Sociale verkiezingen

Minder délégués? Nog deze week brief sturen

In PC 200 hangt het aantal vakbondsafgevaardigden af van het aantal bedienden met een contract van onbepaalde duur. Als u minder bedienden hebt dan vroeger, kan het zijn dat ook het aantal afgevaardigden voor de komende vier jaren daalt - op voorwaarde dat u nog deze week een aangetekende brief stuurt naar de vakbonden.

Alles over preventiecomité en ondernemingsraad

Nu de sociale verkiezingen achter de rug zijn, begint het echte werk in de inspraakorganen op ondernemingsniveau. Voor de leden van de Ondernemingsraad en van het Comité voor preventie en bescherming op het werk heeft de FOD Werkgelegenheid een speciale website online gezet. De site bundelt de regelgeving over de werking en heeft het ook over de kwestie van de ontslagbescherming.

FOD Werk publiceert resultaten van stembusslag

U kunt vanaf vandaag gedetailleerde statistieken over de sociale verkiezingen 2016 downloaden van de site van de FOD Werk. De resultaten hebben betrekking op 91% van de ondernemingen waar gestemd werd. Aan de globale krachtverhoudingen tussen de vakbonden is niets veranderd. Ook in het aantal verkozen vrouwen is geen meldenswaardige verandering.

Lagere opkomst bij sociale verkiezingen

De sociale verkiezingen leverden twee verrassingen op: een fors lagere opkomst (ongeveer 61% of een daling met bijna 10%), en een vooruitgang van de kleinere liberale vakbond. De christelijke vakbond blijft met meer dan 50% ruim de grootste en de socialistische vakbond boekt een licht verlies en eindigt op ongeveer 34%. Dat blijkt uit een extrapolatie van gedeeltelijke cijfers van SD Worx.

Opgelet: regels over aanplakking van berichten

Twee dagen na de stembusslag moet u de resultaten van de sociale verkiezingen in uw bedrijf uithangen. Maar opgelet, neem deze berichten niet te snel weer weg. Ze moeten blijven hangen tot tenminste 3 augustus. Ook voor 5 andere types van berichten gelden dit soort regels. Uitleg bij Securex.

Uw verplichtingen na de verkiezingsdag

Ook na de sociale stembusslag heeft u als werkgever nog heel wat verplichtingen. De meest dringende is het uploaden van uw statistische fiche. In principe moet dit de dag zelf van de verkiezingen. Let erop dat de FOD Werk in zijn webapplicatie de volgorde van de lijsten niet correct weergeeft... Daarna resten u nog een hele reeks andere formaliteiten te vervullen. 

Record: bescherming voor 132.750 kandidaten

Voor de sociale verkiezingen die maandag van start gingen, hebben zich 132.750 werknemers kandidaat gesteld. Dat is een historisch record. Het betekent ook dat een recordaantal werknemers op grond van hun kandidaatstelling vier jaar zullen beschermd zijn tegen ontslag.

X+40: lijsten uithangen, voorzitter aanduiden

Dag X+40 in de aanloop naar de sociale verkiezingen nadert snel. Op die dag moet u de kandidatenlijsten uithangen en moet u de voorzitter van het stembureau en zijn plaatsvervanger aanduiden. Definitief zijn de lijsten echter pas op dag X+77, want in de tussentijd zijn niet minder dan 7 procedurestappen mogelijk.

Waarom X+35 zo belangrijk is voor werkgever

De belangrijke Dag X+35 komt eraan. U zal dan de namen kennen van de kandidaten voor de sociale verkiezingen in uw onderneming. Als een lijst de deadline mist, of niet aan de inhoudelijke voorwaarden voldoet, of kandidaten naar voor schuift die niet verkiesbaar zijn, dan heeft dat gevolgen. Securex legt uit waar een werkgever moet op letten.

Niemand kandidaat? Smartphone voor iedereen

De directie van Accent Jobs wil liever geen ondernemingsraad meer. Zij belooft de 1500 personeelsleden een vrije dag en een smartphone als bij gebrek aan kandidaten geen sociale verkiezingen plaatsvinden. Onwettelijk schijnt de oproep niet te zijn, maar de federale minister van Werk keurt hem af en stuurt de arbeidsinspectie naar het bedrijf.

Onze partners