Sociale partners

Beschermde werknemer kan op brugpensioen zonder dat u een forse boete riskeert

Door een beschermde werknemer op brugpensioen te laten vertrekken, riskeerde de werkgever tot voor kort veroordeeld te worden tot het betalen van een torenhoge beschermingsvergoeding. Aan deze kafkaiaanse toestand heeft het Hof van Cassatie een eind gemaakt.

Beperkte opslag voor 400.000 bedienden

De 400.000 bedienden in PC 218 krijgen op 1 januari 0,3% opslag, behouden hun indexmechanisme en hun ecocheques, en zien de werkgeverstussenkomst in het openbaarvervoer-abonnement stijgen tot 80%.

"Ontslagbescherming verhoogt absenteïsme"

De voornaamste oorzaak van arbeidsverzuim is de stijl van leiding geven binnen het bedrijf, zo schrijft SD Worx op zijn blog. Opvallend is ook de beschuldiging aan het adres van de vakbondsmensen. Volgens een consultant maken zij misbruik van hun beschermd statuut om veel dagen niet te komen werken.

Werkwilligen de dupe van de recente stakingen

De RVA betaalt geen werkloosheidsvergoeding aan werkwilligen die door de stakingen op 11, 18 en 25 februari en op 4 maart verhinderd werden hun werk te doen. Dat meldt Attentia.

Avondpremie voor hele federale non-profit

Voor de federale non-profitsectoren is een sociaal “mini-akkoord” gesloten. Bepaalde toelagen voor avondprestaties worden uitgebreid tot alle werknemers. De minimale verlofperiode van 10 opeenvolgende werkdagen wordt verlengd. De bedoeling is bovendien dit zo te regelen, dat er altijd drie weekends in vallen. De tweede pensioenpijler wordt operationeel.

Rechter geeft HR-"arbeiders" het statuut van bediende

In een tussenvonnis heeft de arbeidsrechtbank van Tongeren gezegd dat twee arbeiders van Ford Genk het statuut van bediende hadden moeten hebben. Ze werken al jaren op de personeelsdienst. De twee hebben bij hun werkgever een schadeclaim ingediend van resp. 600.000 en 450.000 euro.

Loon cash betalen zonder kwitantie is geriskeerd

Een poetsvrouw vorderde 9300 euro achterstallig loon. De werkgever kon niet aantonen dat hij wel degelijk had betaald, want het geld was contant overhandigd zonder dat een kwitantie werd opgemaakt. Maar de arbeidsrechtbank wees de vordering van de werkneemster af, omdat zij de vrouw niet geloofde: 31 maanden lang had zij geen enkel formeel protest ingediend.

Lonen in PC 218 weldra ongeveer 2,48% omhoog

Op 1 januari zullen de minimumlonen en de effectieve wedden van de bedienden van het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor Bedienden (PC218 - ANPCB) stijgen met 2,48%, zo meldt EasyPay Group op basis van cijfers van het federale Planbureau. Het exacte percentage zal pas over een maand kunnen berekend worden.

VBO: marge voor loonsverhogingen is nul

Met hoeveel zullen de lonen in 2011 en 2012 alles bij elkaar mogen stijgen, bovenop de wettelijke indexaanpassingen? Volgens de Centrale Raad van het Bedrijfsleven luidt het antwoord 1,1%. Maar de inkt van het “Verslag over de maximale beschikbare marges voor de loonkostontwikkeling” was nog niet droog, of de CRB liet zelf al weten dat daar een foutmarge op zit van... 1,1%.

UCM: Thematisch verlof loopt helemaal uit de hand

Er wordt veel te vaak een beroep gedaan op thematisch verlof. Dat zegt de Union des Classes moyennes. De federatie van Waalse KMO-werkgevers publiceert opvallende statistieken (ouderschapsverlof +34% in drie jaar tijd, bijv.).

Onze partners