Sociale verkiezingen

Wie kan u "veilig" ontslaan in occulte periode?

Iemand ontslaan tijdens de occulte periode die voorafgaat aan de sociale verkiezingen is riskant, omdat de betrokkene zonder dat u het weet van ontslagbescherming kan genieten. In die periode bevinden we ons nu. Maar er is een categorie van werknemers waarbij u dit risico niet loopt: zij die niet verkiesbaar zijn en zich bijgevolg niet kandidaat kunnen stellen. Uitleg bij Securex.

Vermijd ontslag tussen 10 januari en 8 mei

Vinden in uw onderneming sociale verkiezingen plaats? Dan doet u er goed aan geen ontslagen te betekenen van 10 januari tot 8 mei 2016. Dat heeft alles te maken met de "occulte" periode. U kent de namen van de kandidaten dan nog niet, maar ze zijn wel al beschermd tegen ontslag.

Lijst bijhouden van interims is verplicht in Q4

Van zodra u in het vierde kwartaal een uitzendkracht aan het werk zet die niet louter ter vervanging komt van een medewerker van wie de arbeidsovereenkomst is opgeschort, bent u verplicht een specifieke bijlage toe te voegen aan uw personeelsregister. Dat geldt ook als u er zeker van bent dat u in 2016 geen sociale verkiezingen zal moeten houden.

Klachten tegen schijnkandidaten niet kansloos

Werknemers met negatieve evaluaties die zich kandidaat stellen voor de sociale verkiezingen louter om beschermd te zijn tegen ontslag: het komt voor. Vaker dan voorheen gingen de werkgevers daar bij de vorige sociale verkiezingen tegenin door bij de rechtbank klacht in te dienen wegens rechtsmisbruik. Volgens een eerste analyse krijgen deze werkgevers vaker gehoor, vooral aan Waalse kant.

Uitleg over begrip technische bedrijfseenheid

Het opsplitsen van een onderneming in kleine juridische entiteiten in de hoop geen sociale verkiezingen te moeten organiseren is geen goed idee. Als die entiteiten nauw samenwerken, worden ze immers wettelijk vermoed één technische bedrijfseenheid te vormen. Tekst en uitleg bij Securex.

Officiële brochure over de sociale verkiezingen

De FOD Werk heeft een brochure uitgebracht over de komende sociale verkiezingen. U kan het document van 87 pagina's downloaden; een papieren versie is niet beschikbaar. De strak gestructureerde inhoud beschrijft de procedure stap voor stap vanuit een juridisch perspectief.

Nieuwe wet sociale verkiezingen is van kracht

De wet van 2 juni 2015, die drie oudere wetten wijzigt die verband hielden met de sociale verkiezingen, is gisteren, 22 juni, verschenen in het Staatsblad. Ze wordt meteen van kracht. Op de website van de FOD Werk vindt u toelichting; u kan ook de wettekst downloaden.

Sociale verkiezingen: activeer uw e-Box

Bij de komende sociale verkiezingen zal de overheid voor het eerst met de ondernemingen communiceren via de beveiligde e-Box. Als dat nog niet zou zijn gebeurd, dient u deze elektronische brievenbus wel eerst te activeren. Uitleg daarover geeft de FOD Werk. In de komende maanden volgen aanvullende instructies.

Data voor sociale verkiezingen zijn vastgelegd

De sociale verkiezingen moeten tussen 9 en 22 mei 2016 plaatsvinden. Dit betekent dat u de procedure moet inzetten tussen 11 en 24 december 2015. Gezien het Hemelvaartweekend betekent dit ook dat u de kalender aandachtig moet bestuderen om te voorkomen dat er slechts op één dag kan gestemd worden. Vertrouwenspersonen mogen niet langer kandidaat zijn voor een mandaat in de ondernemingsraad.

Formulieren sociale verkiezingen staan online

In de aanloop naar de volgende sociale stembusslag heeft de FOD Werk de modellen van een aantal verplichte en niet-verplichte formulieren online gezet. Er zijn ook enkele wijzigingen op til, zoals de mogelijkheid om het aanplakken van de kandidatenlijsten te vervangen door een elektronische oplossing.

Onze partners