Sociale partners

Boete bij niet-voorleggen van Loonkloofverslag

Sinds 1 juli riskeren ondernemingen een strafrechterlijke of administratieve boete indien zij nalaten tijdig aan de ondernemingsraad het analyseverslag voor te leggen over de (verschillen in) verloning van mannen en vrouwen. Dat verslag wordt opgelegd door de Loonkloofwet.

Wat een werkgever moet doen in geval van staking

Altijd handig: Group S brengt een grondig overzicht van de regels waarmee werkgevers rekening moeten houden als de werking van hun onderneming ontwricht wordt door diverse stakingsvormen. Op donderdag 21 februari voeren de vakbonden acties tegen de loonstop en om druk te zetten op de IPA-onderhandelingen.

Patronale bijdragen voor iedereen omlaag

De patronale bijdragen voor alle werknemers in de privé gaan automatisch en zonder rompslomp omlaag met 30 tot 40 euro per kwartaal. Tenzij de regering dit akkoord tussen de vakbonden en de werkgeversorganisaties zou afschieten, wat niet wordt verwacht. De laagste lonen gaan netto omhoog, maar zonder extra kost voor de werkgever.

Mandaat mag afgevaardigde niet benadelen

U mag de criteria voor een meriteverhoging niet op zo'n manier vastleggen, dat een personeelsafgevaardigde er onmogelijk kan aan voldoen omdat hij tijd moet besteden aan zijn vakbondsactiviteiten. Dat besliste het Hof van Cassatie. De wet zegt dat een personeelsmandaat geen voordeel maar ook geen nadeel mag meebrengen.

Verkozenen van 2008 niet meer beschermd

De bescherming tegen ontslag van bepaalde personeelsafgevaardigden verkozen in 2008 is afgelopen op 7 november 2012. Zij zijn opnieuw "gewone" werknemers, die u kunt laten gaan zonder de speciale ontslagprocedure op te starten. Als bij u ook in 2012 sociale verkiezingen plaatsgevonden hebben, geldt de datum waarop de nieuwe ondernemingsraad of preventiecomité voor het eerst bijeenkwam.

Vakbondsactie breken is geen rechtmatig doel

Als de vakbonden een bedrijfsterrein willen bezetten zonder verder de bedrijfsvoering te hinderen, is een voorafgaandelijk eenzijdig verzoekschrift van de werkgever om de bezetting te laten verbieden een poging om de collectieve actie te breken, wat geen rechtmatig doel is. Zo oordeelde het hof van beroep.

Winkelketen opent kliklijn voor personeel

De interieurketen Casa roept haar werknemers op stelende collega's te signaleren via een speciaal telefoonnummer. De vakbonden reageren negatief. Prof. Frederik Anseel (Ugent) heeft bedenkingen vanuit HR-perspectief, arbeidsjurist Willy Van Eeckhoutte heeft begrip voor de werkgever. Mogelijk probleem: over die kliklijn staat niets in het arbeidsreglement.

Re-integratie mag u met de vakbond regelen

Een verkozen beschermde werknemer die u had ontslagen hoeft zijn aanvraag tot re-integratie niet zelf te doen. Het verzoek mag ook van zijn vakbond komen en uw tijdig positief antwoord aan die vakbond is rechtsgeldig, waardoor u dus zowel de anciënniteitsvergoeding als de mandaatvergoeding kan uitsparen. Zo besliste Cassatie.

Syndicale tijd weegt even zwaar als ziekteverzuim

Werknemersvertegenwoordigers en vakbondsafgevaardigden verlieten vorig jaar 28 tot 56 keer hun werkpost. Deze korte maar frequente afwezigheden wegen zwaar door op de arbeidsorganisatie in een onderneming, zo argumenteert Securex-experte Heidi Verlinden.

Uitstel voor leeftijdspiramide collectief ontslag

Op de valreep hebben de sociale partners een tegenvoorstel gedaan in verband met de leeftijdspiramide bij collectief ontslag. Dit brengt mee dat het regeringsplan niet van kracht is geworden op 1 juli. Het is nu afwachten wat de regering gaat doen met de opmerkingen van de vakbonden en werkgevers.

Onze partners