Sociale partners

Distributiesector betaalt tot 200 euro kinderopvang

De werkgevers uit de paritaire comités 202,311 en 312 van de distributiesector hebben er zich toe verbonden aan hun werknemers tot 200 euro per jaar te betalen als tegemoetkoming in de kosten voor de kinderopvang. Rechthebbenden moeten uiterlijk op 31 augustus een aanvraag doen.

Leidt instapproef tot sterkere leraren?

De Vlaamse werkgeversorganisatie Voka wil dat de volgende minister van Onderwijs snel werk maakt van een instapproef voor studenten die een lerarenopleiding starten. Voka steunt daarmee de werkgroep met afgevaardigden uit de koepels, de vakbonden en het hoger onderwijs die die instapproef vorige week voorstelde.  

Loonkloof-bemiddelaar kan aan de slag

Voortaan kan in een onderneming met tenminste 50 werknemers een loonkloof-bemiddelaar aan de slag. Dat gebeurt op voordracht van de ondernemingsraad of van de vakbondsafvaardiging. De tijd die de bemiddelaar investeert, ook voor opleidingen, wordt door de werkgever betaald zoals arbeidstijd.

Einde in zicht voor paritair comité nr. 218

Het is zover: het Staatsblad publiceerde de besluiten die op korte termijn een einde zullen maken aan het PC nr 218, waaronder naar schatting 400.000 bedienden en hun werkgevers ressorteren. Zij verhuizen naar PC nr 200, met uitzondering van de banken en beleggingsdiensten; die krijgen een nieuw paritair comité, nr 314. De herschikking betreft ook de pc's 100, 335 en 337.

Werkgever moet elk ontslag kunnen verantwoorden

De sociale partners hebben drie belangrijke overeenkomsten bereikt: over verplichte motivering van ontslag (met financiële sancties voor de werkgever die in gebreke blijft), de aanvullende pensioenen en de berekening van een nieuw indexcijfer. We zochten voor u de beste bronnen bij elkaar.

Opzegvergoeding voor uitzendkracht

Een werkgever moet aan een uitzendkracht een opzegvergoeding betalen, omdat hij aan de vakbondsafvaardiging niet had gevraagd een beroep te mogen doen op tijdelijke arbeid wegens tijdelijke vermeerdering van werk. In een dergelijk geval doet het ontbreken van een schriftelijke vakbondstoestemming een contract van onbepaalde duur ontstaan tussen de gebruiker en de uitzendkracht.

Loonindexeringen van februari uitgesteld

Automatische loonaanpassingen die normaal zouden hebben plaatsgevonden per 1 februari zijn uitgesteld, mogelijk tot volgende week. De sociale partners in de Nationale Arbeidsraad moeten de gezondheidsindex nog goedkeuren. Als de inflatie zo laag blijft, is in de nabije toekomst een loonaanpassing naar beneden toe niet helemaal uitgesloten.

U hoeft ontslag nog steeds niet te motiveren

Voorzien was dat met ingang van 1 januari 2014 de werkgever verplicht zou worden elk ontslag te motiveren; willekeurig ontslag zou dan tot het verleden behoren. U hebt daar niets meer over gehoord? Daar is een reden voor. Lexalert vernam dat de sociale partners nergens staan en zelfs geen timing durven vooropstellen.

Bepaalt werknemer binnenkort zelf zijn uren?

45 uren? Of slechts 27? Best mogelijk dat uw medewerkers volgend jaar zelf bepalen hoeveel uren ze in een week zullen presteren. In de Nationale Arbeidsraad smeden de sociale partners een plan om aan werknemers een veel grotere speelruimte te bieden om zelf hun werktijden te kiezen.

Klacht vakbonden tegen loonstop

De vakbonden hebben een klacht ingediend bij de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) tegen de bevriezing van de lonen. Bij de opstelling eind vorig jaar van de begroting van 2013 besliste de regering dat de sociale partners in 2012 en 2013 geen collectieve loonsverhogingen konden onderhandelen bovenop de index en de verhogingen voor anciënniteit.

Onze partners