Sociale partners

Maandagstakingen: advies aan de werkgevers

HR-verantwoordelijken en werkgevers die weinig ervaring hebben met stakingen, kunnen heel wat opsteken van een artikel van de UCM (enkel in het Frans). Het bekijkt de beste manieren om zich op te stellen en legt uit wat wettelijk kan en wat niet. Er is ook een grondige FAQ over het onderwerp.

Agenda van de komende stakingsacties

De vakbonden organiseren in de komende zes weken vijf keer acties tegen de plannen van de nieuwe federale regering. Tijd om de datums te noteren die voor uw bedrijf van belang zijn, en om de wetgeving over het recht op loon er nog eens op na te slaan.

Modelformulieren loonkloofwet staan online

Werkgevers met 50 of meer werknemers dienen voortaan aan de ondernemingsraad of de vakbondsafvaardiging een verslag voor te leggen waaruit moet blijken of mannen en vrouwen gelijk worden bezoldigd. De officiële modelformulieren waarop deze analyse moet steunen staan nu online.

Distributiesector betaalt tot 200 euro kinderopvang

De werkgevers uit de paritaire comités 202,311 en 312 van de distributiesector hebben er zich toe verbonden aan hun werknemers tot 200 euro per jaar te betalen als tegemoetkoming in de kosten voor de kinderopvang. Rechthebbenden moeten uiterlijk op 31 augustus een aanvraag doen.

Leidt instapproef tot sterkere leraren?

De Vlaamse werkgeversorganisatie Voka wil dat de volgende minister van Onderwijs snel werk maakt van een instapproef voor studenten die een lerarenopleiding starten. Voka steunt daarmee de werkgroep met afgevaardigden uit de koepels, de vakbonden en het hoger onderwijs die die instapproef vorige week voorstelde.  

Loonkloof-bemiddelaar kan aan de slag

Voortaan kan in een onderneming met tenminste 50 werknemers een loonkloof-bemiddelaar aan de slag. Dat gebeurt op voordracht van de ondernemingsraad of van de vakbondsafvaardiging. De tijd die de bemiddelaar investeert, ook voor opleidingen, wordt door de werkgever betaald zoals arbeidstijd.

Einde in zicht voor paritair comité nr. 218

Het is zover: het Staatsblad publiceerde de besluiten die op korte termijn een einde zullen maken aan het PC nr 218, waaronder naar schatting 400.000 bedienden en hun werkgevers ressorteren. Zij verhuizen naar PC nr 200, met uitzondering van de banken en beleggingsdiensten; die krijgen een nieuw paritair comité, nr 314. De herschikking betreft ook de pc's 100, 335 en 337.

Werkgever moet elk ontslag kunnen verantwoorden

De sociale partners hebben drie belangrijke overeenkomsten bereikt: over verplichte motivering van ontslag (met financiële sancties voor de werkgever die in gebreke blijft), de aanvullende pensioenen en de berekening van een nieuw indexcijfer. We zochten voor u de beste bronnen bij elkaar.

Opzegvergoeding voor uitzendkracht

Een werkgever moet aan een uitzendkracht een opzegvergoeding betalen, omdat hij aan de vakbondsafvaardiging niet had gevraagd een beroep te mogen doen op tijdelijke arbeid wegens tijdelijke vermeerdering van werk. In een dergelijk geval doet het ontbreken van een schriftelijke vakbondstoestemming een contract van onbepaalde duur ontstaan tussen de gebruiker en de uitzendkracht.

Loonindexeringen van februari uitgesteld

Automatische loonaanpassingen die normaal zouden hebben plaatsgevonden per 1 februari zijn uitgesteld, mogelijk tot volgende week. De sociale partners in de Nationale Arbeidsraad moeten de gezondheidsindex nog goedkeuren. Als de inflatie zo laag blijft, is in de nabije toekomst een loonaanpassing naar beneden toe niet helemaal uitgesloten.

Onze partners