiedt om de sociale verkiezingen voor te bereiden.

Wees op uw hoede voor ontslag vanaf 8 januari

Overweegt u een medewerker te ontslaan, doe dit dan voor "dag X-30". In de praktijk is dit voor veel bedrijven 8 januari. Dan begint de occulte periode, waarin u nog niet weet wie als kandidaat voor de sociale verkiezingen ontslagbescherming geniet. Ook daarna blijft voorzichtigheid geboden.

Documenten sociale verkiezingen staan online

De FOD Werk stelt via zijn website een aantal modeldocumenten ter beschikking in verband met de sociale verkiezingen. U kan ze uiteraard gratis downloaden. Vanaf 9 december moeten de werkgevers bepaalde formaliteiten vervullen.

Onze partners