Sociale partners

U hoeft ontslag nog steeds niet te motiveren

Voorzien was dat met ingang van 1 januari 2014 de werkgever verplicht zou worden elk ontslag te motiveren; willekeurig ontslag zou dan tot het verleden behoren. U hebt daar niets meer over gehoord? Daar is een reden voor. Lexalert vernam dat de sociale partners nergens staan en zelfs geen timing durven vooropstellen.

Bepaalt werknemer binnenkort zelf zijn uren?

45 uren? Of slechts 27? Best mogelijk dat uw medewerkers volgend jaar zelf bepalen hoeveel uren ze in een week zullen presteren. In de Nationale Arbeidsraad smeden de sociale partners een plan om aan werknemers een veel grotere speelruimte te bieden om zelf hun werktijden te kiezen.

Klacht vakbonden tegen loonstop

De vakbonden hebben een klacht ingediend bij de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) tegen de bevriezing van de lonen. Bij de opstelling eind vorig jaar van de begroting van 2013 besliste de regering dat de sociale partners in 2012 en 2013 geen collectieve loonsverhogingen konden onderhandelen bovenop de index en de verhogingen voor anciënniteit.

Boete bij niet-voorleggen van Loonkloofverslag

Sinds 1 juli riskeren ondernemingen een strafrechterlijke of administratieve boete indien zij nalaten tijdig aan de ondernemingsraad het analyseverslag voor te leggen over de (verschillen in) verloning van mannen en vrouwen. Dat verslag wordt opgelegd door de Loonkloofwet.

Wat een werkgever moet doen in geval van staking

Altijd handig: Group S brengt een grondig overzicht van de regels waarmee werkgevers rekening moeten houden als de werking van hun onderneming ontwricht wordt door diverse stakingsvormen. Op donderdag 21 februari voeren de vakbonden acties tegen de loonstop en om druk te zetten op de IPA-onderhandelingen.

Patronale bijdragen voor iedereen omlaag

De patronale bijdragen voor alle werknemers in de privé gaan automatisch en zonder rompslomp omlaag met 30 tot 40 euro per kwartaal. Tenzij de regering dit akkoord tussen de vakbonden en de werkgeversorganisaties zou afschieten, wat niet wordt verwacht. De laagste lonen gaan netto omhoog, maar zonder extra kost voor de werkgever.

Mandaat mag afgevaardigde niet benadelen

U mag de criteria voor een meriteverhoging niet op zo'n manier vastleggen, dat een personeelsafgevaardigde er onmogelijk kan aan voldoen omdat hij tijd moet besteden aan zijn vakbondsactiviteiten. Dat besliste het Hof van Cassatie. De wet zegt dat een personeelsmandaat geen voordeel maar ook geen nadeel mag meebrengen.

Verkozenen van 2008 niet meer beschermd

De bescherming tegen ontslag van bepaalde personeelsafgevaardigden verkozen in 2008 is afgelopen op 7 november 2012. Zij zijn opnieuw "gewone" werknemers, die u kunt laten gaan zonder de speciale ontslagprocedure op te starten. Als bij u ook in 2012 sociale verkiezingen plaatsgevonden hebben, geldt de datum waarop de nieuwe ondernemingsraad of preventiecomité voor het eerst bijeenkwam.

Vakbondsactie breken is geen rechtmatig doel

Als de vakbonden een bedrijfsterrein willen bezetten zonder verder de bedrijfsvoering te hinderen, is een voorafgaandelijk eenzijdig verzoekschrift van de werkgever om de bezetting te laten verbieden een poging om de collectieve actie te breken, wat geen rechtmatig doel is. Zo oordeelde het hof van beroep.

Winkelketen opent kliklijn voor personeel

De interieurketen Casa roept haar werknemers op stelende collega's te signaleren via een speciaal telefoonnummer. De vakbonden reageren negatief. Prof. Frederik Anseel (Ugent) heeft bedenkingen vanuit HR-perspectief, arbeidsjurist Willy Van Eeckhoutte heeft begrip voor de werkgever. Mogelijk probleem: over die kliklijn staat niets in het arbeidsreglement.

Onze partners